Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.


Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

dinsdag 6 oktober 2015

TTIP – het recht van de sterkste, Tegenlicht, 4 oktober 2015


Kleine letters met grote gevolgen

TTIP staat voor Transatlantic Trade & Investment Partnership en behelst een vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Europa. ISDS is daarbij het grote twistpunt dat in de onderhandelingen, die over enkele weken weer beginnen, nog niet aan de orde gekomen is. Bedrijven kunnen daarmee landen aanklagen en worden daarmee kwetsbaar voor de Amerikaanse claimcultuur. Gisteravond las ik op teletekst dat de Verenigde Staten inmiddels een Pacific verdrag hebben gesloten met landen rond de Stille Oceaan. Weten die wel wat ze deden?

Econoom Ha Joon Chang (zie foto) vertelt dat vrijhandel nooit helemaal vrij is, want er staan wetten en bezwaren in de weg. Zo is kinderarbeid of handel in menselijke organen not done. Economie speelt zich af in een politieke context, die door de eeuwen heen verandert. Grenzen van wat toelaatbaar is, verschuiven. Inmiddels wordt er in het TTIP akkoord gevochten voor het opnemen van milieuregels.

Tegenlicht laat zien hoe het Nafta verdrag tussen Canada en de Verenigde Staten uit 1992 uitwerkte. Een gepensioneerde leraar uit Quebec was verbaasd dat het vanuit de Verenigde Staten gerunde bedrijf Lone Pine opeens in zijn achtertuin naar schaliegas ging boren. Een bioloog kwam op tegen boringen onder de Saint Lawrence rivier. De vergunning daartoe werd ingetrokken maar Lone Pine eiste wel een schadevergoeding. Zoiets stond in de kleine letters in het gedeelte van het verdrag, dat conflicten regelt: de Invester State Dispute Solution, kortweg ISDS. Regisseur Ronald Duong belde met Lone Pine maar kreegt te horen dat men geen uitspraken doet zolang de zaak onder de rechter is.

Jurist Gus van Harten waarschuwde er eerder voor dat het Nafta verdrag een bedreiging vormde voor de Canadese soevereiniteit. De claims raken de rechtsspraak en de democratie. Ha Joon Chang zegt dat het TTIP niet over handel, maar over het beschermen van het eigendomsrecht en het vergroten van de macht van het bedrijfsleven gaat. Het Westen wordt een jachtgebied voor juristen van grote bedrijven, omdat hier veel geld te verdienen valt.

Overigens is Nederland ook niet onschuldig als het gaat om investerings- en belastingverdragen. Accountant Nikos Lavranos doet de onderhandelingen daarover en vertelt dat tijdens koninklijke bezoeken veel van dat soort verdragen gesloten worden.

Journalist Matt Kenmard schreef een boek getiteld The racket ofwel De zwendel waarin hij uitlegt dat bilaterale verdragen gezien worden als teken van diplomatieke goodwill. Elke keer dat de koning op reis gaat, komen er van dit soort verdragen tot stand. Onze expertise vormt een deel van onze economische activiteit. Via een postbusholding in Amsterdam Sloterdijk kunnen bedrijven de hele wereld aanklagen. De meeste zaken worden behandeld in achterkamertjes van de Wereldbank, die politiek gezien dicht bij de Verenigde Staten staat. De ICSID regelt de disputen. Die zijn een voortzetting van de oude koloniale politiek met juridische middelen. In Zuid Afrika werd de soevereiniteit geschonken in een zaak over achterstelling van zwarte werknemers in een granietbedrijf. Men zegde daarom het verdrag op.

In Nederland zou een proces tegen de NAM over boringen in Groningen veel moeilijker te voeren zijn als de ISDS eenmaal in werking is. Indonesië beëindigde volgens Van Harten dit jaar een verdrag met Nederland, hetgeen door Lavranos niet slim gevonden wordt, omdat investeerders erdoor kunnen worden afgeschrikt. Ha Joon Chang denkt daarentegen dat omvang en groei van de markt voor ondernemers zwaarder wegen, net als de infrastructuur en de staat van ontwikkeling van de bevolking. Een ander punt is dat landen hun beleid kunnen gaan aanpassen aan de verdragen om geen dure rechtszaak aan de broek te krijgen. Het is te hopen dat al deze ontwikkelingen ons bespaard blijven en dat de macht van multinationals gebroken wordt, zoals ook de OESO voorstaat die een verantwoording vraagt van bedrijven over hun belastingafgifte en daarmee belastingparadijzen tot een hoofdstuk uit het verleden maakt.  

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht, met daarop ook een update.

A leak in paradise (2015), documentaire van David Leloup


Ontslagen bankier vecht door tegen het banksysteem

Over de malafide praktijken waarbij belastinggeld naar belastingparadijzen wordt weggesluisd, raakt steeds meer bekend. Luxleaks zou volgens Juncker EuroLeaks moeten heten. WikiLeaks speelde een belangrijke rol in openbaarmaking van de geheime bankgegevens. De Zwitserse klokkenluider Rudolf – Rudi voor vrienden – Elmer leverde vijf jaar na zijn ontslag in 2003 belangrijke gegevens over de praktijken van zijn eigen bank Julius Bär op de Kaaimaneilanden aan Julian Assange. Dat heeft hem wel zijn gemoedsrust gekocht en daarom verdient hij een hele grote prijs.

Vooraf en op het eind van deze af toe wat rommelige documentaire werpen we een blik op de luxueuze jachten die in de Franse havenplaats St. Tropez liggen. De gids vertelt dat ze bekostigd zijn met geld dat bijvoorbeeld naar de paradijselijke Kaaiman eilanden is doorgesluisd. Belastingontduiking is de basis van de Zwitserse economie. Elmer staat in 2009 opnieuw op een golfbaan op Mauritius en vertelt dat daar de contacten tussen ondernemers en banken gelegd worden.

Een correspondent van The Guardian vertelt dat Elmer in wezen een conservatief persoon is die het niet kon hebben dat hij na een akkevietje als bankier voor Julius Bär op Mauritius ontslagen werd en daarop zijn tanden in de zaak zette. Bär startte een rechtszaak tegen Elmer, maar ving bot omdat Wikileaks zich er in 2008 mee ging bemoeien en daarna kwamen er meer geheime documenten in de openbaarheid. Een artikel van Nick Davies in The Guardian gaf Elmer erkenning maar kostte hem wel zijn gemoedsrust.

Terwijl zijn vrouw en dochter na zijn ontslag van armoe teruggingen naar Zürich en hun intrek namen bij de moeder van Elmer, schreef Elmer een boek over de zaak. Op weg naar Zürich had hij in Londen een gesprek met de Amerikaanse advocaat Jack Blum die Elmer als een vluchteling beschouwt en en passant zegt hij dat het van de gekke is dat er wordt gesnoeid in maatschappelijke basisvoorzieningen, terwijl de rijken hun geld lachend opbergen en de banken hun geheimen onder de pet bewaren.

Zwitserland oefende grote mentale druk op Elmer uit. Een geheime informant waarschuwt voor de gevaarlijke praktijken die de banken er op na houden. In 2003 vond Elmer een nieuwe baan in Zürich maar werd scherp in de gaten gehouden en zijn directe omgeving zodanig bedreigd, dat hij aan zelfmoord dacht. De gegevens die Elmer naar de belastingdienst stuurde, werden door de dienst naast zich neergelegd. Onder het voorwendsel dat er iets mis was met zijn dochter op school, deed de politie een inval in zijn woning, waarna hij werd opgepakt. Hij ging niet in op het voorstel om hem zwijggeld te betalen, maar ging in 2009 terug in ballingschap in Mauritius.

Tijdens een topconferentie in 2011 in Londen werd door de politiek beterschap beloofd, maar Elmer laat zien dat de praktijken nog steeds mogelijk zijn. Offshore banking is na de financiële crisis sterker dan ooit. Hij geeft Julian Assange geheime informatie op schijf, waaruit blijkt dat er ook politici bij de malversaties betrokken zijn. Daardoor is het moeilijk de waarheid aan het licht te brengen. Elmer krijgt acht maanden cel in Winterthur vanwege schending van het bankgeheim en het doorspelen van informatie aan WikiLeaks, maar komt daar strijdbaarder dan ooit uit. Hij bezoekt conferenties die over de belastingparadijzen gaan. Tijdens een lezing vertelt hij dat hij aan een muizenstaart trok die veranderde in een vuurspuwende draak.

In november 2011 dient de zaak tegen Elmer voor het Hoger Gerechtshof, die de zaak terugspeelt naar de eerdere rechtbank die de zaak niet goed heeft behandeld. Elmer vertelt de Belgische regisseur Leloup op de terugweg over de financiële deal die hij gesloten heeft over stalking om zijn dochter een goede schoolopleiding te geven. Hij zit al jaren zonder werk en heeft al zijn tijd nodig voor de rechtszaken. Overigens heeft hij het geld in een trust gestopt waarmee hij kan aantonen hoe malafide de geldwereld in elkaar zit.

Hij ontspant door met zijn dochter mee te gaan naar paardrijden en spreekt in september op een bijeenkomst van Occupy in Zürich over onverantwoordelijke elitebankiers. Twee jaar later is hij verwikkeld in zestig zaken; een wettelijke strijd van een eenling tegen een corrupt systeem. In december 2014 wordt het bankgeheim versterkt en de straffen op verklappen verhoogd. Een nieuw proces in Zürich kan hem drie en een half jaar gevangenisstraf opleveren. Elmer wordt veroordeeld voor het lekken in 2008, maar gaat in hoger beroep. De psychische druk die van Zwitserland uitgaat, is enorm en leidt ertoe dat Elmer zich laat opnemen. Na vijf maanden komt hij herboren naar buiten en denkt eraan een politieke carrière te beginnen. Hij vreest maatschappelijk geweld en denkt dat het beter is om het systeem nu te verbeteren. Wat een ongelooflijk moedige man!       

Hier de trailer.

maandag 5 oktober 2015

Michaël Bijnens over Cinderella, VPRO Boeken, 4 oktober 2015


Letterendokter valt zoon van prostituee in de rede

Wim Brands legt uit dat Michaël Bijnens de zoon is van een prostituee uit Antwerpen en dat hij een roman schreef over een zoon die samen met zijn moeder een bordeel drijft. Vervolgens vraagt hij Bijnens wanneer het de eerste keer was dat hij merkte dat zijn moeder een eigenaardig beroep had.
Bijnens hoorde ervan toen haar moeder haar eerste klant had. Dat was in de tijd dat ze ook nog een vriend had. Ze vertelde haar zoons dat ze eindelijk wist hoe ze van haar schulden af moest komen. Hij was zelf veertien jaar oud en wist zich geen raad met haar opmerking. Erop reageren kon hij niet. Hij sloot zich op in zijn kamer en dacht alleen aan de grotere woning die ze zouden kunnen betrekken met nieuw huisraad dat niet meteen door de deurwaarder werd weggehaald.

Brands vertelt dat Bijnens de toneelopleiding in Brussel volgde, maar schrijver werd en vraagt waarom hij op het idee kwam om een roman te schrijven over een gezin als waaruit hij zelf vandaan komt.
Bijnens moest eerst ver weg lopen van zijn verleden, voor hij erover kon schrijven. In andere wereldsteden belandde hij steeds in hoerenbuurten.

Het is jammer dat Brands zijn gast niet laat uitpraten want hierdoor trekt hij de rode lijn kapot en verloopt het gesprek rommelig.
Bijnens vertelt zo goed mogelijk over de stress in zijn jeugd vanwege de chaos, maar tegelijk over de liefde voor de heel verschillende personen die zijn moeder bezochten, hetgeen Brands tot een associatie met films van Fellini brengt. Bijnens bezocht ook bordelen in de tijd dat hij wist dat hij de roman ging schrijven.

Op de vraag van Brands of hij last had van schaamte, antwoordt Bijnens dat dit meeviel, omdat de verhalen van zijn moeder, die door haar familie was verstoten, boeiend waren en de band tussen hen verstevigde. (Ik vermoed dat Brands doelde op schaamte ten opzichte van de omgeving, maar begreep van Bijnens dat hij zijn antwoord baseerde op schaamte tegenover zijn moeder.)

Brands wil als een letterendokter weten wat Bijnens nou precies wilde beschrijven, temeer omdat Cinderella ook over een gelukkige jeugd gaat.
Bijnens vindt het bijvoeglijk naamwoord gelukkig goedkoop, maar is wel blij dat zijn leven zo gelopen is, want nu kon hij de schoonheid tonen van de tragische personen die zijn pad kruisten en hem vormden. Hij wilde het appèl onderzoeken dat zijn moeder na haar mislukte huwelijk op hem deed om gered te worden. Zij had vanaf de geboorte het gevoel dat ze iets miste dat ze door een ander geboden moest worden. Bijnens moest eerst zichzelf helpen voordat hij haar kon helpen, anders was hijzelf ten onder gegaan.

Dokter Brands vraagt naar de belangrijkste ontdekking.
Bijnens antwoordt dat het gevaarlijk is om iemand te helpen met een gemis omdat dat niet zomaar ingevuld en opgelost kan worden.

Volgens Brands is Cinderella een portret van een vrouw en een schelmenroman maar geen cynische.
Bijnens zegt dat hij het cynisme, dat erg sterk in hem leefde toen hij zestien jaar oud was, achter zich heeft gelaten en dat zijn relatie met zijn moeder hersteld is. Tijdens de boekpresentatie had hij het gevoel dat ze, ook al had hij zelf een nieuwe liefde gevonden, weer met een navelstreng met elkaar verbonden waren. Hij voelt zich niet beschadigd maar ziet het verleden als een hem toegevallen geschenk.

Tessa Leuwsha over Fansi’s stilte, VPRO Boeken, 4 oktober 2015


Surinaamse familie beïnvloed door het slavernij verleden

Wim Brands laat ons vooraf weten dat Tessa Leuwsha in Suriname woont, maar dat haar verhaal over haar familie in Nederland begint. Omdat ze een kind is van een Surinaamse vader, maar haar Nederlandse moeder de zaken in huis regelde, was Suriname ver weg.
Leuwsha voegt daaraan toe dat ze in de ouderlijke woning in Amsterdam weinig over Suriname hoorde. Datzelfde was het geval op school. Ze dacht altijd dat Suriname niet veel groter was dan Parimaribo tot ze eens een landkaart zag met de enorme groene vlakte daar onder. Haar vader vertelde niets over zijn land van herkomst. De Surinamers die in de jaren zestig naar Nederland kwamen, waren gericht op integratie. Ze keken vooruit in plaats van achteruit. Behalve wat familiekiekjes had haar vader nauwelijks foto’s over zijn land.

Dat veranderde met de komst van haar oma, souffleert Brands.
Ze kwam in de jaren zeventig naar Nederland vanwege een oogkwaal en had ook last van opgezette benen. Ze verbleef in het ouderlijk gezin van Leuwsha en was heel Surinaams, streng en nors. In het gezin was ze enorm aanwezig. Leuwsha was bang voor haar, ook omdat ze slecht tegen haar verlies kon als ze een spelletje speelden.

Brands vertelt dat Leuwsha het boek Fansi’s stilte maakte naar aanleiding van onderzoek aan de hand van de komst van haar oma en dat ze daarbij een belangrijke ontdekking deed.
Leuwsha zegt dat zij in 1996 naar Suriname ging en zag dat de winkels daar leeg waren. Ze besefte dat haar oma moeilijke jaren had gekend met negen kinderen en zich daarover had geschaamd. Een oom vertelde daar schoorvoetend over.  

Brands verklapt dat oma als kind werd afgestaan aan een vrouw die de slavernij nog aan den lijve had ondervonden.
Leuwsha zegt heel beeldend dat de slavernij daarmee bij haar op schoot zat. Het was niets iets dat voorbij was omdat men na het afschaffen ervan vanuit een nulpunt een eigen bestaan moest opbouwen en dat er naast armoede ook veel ziekte heerste.

Brands wil weten hoe er in haar familie op haar onderzoek gereageerd werd.
Leuwsha gaf aan dat er niets was om zich over te schamen en dat het prima was om erover te vertellen. Het duurde lang voordat ze het vertrouwen van haar familie gewonnen had, maar daarna was er de opluchting om de verhalen kwijt te kunnen.

Brands vraagt naar de rol die de slavernij in het bewustzijn nog speelt.
Volgens Leuwsha is die niet bewust maar wel te koppelen aan de nadagen van de slavernij. Strengheid en hardheid spelen een rol in de moeite een eigen bestaan te verwerven. Haar oma mocht bijvoorbeeld niet aanwezig zijn tijdens de begrafenis van haar eigen kind. Hardheid was gangbaar.

Brands vraagt hoe ze terug in Nederland onze blik op ons koloniale verleden ervaart.
Volgens Leuwsha is er weinig veranderd sins de tijd dat ze hier op school zat. Er is veel onwetendheid. In Suriname is de blik gericht op Nederland, maar andersom is dat niet zo. Het verleden wordt onvoldoende erkend. Nederland ziet zichzelf als een tolerant land en dekt de andere kant toe.

Brands kan niet om de zwarte piet discussie heen.
Leuwsha vertelt dat het sinterklaasfeest in Suriname op kleine schaal gevierd wordt, ook met zwarte piet. Haar oma geloofde er niet in en kocht kleine, in veel krantenpapier gewikkelde cadeautjes voor haar kinderen, die niet erg blij ontvangen werden. Het feest had geen racistisch karakter. Leuwsha speelde zelf ook voor zwarte piet. Vanuit creoolse afkomst kwam verzet. Ze begrijpt dat. Ze begreep pas later dat het feest voor haar vader pijnlijk geweest moet zijn.  

zondag 4 oktober 2015

Filmrecensie: A summer story (1988), Piers Haggard


Liefdesdrama als verrukkelijk schaakspel

A summer story is een ongecompliceerde vertelling over een liefdesdrama. Het is fantastisch om als kijker alvast de volgende zetten in dit drama vooruit te denken en meteen te genieten van het prachtige landschap van Devon en de moors.

Het verhaal speelt in 1922. Dichter Frank Ashton en zijn vrouw Stella zijn op vakantie in Devon. Frank heeft daarop aangestuurd omdat hij een geheime missie te volbrengen heeft. Hij tuurt naar de heuvels in de verte en ziet weer waar het ooit begon, met een wandelvakantie met een nogal luidruchtige vriend, die voor dokter gestudeerd had of dat toen misschien nog steeds deed. In alle bravoure over mogelijke veroveringen van damesharten springt deze vriend over een hek en roept Frank op hetzelfde te doen. Frank faalt en blesseert zijn enkel, waarop de vriend hulp inroept van Megan, een knap meisje dat in de buurt op het land bloemen aan het plukken is. Ze neemt hen mee naar de boerderij van haar oom en tante waar de twee wel een paar dagen kunnen bivakkeren tot de enkel van Frank, geholpen door de heilzame compressen van Megan, weer beter is. 

Vanaf met moment dat Frank en Megan elkaar in de ogen hebben gekeken, weet de kijker dat er een stormachtige liefde zal volgen. Een hindernis vormt knecht Joe die een oogje op Megan heeft laten vallen en jaloers is op de aanwezigheid van Frank. De dokter verlaat al gauw de boerderij voor Londen omdat er voor hem als rokkenjager op het platteland weinig te beleven valt. De twee jonge zoons van de tante vormen ook een sta in de weg want ze hebben scherpe ogen en vertellen Megan wat ze zien, bijvoorbeeld dat Frank en zijn vriend meteen na aankomst naakt in de rivier zwommen.

Als Megan met de zoontjes naar een schapenfeest in de buurt gaat, fietst Frank hen achterna. Hij helpt mee met het scheren van de schapen en eet mee, terwijl Megan bij de bediening zit. Tegen de avond besluit Frank te blijven. Hij vindt wel een plekje in de schuur, zegt hij. Megan zegt dat ze hem wel een deken zal brengen. Hetgeen natuurlijk een opmaat is voor een heerlijke vrijpartij in het hooi. Ze leiden de zoontjes om de tuin door het voor te stellen dat Frank op de fiets is teruggegaan naar de boerderij maar onderweg in slaap is gevallen. Inderdaad halen ze hem op de terugweg met de koets op en is er geen vuiltje aan de lucht.

Het ligt voor de hand dat een conflict met Joe, die als het ware het gevaar ruikt, niet kan uitblijven. Op het moment dat Frank zijn eerste beuk te pakken heeft, spreekt hij met Megan af om naar zijn moeder in Londen te vluchten. Hij zal eerst in Torquay geld van de bank halen en dan haar op het station ontmoeten.

Natuurlijk komt er een kink in de kabel. De bank wil eerst contact met het filiaal in Londen en dat wil niet lukken. In de tussentijd ontmoet Frank een oud schoolgenoot die met zijn zus Stella en haar twee jonge dochters in de badplaats op vakantie is. Tegen wil en dank gaat hij om met de familie. De vriend heeft zijn bedenkingen over relaties tussen personen van verschillende klassen en Stella palmt hem als het ware in. Terwijl ze aan het strand een gesprek voeren over het geloof ziet Frank opeens Megan. Hij is meteen van slag en brengt Stella zo snel mogelijk terug naar het hotel. Als hij weer terug is op het strand is Megan verdwenen.

Achttien jaar later keert Frank nog eens terug en hoort van de oude oom hoe het is afgelopen met zijn vroegere vlam, die erg mooi gespeeld wordt door Imogen Stubbs.

Het verhaal is gebaseerd op The apple tree van John Galsworthy, die vooral bekend werd door The Forsyte Saga.

Hier de trailer.

Magie van de montage (2015), documentaire van John Appel


Psychologen met beeld staan aan het kraambed van een film

Onder de kop In de donkere kamer van de documentaire treedt John Appel binnenskamers om te kijken naar het proces van het documentaire maken. Een film wordt drie keer geboren, zegt hij: eenmaal op papier, vervolgens tijdens het filmen en tenslotte tijdens het monteren. De laatste bevalling is het pijnlijkst, omdat hierin naar het wezen van het spreekwoordelijke kind gezocht wordt. Dit geldt ook voor fictie, dus voor drama. Appel verstaat zich met zes editors die hem over hun vak vertellen.

Ot Louw zegt dat monteren het maken van de keuze is waar in het materiaal te snijden. Hij vindt dat de montage niet moet opvallen om de kijker niet weg te halen uit de vertelling. Bij monteren gaat het niet om wat men eruit haalt maar om wat men erin zet. Hij vindt het belangrijk om alert te blijven op manipulatie en wil graag oprecht zijn. Een keuze is volgens hem nog geen manipulatie. Hij is gecharmeerd van de lange stiltes in de reflexieve documentaire De wording van Cherry Duyns. Hij noemt monteren geen kunst, maar een vak. Hoewel Appel zijn bedenkingen tegen het ensceneren heeft, ontkomt men daar volgens Louw niet aan. Hij ontmoet vaak regisseurs die weinig vertrouwen hebben in hun materiaal en moet dan optimisme uitstralen.

Gijs Zevenbergen zegt dat monteren knippen in de werkelijkheid is. Naar aanleiding van een scène uit de documentaire Zij gelooft in mij waarin hoofdpersoon André Hazes in een huwelijkscrisis verkeert en liever niet gewild had dat de scène in de documentaire kwam, zegt hij dat de ziel van de documentairemaker uit de documentaire moet spreken, net als zijn eigen ziel. Om het wezen van een scène te pakken te krijgen, wil hij altijd van tevoren alles weten over de documentairemaker met wie hij samenwerkt. Het nadenken over het begin- en eindshot speelt altijd mee tijdens het monteren. Het helpt als dat duidelijk is, zoals in Het nieuwe Rijksmuseum van Oeke Hoogendijk waarin de terugkeer van het licht in het museum gefilmd wordt. Daarna gaat het om de karakters. In bovengenoemde documentaire koppelde hij een vergadering over de kleur van de wanden aan de beheerder die op duivenjacht ging. Door het spelen met tijd en plek worden één en één drie, zegt hij. Tijdens de restauratie van een schilderij door een door haar gasmasker hijgende restauratrice kijken de geportretteerde mannen toe. Als de cameraman de leadgitaar speelt, doet de editor de ritme sessie. De montage van Janine van Paul Cohen was lastig omdat de hoofdpersoon een harmonieus karakter heeft. In een scène met commerciële lieden kwam het contrast met Janine Jansen duidelijk naar voren. Uit het eind van de documentaire spreekt een verlangen naar een ander leven. De mineurstemming begeleid door ijle muziek van Benjamin Britten maakt dat de kijker Janine in het hart sluit.

Menno Boerema wilde de wereld via de film veranderen en hoewel dat niet gelukt is, heeft hij nog steeds wel die houding. Hij vraagt de documentairemaker vaak welke shot hem of haar het meest is bijgebleven omdat dat voor hem het beginbeeld is. Hij vindt het zwaar steeds het gevecht met een documentairemaker aan te gaan. Het gaat om een persoonlijke inzet van de maker. Een huilende regisseur is geen uitzondering in zijn studio. Hij noemt de editor een psycholoog met beeld. Hij geniet ervan om een magische sfeer op te wekken dat het verhaal spanning geeft, zoals in Dagboek van een postduif van Floris-Jan van Luyn. Geloofwaardigheid is belangrijk, zelfs als de inhoud ongeloofwaardig is. Volgens hem mag men de persoon nooit misbruiken. De grote vakantie van Johan van der Keuken handelt over leven en dood en grossiert in lange shots en onscherpe beelden.

Niels van Koevorden en Sabine Lubbe Bakker vertellen over de samenwerking bij de documentaire Ne me quitte pas, waar Appel zich net als ik ongemakkelijk over voelde. 
Lubbe Bakker legt uit dat ze niet teveel wilde snijden omdat het verhaal dan harder binnen zou komen, hetgeen inderdaad het geval is. Over de val van Marcel zegt ze dat medelijden onnodig is. Hij en Bob voelden zich niet gemanipuleerd.

Mieneke Kramer ligt nog in bed als ze de vraag krijgt voorgelegd over haar visie op monteren. Ze komt tot het vertalen van de ideeën van de regisseur voor de kijker en wil dat die dezelfde spanningsboog als zijzelf ervaart. Er is voor haar geen aanwijsbare grens in hetgeen getoond kan worden. Dat moet steeds opnieuw ontdekt worden, al wordt ze daarbij geremd door de regisseur. Appel gaat in op passages die niet lukken. Kramer mist wel eens het drama, omdat ze de ontwikkeling van de hoofdpersoon niet wil vertellen maar laten zien. In Adelborsten van Walter Stokman gebeurt dit laatste bijvoorbeeld door de manier waarop iemand uit zijn ogen kijkt. Ze wordt blij als ze weet dat mooi resultaat uit gaat komen. 

Magie van de montage maakt meer bewust van de mensenhanden die aan de totstandkoming van een documentairefilm gewerkt hebben. Zo vraag ik me af waarom Kramer eigenlijk in bed gefilmd werd. De montage van deze documentaire was in handen van Mario Steenbergen.

Hier de trailer van Magie van de montage, hier mijn recensie van Ne me quitte pas, hier die van Janine, hier die van Dagboek van een postduif.

zaterdag 3 oktober 2015

Theaterrecensie: Straussvogel, Steef de Jong, Toneelschuur, Haarlem, 2 oktober 2015


Humorvolle voorstelling van ontwapenende vakman

De solovoorstelling Straussvogel is het laatste deel van de trilogie van Steef de Jong over het Habsburgse Rijk waarin de operette hoogtij viert, misschien ook omdat het er in Wenen in die tijd economisch niet florissant aan toe gaat. De Jong schetst in zijn levendige voordracht een beeld van bankiers die zichzelf neersteken en lijken die op straat blijven liggen. Johan Strauss, die zelf een afschuw van de donkere kant van het leven had, fleurde de stadsbevolking op met vrolijke operetteklanken, eerst in de danszalen later in het concertgebouw.

De omgeving, waarin De Jong zijn verhaal over de beroemde walskoning vertelt, is die van een gezellige filmstudio vol met camera’s, een overheadprojector en decorstukken. De Jong is dan ook bezig met een docurette over het leven van Johan Strauss (1825-1899), die ook wel Schani werd genoemd. Hij werd door zijn vader in zijn muzikale ontwikkeling gedwarsboomd, maar kon desondanks later zijn talent in alle majeure toonaarden ontplooien. De Jong speelt tijdens de voorstelling verschillende filmscènes, die tegelijk op twee oude televisietoestellen te zien zijn. Visueel is er veel te beleven, maar ook auditief komt de kijker aan zijn trekken: door de muziek uit de levenslustige operette Die Fledermaus (1874) die voorafgaande aan de voorstelling de stemming meteen in de zaal brengt, maar ook door de liederen die De Jong, begeleid door piano of gitaar, met zijn prachtig heldere stem zingt, soms bijgestaan door het publiek. An der schönen blauen Donau wordt meteen uit volle borst mee gelald.

In een kunstig geheel dat De Jong de toeschouwer voor de derde maal voorzet, ligt de humor om de hoek. De schaalmodellen van markante plaatsen in Wenen en de belangrijkste woonplaatsen van Strauss op het scherm geven De Jong de mogelijkheid om zijn creativiteit volledig uit te leven. Zo is er de klok van de Karlskirche die De Jong met een stokje laat bewegen terwijl hij met zijn adem de vlag laat wapperen die daaronder hangt. Ook zien we een silhouet van het centrum van de stad met daarboven een kraai waarvan het gekras volgens De Jong later nog wel kan worden ingesproken. Hij bezoekt de geboortehuis van Strauss dat inmiddels in handen is van een Egyptische kunsthandelaar, die vertelt over de compositie die Strauss maakte voor de opening van het Suez kanaal waarvoor hij als beloning twee giraffen kreeg. Die zijn volgens De Jong nog steeds in de Weense dierentuin te vinden. Later zien we met zijn mobiel gemaakte opnamen van het huis waarin Strauss woonde. Dat was tegenover de dierentuin en naast het paleis van koningin Sissi, die in alle drie voorstellingen zit en een nauwe band met haar hofbalmuziekdirecteur had. Koddig is de scène met de foto op het t-shirt van Jong van de toegangsdeur tot het gebouw waar de Habsburgers liggen begraven. De auto’s die daar op staan konden niet verwijderd worden.   

Bijzonder fraai zijn de gemonteerde scènes waarin de hofdame van Sissi in een koets door het centrum van Wenen hobbelt, componisten als Mahler en Brückner van de elitaire Wiener Philharmoniker bijeen zitten te mokken over de populaire muziek waarmee Strauss als een voortijdse Armin van Buuren de voeten van de vloer krijgt en hijzelf tijdens een concert het stokje aan een vervanger heeft gegeven en op het balkon van de schouwburg met koningin Sissi staat te roken. De laatste sluit hun onderhoud heel grappig af met de uitspraak dat ze de giraffen die uit Egypte moeten komen, wel Schani en Sissi kunnen noemen.

Tot slot ziet het publiek het gemonteerde eind van de film op het scherm voorbij komen, gevolgd door een samenzang met als refrein Vrolijk is wie gewis al het leed vergeten is en de aftiteling waarbij men niet te beroerd is om De Jong een handje te helpen om de vermeldingen over het scherm te laten rollen. De Jong ontwapent en gedraagt zich als a natural. Bij alle lof dient aangetekend dat De Jong zich in het vervolg meer mag bezig houden met een verdere verdieping van de inhoud van zijn programma. Het zou van deze innemende en getalenteerde vakman een nog grotere grootheid maken.