Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 25 november 2015

Een paar graden minder, Tegenlicht, 22 november 2015


Het is nu of nooit, erop of eronder

Begin volgende week begint de klimaattop in Parijs, waar honderdvijfennegentig landen een afspraak moeten gaan maken over reductie van de uitstoot van CO2. Daartoe wordt al enige tijd de nodige voorbereiding verricht. De gerenommeerde econoom Jeffrey Sachs, rechterhand van Ban Ki-Moon, verzamelde een groep klimaatwetenschappers om zich heen om het Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP), dat fossiele brandstof in de ban doet, uit te voeren, zonder dat de welvaart daaronder te lijden heeft.

De mondiale temperatuur mag niet meer dan twee graden stijgen in vergelijking met honderd jaar geleden om de leefbaarheid te behouden. Sachs heeft met zijn team een plan uitgestippeld dat laat zien hoe elk land de reductie tot stand kan brengen. Het DDPP, dat voor de top in Parijs wordt voorgelegd aan de onderhandelaars, verandert het DNA van de wereld. Regisseur Martijn Kieft trekt naar verschillende landen om te horen hoe men daar de reductie wil aanpakken.

De Nederlander Peter Bakker, voormalig leiding gevende bij TNT, is een van de medewerkers aan het project. Hij zet zich in voor de bijdrage van het bedrijfsleven aan de reductie. Alles moet anders zegt hij. Om een omslag te maken moeten we ophouden met het gebruiken van fossiele brandstof. Ieder land heeft een ander startpunt.

De Amerikaan Jim Williams stuitte op het feit dat de politiek niet verder kijkt dan de neus lang is. Hij wil, zoals hij met een computerweergave laat zien, de CO2 uitstoot terugdringen in drie stappen: door efficiency, het vervangen van fossiele brandstof door biobrandstof en tenslotte door het gebruik van duurzame energie. Daarmee dringen we de uitstoot in Nederland terug van dertien ton tot één ton per persoon per jaar.

In Azië is veel industriële productie en daardoor ook veel CO2 uitstoot die nog eens verergerd wordt door de uitstoot door het wegverkeer. De productie van elektrische voertuigen en het compact bouwen kan daar een belangrijk aandeel in de reductie vormen, zegt teamlid Fei Teng. Shenzen dat bij Hong Kong ligt, is een proefgebied, waar men rondrijdt met elektrische taxi’s. De energie die nu nog met kolen wordt opgewekt, moet straks ook duurzaam geproduceerd worden. Ten noorden van Vancouver vangt men CO2 af uit de lucht, filtert het en slaat het op in de grond. Voorlopig is dat nog de enige optie. 

Rizaldi Boer houdt zich in Bogor, Indonesië bezig met het verduurzamen van de palmolieproductie, namelijk door op verantwoorde manier bos te kappen, waardoor dat CO2 kan blijven opnemen.

Piet Selkke denkt dat grootschalig gebruik van energie niet van bovenaf kan worden opgelegd en zoekt het in kleinschalige toepassingen met zonnepanelen. Een dorp in Beieren heeft een eigen energie coöperatie, die weer als voorbeeld dient voor andere coöperaties.

Tijdens de klimaattop in Lima, voorafgaande aan en gericht op die in Parijs, vreest Sachs de tegenwerking van de energiereuzen die een enorme vinger in de pap hebben en roept de volkeren op om op te staan tegen hun leiders. Er is ook een ontmoeting met Laurent Fabius, de Franse minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de komende top in Parijs. Peter Bakker schuift aan om te praten over de rol van het bedrijfsleven, dat geld in het project moet stoppen en concrete oplossingen moet komen, zoals General Motors doet, die huisafval verbrandt om energie op te wekken. Hoewel er op de laatste avond nog geen overeenstemming in Lima was, is Sachs de volgende ochtend tevreden over het uitgestippelde tijdpad.

Bakker stelt dat de decarbonisatie ook al door pensioenfondsen wordt opgepikt en dat bedrijven wendbaarder zijn dan landen. De fraude van VW kan net als die van Enron in de jaren negentig tot betere wetgeving leiden. In 2012 in Rio de Janeiro stelde hij al dat de accountants de wereld zullen redden, namelijk door het bewaken van de uitvoering van de afspraken over de uitstoot van CO2. Volgens hem hoeft er dan ook niet verder gepraat, alleen gehandeld. Bedrijfswinsten zijn niet verkeerd zolang ze niet ten koste gaan van het milieu. Het jaar 2015 wordt het jaar van de implementatie. Dat dit zo moge zijn!  

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht, onder andere over het DDPP. Vanavond wordt nagepraat in Pakhuis de Zwijger met Martijn Kieft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten