Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zondag 17 december 2017

There once was an island (2010), documentaire van Briar March


Eilandje in de Stille Oceaan geteisterd door zeespiegelstijging

There once was an island ofwel Te Henua e Nnoho vertelt het verhaal van een laaggelegen atol in Papoea Nieuw Guinea dat erg te lijden heeft van de stijging van de zeespiegel. Taku, zoals het eiland heet, heeft een oude cultuur en een eigen taal, maar die worden bedreigd door de aanstormende oceaan. Documentairemaker Briar March volgde gedurende vier jaar een drietal eilandbewoners die ons veel vertellen over de onzekere toestand op hun familiegrond.

Satty is een visser en een boer in de kracht van zijn leven. Hij is getrouwd en heeft vijf kinderen. Endar is 48 jaar en getrouwd maar woont niet op het eiland. Ze komt er af en toe op bezoek om haar zussen bij te staan met de verzorging van haar zieke vader, die niet meer kan lopen. Telo heeft zes kinderen, maar twee ervan zijn door familie geadopteerd en wonen elders. Hij is sterk op de traditiegericht en brengt zijn kinderen oude dansen bij.

Het hoge water vormt een probleem voor de inwoners. Endar gaat met haar neefjes naar de plek waar ooit de keuken van hun huis was, die nu onder water ligt. Haar neefjes menen dat ze in de kokosbomen kunnen springen als ze overvallen worden door een vloed maar dat wordt door hun tante ontkracht. Telo trekt een overall aan tegen de muggen als hij naar zijn tuin gaat, die weinig meer floreert vanwege het zoute water dat binnengedrongen is, waardoor ze meer afhankelijk zijn van voedsel van buiten. Satty bekijkt de dammen die de inwoners tegen het water gemaakt hebben. Hij zegt dat er vroeger witte stranden waren die de schoonheid aan het eiland uitmaakten en dat de vragenlijsten van de regering over hun toestand eerder paniek dan vertrouwen opleveren. De vraag is of men nog wel op het eiland kan blijven. Het eilandje Buka vlak bij het grotere Bougainville zou een andere mogelijkheid kunnen zijn. Sommigen vertrouwen in God, anderen in wetenschappers, maar niemand wil echt weg.

Twee jaar later bestaan er regeringsplannen om de bevolking van Taku over te plaatsen naar Bougainville. Endar gaat in gesprek met een bestuurder en krijgt twee wetenschappers, Scott en John, mee die de toestand op het eiland nog eens gaan onderzoeken. Ze inspecteren de kust en komen tot de conclusie dat het beter is om te vertrekken. Telo wil niet weg, Satty denkt dat het mogelijk is om zijn huis op een hoger gedeelte van het eiland te herbouwen, een zus van Endar vindt zich te oud om nog te verkassen en Endar zelf wil haar niet veronrusten met het idee dat de begraafplaats waar hun vader inmiddels ligt door de zee kan worden overstroomd.

Een dreiging van hoogwater maakt de bevolking bang. Telo kijkt verdwaasd om zich heen als het water stijgt. Het dringt zelfs de hut binnen van de zussen van Endar. De school moet worden opgegeven. Als het lesmateriaal is doorweekt. Endar leest de bijbel, Telo luistert naar de radio. Vanwege een scheepsstaking kan er geen voedsel hun kant op komen. Telo kiest eieren voor zijn geld en wil met zijn vrouw mee naar Bougainville. Endar neemt de toestand gelaten op. Satty geeft de hoop nog niet op.

De beelden zijn prachtig mooi, zoals in het begin van de documentaire waarin we een visser zien die zingend met zijn roeiboot over de oceaan naar zijn eiland koerst of de traditionele dansen die uitgevoerd worden door de bewoners met fraaie hoofdtooien. Het zou interessant zijn een update van de documentaire te zien en te weten hoe het er op dit moment op Taku voorstaat, want daar heeft men inmiddels alweer de nodige stormen te verduren gehad.

Hier de trailer op vimeo met daaronder enige informatie.

Martin Michael Driessen over De pelikaan, VPRO Boeken, 3 december 2017


De ander is moeilijk te kennen, jezelf evenmin

Bijna vijf jaar geleden zat Martin Michael Driessen al eens tegenover Wim Brands om te praten over zijn tweede roman Vader van God. Inmiddels heeft Driessen zich, na zijn carrière als theatermaker, sterk in literaire zin ontwikkeld. Voor zijn vorige boek Rivieren kreeg hij de ECI literatuurprijs en inmiddels is er alweer een nieuwe roman verschenen, De pelikaan getiteld en gekenschetst als een parabel over wederzijdse verbondenheid, waarover Carolina Lo Galbo hem ondervraagt. Hoewel zij zijn boek opvatte als een gevoelsmatig geschreven, vertelt Driessen dat hij heel bewust werkt. Het boeiende van kunst is volgens hem dat het oorspronkelijke en de controle samengaat en hij citeert daaromtrent een uitspraak van William Blake.

 Lo Galbo begint erover dat de hoofdpersonen Andrej en Josip, inwoners van het voormalige Joegoslavië, elkaar afpersen maar dat niet van elkaar weten en zelfs vriendschap met elkaar sluiten. In Een ware held en in Rivieren is ook sprake van een relatie tussen twee mannen. Later in het gesprek komt Lo Galbo daarop terug maar eerst vraagt ze hoe het voor Driessen was om de ECI literatuurprijs te winnen.
Driessen antwoordt dat het erkenning voor hem betekent en dat zijn werk meer in de belangstelling staat. Voor hem persoonlijk verandert er niet zoveel, maar wel in de perceptie van andere mensen.

Lo Galbo heeft zich erover verbaasd dat er een jaar later alweer een nieuwe roman is en leidt daaruit af dat hij geen last van faalangst heeft.
Driessen zegt dat hij al aan De pelikaan werkte nog voor hij de prijs voor Rivieren kreeg.

Lo Galbo zegt dat hij, na zijn loopbaan als theaterregisseur in Duitsland, in een woonboot schrijft en in tien jaar een aardig literair oeuvre heeft opgebouwd.
Driessen zegt dat hij de afzondering hard nodig heeft om te schrijven en hij geniet daar ook van na zijn werk in het theater waar hij altijd met mensen te maken had. Schrijven vergt een andere vorm van concentratie.

Lo Galbo zegt dat De pelikaan zich afspeelt in een denkbeeldig Joegoslavisch kustplaatsje.
Driessen kan daar veel over vertellen, om te beginnen over het exotisme waar hij een liefhebber van is, omdat dat onlosmakelijk verbonden is met kunst maken. Hoewel die vorm tegenwoordig uit de gratie is, is hij er vertrouwd mee. Hij schrijft vanuit de verbeelding en wil de lezer meevoeren en ontvoeren. Met zijn ouders ging hij vaak naar de Joegoslavische kust dus hij kent de sfeer daar met pelikanen op de kade. Dat was in de tijd na Tito toen het communisme al aan het eroderen was. Literatuur heeft baat bij enige afstand zegt hij. Hij geeft voorbeelden van werken van Joseph Roth, Tolstoj en Homerus. Hij prefereert fysieke afstand, waardoor alles wat men leest nieuw is en buigt zijn persoonlijke ervaringen het liefst om naar een literaire weergave daarvan.  

Lo Galbo begint over de afhankelijkheidsrelatie tussen de twee hoofdpersonen in zijn romans en vraagt wat het moeilijk maakt om elkaar te bereiken.
Driessen antwoordt dat de relaties varianten zijn van een thema dat hem boeit, namelijk de grenzen van zelfkennis en de mogelijkheid de ander echt te leren kennen. Dit probleem is terug te voeren op onze condition humaine. Het is verontrustend dat men elkaar in De pelikaan het goede en het kwade aandoet. Behalve de ander kan men ook zichzelf niet vertrouwen. Driessen vindt zichzelf wetenschappelijk niet zo onderlegd dat hij kan zeggen dat dit door een mislukte hechting komt, maar weet wel dat geweldsdelicten vaak gepleegd worden tussen mensen die elkaar goed kennen, in het bijzonder in gezinnen. Josip zat klem tussen zijn vrouw en zijn gehandicapte kind. In de Balkanoorlog kwam het sluimerende geweld fysiek tot uitbarsting.  

Lo Galbo zegt dat Driessen met een een milde blik over mensen schrijft.
Driessen wil niet cynisch zijn en ziet of hoopt dat mensen bij elkaar willen komen.
Hoewel Lo Galbo de grootheidswaan van postbode Andrej grappig vond, neemt Driessen hem wel serieus. Het mannelijk standpunt staat hem nader dan het vrouwelijke, hoewel hij zich ook graag in een vrouw verplaatst.

Hier mijn verslag van het gesprek dat Wim Brands met Driessen over Vader van God had.

zaterdag 16 december 2017

Recensie: Menuet (2011), Louis Paul Boon


De mens als onzekere enkeling of aangepast kuddedier

Louis Paul Boon (1912-1972) was een grootmeester in het beschrijven van de sociale verhoudingen aan de onderkant van de samenleving. In een bedrieglijk eenvoudige, maar vormvaste volkstaal stelt hij de hypocrisie van de burger en het nutteloze najagen van idealen als recht en orde op scherpe wijze aan de kaak. In het jonge huwelijksleven van een man en vrouw biedt een dienstmeisje fraai tegenspel in een weinig gepassioneerde relatie.

We horen eerst de visie van de man die in de vrieskelders werkt en zich nogal buiten de maatschappij voelt staan, vervolgens krijgen we de visie van het vrijgevochten dienstmeisje te horen en tenslotte zet de vrouw daar haar eigen verhaal tegenover. De man probeert het verstikkende te overleven door na te denken over het leven, terwijl zijn vrouw een echte zwoeger is uit een arbeidersgezin. Het meisje staat wat betreft haar ideeën dichter bij de man dan de vrouw en probeert de vrouw met brutale vragen te provoceren, hetgeen nauwelijks lukt omdat de vrouw alle kritiek op haar bestaan afwimpelt met een harde lach. Op het moment dat de vrouw na een jaar of drie eindelijk zwanger wordt, worden de tegenstellingen in het huwelijk groter. Het meisje ziet kans een wig te drijven tussen de echtelieden, hetgeen echter door de langzaam zich ontvouwende ontwikkelingen in het verhaal nauwelijks gevolgen heeft, al blijft het voor de vrouw de vraag in hoeverre ze haar eigen levensbeschouwing zal opgeven ten gunste van een meer open houding die haar man voorstaat ten opzichte van het bestaan.

Mooi is een fragment waarin de onhandige man de nageboorte van het kind in de tuin gaat begraven, hetgeen gewoonlijk het terrein is van zijn vrouw. Hij doet dit niet diep genoeg hetgeen hem een paar weken later op een schampere reactie van de buurman te staan die in opdracht van de vrouw de tuin gaat omspitten.

De verhouding tussen de mens als kuddedier of als individu staat centraal in Menuet, ook al bezit het individu geen zelfbewuste persoonlijkheid, maar stelt die vooral de houding van de aangepaste mens aan de kaak. De man is het prototype van iemand die geen enkele zekerheid heeft, in eenzaamheid zijn werk doet in een omgeving waar warmte uitgesloten is en zich in de avonduren in zijn zolderkamer opsluit om morbide krantenknipsels te verzamelen, die duidelijk maken hoe verschrikkelijk de mensensoort zich ontwikkeld heeft. Het dienstmeisje zit nog op school en rebelleert tegen het systeem daar, net als dat tegen dat van de kerk en zoekt een uitweg voor haar puberteitsgevoelens die als een storm door haar lichaam razen. Zij verkiest net als de man het zintuigelijke ervaren boven de kennis die door school en kerk als model voor het leven wordt voorgeschoteld en weet daarmee de man te bedwelmen, die toch al weinig bevrediging van zijn hardwerkende vrouw kan verwachten. De vrouw die op het eind van het verhaal een glimp opvangt van de seksuele spanning tussen haar man en het meisje, kan daarover niet echt boos worden, omdat ze zelf in het geheim een slippertje heeft gehad met haar driftmatige zwager. Het meisje dat daarvan een vermoeden heeft gehad, weet eerder dan de vrouw dat zij zwanger is. Terwijl de man vreest dat hij zich te laat heeft teruggetrokken, is de vrouw bang dat de man haar in de steek zal laten. Boon weet de verschillende gevoelens, die door het meisje worden geactiveerd, op subtiele en aannemelijke wijze voor te schotelen aan de lezer. Vooral het Vlaams waarvan hij zich bedient is van een grote puurheid, waardoor geen enkele zin misplaatst is. Als een mes snijdt Boon door de oppervlakkige laag van het mens-zijn, waarin alleen traditie, sociale controle en fatsoen de leidende waarden zijn. In deze korte roman die net als Vergeten straat tot zijn eerdere werk behoort, ontvouwt hij een weg waarin een menswaardig bestaan tot de mogelijkheden behoort, al is die niet de gemakkelijkste. In ieder geval biedt hij de lezer de ruimte om verder te zien dan zijn neus lang is, ook in deze tijd waarin het conformisme sterker is dan ooit.

Hier mijn bespreking van Vergeten straat.

Filmrecensie: Verloren dochter (2017), Martijn Maria Smits


Doorleefd drama over een opening in een versteend huwelijk

De naam van regisseur Martijn Maria Smits wekte mijn aandacht. Eerder maakte hij samen met theatermaker Thibaud Delpeut het sterke drama Voor Emilia (2014) over een getraumatiseerde lerares Duits. In de jaren daarvoor zag ik De hoer en het meisje (2011) en Anvers (2009), fraaie portretten over respectievelijk de wereld van de vrouwenhandel en de gevolgen van de economische crisis voor een jong gezinshoofd. Deze onderwerpen gaf Smits op een doorleefde wijze vorm. Dit geldt ook voor Verloren dochter ofwel Lost daughter, onderdeel van de serie Duivelse Dilemma’s en gefilmd op basis van een scenario van Jacqueline Epskamp.

Het verhaal Verloren dochter is niet erg ingewikkeld en aangedragen door eindredacteur Kees Vlaanderen. Het oudere stel Tom en Anneke is bijna vijfentwintig jaar getrouwd en heeft het niet gemakkelijk met elkaar. Op de achtergrond speelt het overlijden van hun dochter, dat verder niet benoemd wordt. De patstelling in hun huwelijk wordt doorbroken als Tom op een avond door een bos rijdt en op een uitgeprocedeerde asielzoekster stuit die haar tweejarige dochter Jamira bij hem achterlaat. Hoewel Anneke aanvankelijk niets moet hebben van het meisje, groeit er toch langzamerhand een band die ook de huwelijksrelatie ten goede komt.

Smits brengt vaart in de film doordat hij niet alle scènes helemaal uitwerkt. Zo zien we dat Tom aanvankelijk het meisje in het bos achterlaat. Vanuit de auto wordt ingezoomd op zijn gezicht dat de nodige tweestrijd verraadt en vervolgens zien we Jamira in het huis van Tom en Anneke. Het feit dat de laatste met een wijnglas voor het aanrecht staat, zegt meteen veel over haar levensgevoel. Anneke voelt zich eenzaam omdat Tom alsmaar aan het werk is en haar aan haar lot overlaat. We zien dat ze hard werkt in de thuiszorg, maar thuis is elke warmte ver te vinden, zoals mooi uitgedrukt wordt in een scène waarin Tom en Anneke zich na een douche in de slaapkamer aankleden. De enige communicatie ging over de douchekop die nodig door Tom gerepareerd moest worden.

De troosteloosheid van het huwelijk speelt zich af tegen de dood van hun dochter die verder niet wordt uitgelegd waardoor de leegte daaromheen nog sterker aanvoelt. Tom wil Jamira in de nog altijd in tact zijnde kamer van hun dochter onderbrengen, maar dat stuit meteen op bezwaren van Anneke. Desalniettemin laat Smits zien dat Tom het pleit wint, net zoals hij steeds meer ruimte neemt om Jamira tot een onderdeel van hun leven te maken. Aanvankelijk zou hij de volgende dag het kind naar het politiebureau brengen maar hij gaat met haar naar de speeltuin en belt vandaar zijn vrouw dat het kind nog een dag langer blijft, waarmee de kans groter wordt dat Anneke haar verzet opzet. Als Jamira huilt en verschoond moet worden, kan ze niet anders dan haar een schone luier geven.

Loes Schnepper als Anneke en Bart Slegers als Tom spelen hun rollen op overtuigende wijze. Op doorleefde wijze geven ze weer dat een versteend huwelijk nog altijd kansen in zich heeft om tot leven te komen. Het is de verdienste van Smits en Epskamp dat het drama niet over de top gaat maar binnen redelijke grenzen blijft. Daarmee wint het aan geloofwaardigheid.

Hier mijn bespreking van Voor Emilia.

vrijdag 15 december 2017

Recensie: Liza (2009), Ivan Toergenjev


Een spannende klucht uit lang vervlogen tijden

Het zou onvervalst klassiek Russisch toneel kunnen zijn met onverwachte verwikkelingen, spelend in de eerste helft van de negentiende eeuw in een gegoed milieu, waarin, hoe kan het ook anders, de liefde van enkele heren voor de jonge vaderloze Liza Kalintin centraal staat.
Ik hoor de zaal al de adem inhouden. Tijdens het lezen val ik van het ene hoofdstuk in het ander, alsof ik te maken heb met een moderne page-turner. Gelachen wordt er over de onhandigheid van de personen, hun gêne, hun vormelijkheid, de overmoed van de jonge, gelikte ambtenaar Pansjin en de wanhoop van de oudere Fedja Lavretski die beiden om de hand van de zachtaardige Liza dingen. Af en toe zie ik ook gefronste blikken want er maken veel personen hun opwachting met een lange rij namen die steeds anders gebruikt worden.

Het doet erg ouderwets aan en dat is het natuurlijk ook in dit boek uit 1859. De schrijver breekt vanaf het begin regelmatig in in het verhaal om de lezer tegemoet te komen. ‘De jongeman met wie wij de lezers net kennis hebben laten maken, heette Vladimir Nikolajevitsj Pansjin.’ Daarna wordt er een schets van de gladjakker gegeven. Toergenjev last ook hoofdstukken in over de afkomst en jeugd van Fedja, die de hoofdpersoon in het boek genoemd kan worden. De jongen is nog geen acht jaar oud als zijn moeder overlijdt. Hij wordt opgevoed door zijn tante en krijgt later van zijn vader een Spartaanse opvoeding. De vader kan zijn eigen hoge standaarden niet volhouden, wordt blind en sterft verbitterd. Fedja neemt na een lang verblijf in het buitenland zijn intrek op het landgoed dichtbij de gouvernementsstad O. waar het drama zich afspeelt.
Aan het begin van het stuk gaat Fedja in de familie Kalitin over de tong omdat hij in de steek is gelaten door zijn overspelige vrouw Varvara, die ook een uitgebreide introductie krijgt.

Karel van het Reve gaat in Rusland voor beginners in op deze werkwijze van Toergenjev: ‘Hij werkt met een combinatie van twee manieren, die niets met elkaar gemeen hebben: de korte schets van iemands leven en karakter, compleet met enkele opmerkelijke voorvallen, en het optreden van de in die korte schets beschreven figuur in de eigenlijke romanbehandeling.’

De families Kalitin en Lavretski hebben nauwe bloedbanden met elkaar. Fedja is een neef van de weduwe Marja Dmitrijevna en de oom van Liza, maar zelf schijnt Fedja het niet precies te weten want tegen Liza zegt hij dat hij dénkt dat hij een oom van haar is. Marja is ook de tante van Varvara. Het was niet overbodig geweest om een schema met namen en verbanden tussen de personen op te nemen.

De ontwikkelingen worden versneld als Varvara met haar dochtertje op het toneel verschijnt en Pansjin begint te verleiden. Marja is vervolgens ontevreden over een plannetje dat ze heeft bekokstoofd om Varvara en Fedja weer samen te brengen. De ontknoping laat daarna niet lang op zich wachten.

Emoties worden vaak getoond in handelingen. De schrijver schrijft het volgende over Fedja Lavretski als die bij Liza is geweest maar van haar geen duidelijkheid heeft gekregen: ‘Lavretski kleedde zich aan, ging de tuin in en liep tot aan de ochtend op en neer, steeds door dezelfde laan.’

Muziek speelt in het boek een grote rol. Door hun keuze voor piano- en zangstukken worden personen gekarakteriseerd. De pianoleraar van Liza uit zijn liefde voor haar met sonates. Fedja beluistert een nieuwe compositie als hij bij de leraar op bezoek gaat. Dat is een van de meest lyrische passages in het boek, al zouden we het op die manier tegenwoordig niet meer vertolken: ‘Lavretski had lang niet zoiets gehoord: vanaf de eerste toon vervoerde een liefelijke, hartstochtelijke melodie het hart; ze fonkelde helemaal, overlopend van inspiratie, geluk en schoonheid; ze zwol aan en smolt weg; ze roerde alles aan wat op deze aarde dierbaar, geheim en heilig is: ze ademde onsterfelijke droefheid en stierf weg in hemelse sferen.’

Het boek wordt afgesloten met een epiloog waarin na acht jaar wordt teruggeblikt op de hoofdpersonen. Fedja heeft een ommekeer ten goede doorgemaakt. Hij kijkt zonder afgunst naar vrolijke jongeren, die niet dezelfde verschrikkingen als hij hebben doorgemaakt. Lezers die toch nog niet bevredigd zijn, wordt op de laatste pagina een levensles meegegeven, waarin gesteld wordt dat niet alles tot de bodem kan worden uitgezocht. Zoiets was in de negentiende eeuw wel de bedoeling, zegt de vertaalster in het nawoord: karakters dienden zoveel mogelijk te worden verklaard. Vandaar ook dat Toergenjev een hoofdstuk heeft ingevoegd waarin de de oorsprong van de godsvrucht van Liza duidelijk gemaakt wordt.

Dit boek werd al eerder vertaald door Karel van het Reve en uitgegeven onder de titel Adelsnest. Zijn vertaling was voor Monse Weijers een goed uitgangspunt voor een nieuwere versie. Verschillende van zijn vondsten heeft ze behouden en hem daarmee geëerd, zegt ze in de verantwoording.
In het nawoord gaat ze in op de levenswandel van de auteur (1818-1883). Fedja ziet ze als afsplitsing van de auteur, maar ook Pansjin heeft wel wat van hem weg. Verder schrijft ze over de relatie met Gontsjarov die nogal paranoia deed over plagiaat.
De novelle Eerste liefde die een jaar later uitkwam, bewerkstelligde naar mijn mening met minder omhaal meer effect, maar ook Liza is een boek dat het verdiende opnieuw te worden uitgebracht.

Heleen Debruyne en Anaïs van Ertvelde over Vuile lakens, VPRO Boeken, 3 december 2017


Consent is onmisbaar in de seksuele omgang

Schrijfster Heleen Debruyne en historica Anaïs van Ertvelde schreven een essaybundel over seksualiteit die voluit de titel Vuile lakens, een hedendaagse visie op seksualiteit draagt. Hoewel er al veel over seksualiteit geschreven wordt, menen de Vlaamsen een nieuwe invalshoek gevonden te hebben met het begrip consent. Carolina lo Galbo stelt hen de nodige vragen over onze seksuele vrijheid, nodeloze schaamte en hardnekkig verborgen normen.

Lo Galbo wijst eerst op de kettinkjes die de vrouwen dragen met daarop de woorden gulzig en morsig die voor hen beiden gelden. Ze vraagt daarna waarom er weer een nieuw boek over seksualiteit moest verschijnen.
Van Ertvelde zegt dat zij een beter boek over het onderwerp schreven dan de voorgaande, dat ze het onderwerp volwaardig behandelden en niet alleen uitgingen van de geldende seksuele scenario’s, maar probeerden te analyseren waar die vandaan komen.

Lo Galbo merkt op dat ze frank en vrij over het onderwerp schreven.
Debruyne antwoordt dat ze de onderwerpen opgedeeld hadden.
Van Ertvelde voegt daar aan toe dat ze niet objectief waren maar de onderwerpen koppelden aan hun eigen ervaringen.

Lo Galbo noemt consent een belangrijk begrip.
Van Ertvelde antwoordt dat er geen Nederlandse vertaling voor is, maar dat het gaat om lichamelijke autonomie. Debruyne zegt dat die in de praktijk moeilijk te realiseren is. Er is een grijze zone. Ze haalt een voorbeeld aan van een massage waarbij de masseur te ver ging en zij dat liet omdat het een knappe man was. Van Ertvelde merkte dat zij zich op een queer party veiliger voelde dan in een gewone disco vanwege de ongeschreven regels die daar gelden. Het is van belang dat men leert omgaan met een nee. Door het uitspelen van verschillende scenario’s ontstaat duidelijkheid over de grenzen. Debruyne heeft die in het katholieke internaat nooit leren kennen. Van Ertvelde wil verder komen dan de gebruikelijke onderscheid tussen jagers en prooidieren. Door consent voelen vrouwen zich veiliger om zich seksueel te uiten en zal er minder slutshaming optreden.

Lo Galbo brengt ter sprake dat het in de metoo discussie vooral over macht ging.
Voor Van Ertvelde is de grens daar duidelijk, maar ook in geval van seksuele intimidatie is consent van belang.

Lo Galbo vraagt naar onze seksuele vrijheid.
Debruyne zegt dat het een mythe is dat we tegenwoordig seksueel bevrijd zijn. Van Ertvelde wijst op een hoofdstuk over schaamte. Debruyne begint over de kritiek op de feministische revolutie, die niets heeft veranderd aan de patriarchale cultuur. Ze stelt dat we nog steeds zoekende zijn naar de juiste opstelling. Van Ertvelde voegt daaraan toe dat vele contradicties nog niet zijn opgelost en dat er tegenwoordig nog steeds veel geboden zijn die door de consumptiemaatschappij gedicteerd worden. Ze vraagt zich af uit welke andere bronnen we kunnen putten als het gaat om te leren kennen van onze seksualiteit. Debruyne vindt reflectie belangrijk omdat de huidige normen veel onbewuster worden doorgegeven dan vroeger, zoals oude boekjes over seksuele voorlichting duidelijk maken.

Tenslotte stelt Lo Galbo een vraag die ze nog niet eerder gehoord hebben, namelijk wat ze zelf hadden willen weten als ze zelf nog zestien en geen acht- en negenentwintig jaar waren geweest.
Van Ertvelde had willen weten dat biseksualiteit bestond. Debruyne dat er meer mogelijkheden op dit gebied waren dan louter voor de voortplanting.
   

Filmrecensie: Black swan (2010), Darren AronofskySchuchtere ballerina aangezet tot losbandigheid

Het pompeuze openingsbeeld van 20th Century Fox met de sterke lichtstralen vanuit een in betonnen gegoten logo zegt eigenlijk al genoeg. Wat we kunnen verwachten zal weinig subtiel zijn en bedoeld voor kijkers die met hun ogen half dicht naar een sprookje willen kijken. In dit geval een uitgebeende interpretatie van het sprookje van het Zwanenmeer, waarin het kwaad in de vorm van een zwarte zwaan de strijd aanbindt met de goede en dus witte zwaan.

Ballet vormt het begin en het einde van Black Swan. Het begin van de film met ballerina Nina Sayers is een beeld uit het einde waarin er een katharsis optreedt die de weer ontwaakte kijker met veel instemming zal begroeten. Ze heeft na veel lichamelijk en geestelijk leed het kunstje toch geflikt. Ook haar choreograaf Thomas Leroy tovert een big smile op zijn gezicht, al is de manier waarop hij zijn pupil tot een topprestatie heeft verkregen niet fraai en verdient hij een taakstraf.

Het gaat erom dat Nina de zwarte en de witte zwaan in zichzelf moet verenigen en dat haar dat maar niet lukt omdat ze nog erg kinderlijk en verlegen is. Thomas probeert de losbandige vrouw in het kind tot leven te wekken maar dat gaat natuurlijk niet door haar naar zich toe te trekken en haar heftig te kussen of haar de tegenstrijdige bevel te geven om de verlegenheid los te laten. Daarbij heeft Nina ook nog een dominante moeder die graag ziet dat haar dochter bereikt wat voor haar onbereikbaar was, haar scherp in de gaten houdt en ervoor zorgt dat ze voldoende nachtrust krijgt.

Het onderwerp ballet vormt een gemakkelijke ingang om een film in elkaar te timmeren. Alle clichés worden uit de kast gehaald: de moeizame repetities, de onderlinge afgunst tussen de ballerina’s en de macho gedrag van de choreograaf om er maar enkele te noemen. Het begint er al mee dat Leroy zijn bedoelingen met het Zwanenmeer aan zijn meisjes duidelijk maakt terwijl ze druk aan het oefenen zijn. Ik begrijp dat zoiets snelheid geeft aan de film maar amateuristisch is het wel en ook heel oppervlakkig. Het zou de film goed doen als er een stevige discussie werd gevoerd over de interpretatie van Leroy.

De half in slaap gesuste kijker heeft inmiddels wel te doen met de lieve Nina Sayers (Natalie Portman), die door haar voorlijke collega Lily het verkeerde pad op wordt gestuurd. Het zegt veel over het Amerikaanse en westerse mensbeeld dat een vrouw niet de kans krijgt om haar eigen ontwikkeling te volgen en dat mannen een vrijbrief hebben hun macht op te leggen aan hun ondergeschikten. Helaas is Nina niet zo sterk dat ze tegen de ambitie van haar moeder kan ingaan. Ze heeft ook al wondjes op haar lijf omdat ze zich ’s nachts krabt. Hoewel ze die probeert te verbergen is haar moeder er als de kippen bij om haar nagels kort te knippen.

It was perfect, zegt Nina op het eind, als ze toch de gewenste rol op de planken heeft gezet. Dat ze daarbij een zware buikwond heeft opgelopen waarmee ze wellicht haar leven moet bekopen is bijzaak. In de commerciële wereld telt alleen de heroïek. 

Hier de trailer.


donderdag 14 december 2017

Fallen flowers, thick leaves (2016), documentaire van Laetitia Schoofs


Fascinerende portretten van Chinese vrouwen en hun seksuele leven

Filmmaakster Laetitia Schoofs, die in 2011 de korte documentaire Nadia Ticks maakte over de twaalfjarige Nadia tijdens haar eerste dag in de brugklas, vervolgt met de fascinerende lange documentaire over de seksualiteit van Chinese vrouwen. In een vijftal portretten waarin alle vrouwen op hun eigen manier met daarmee worstelen, wordt duidelijk dat hun problemen veel te maken hebben met de tumultueuze Chinese geschiedenis waarin de traditionele familiewaarden door de Culturele Revolutie door elkaar geschud werden, terwijl de snelle economische groei tegenwoordig weer andere opgaven aan de Chinese vrouw stelt.

Schoofs opent met de gescheiden Hong Tao die de guqin speelt en daarbij zingt. Later in de documentaire vertelt ze heel openhartig over haar rusteloze leven voordat ze het muziekinstrument vond, dat haar de rust gaf die ze eerder in haar huwelijk niet kon vinden. Om te voorzien in de kosten van haar levensonderhoud en dat van haar zoon, nam ze haar vroegere werk als architect weer op, maar voelde zich tegelijk schuldig ten aanzien van haar zoon. De romantische liefde is volgens haar niet de enige bron van geluk. Ze heeft zich bekeerd tot het boeddhisme en bezoekt zieken, hetgeen haar vervulling geeft.

Lihua (zie poster) is geboren in het jaar van de Culturele Revolutie en ook alleen na de dood van haar man, maar wil het liefst weer een partner. Ze consulteert psychologe Zhen in het ziekenhuis voor vrouwen en kinderen over haar gebrek aan seksuele gevoelens, die tijdens de Culturele Revolutie van ondergeschikt belang waren. Van haar moeder heeft ze daarover ook niets geleerd. De laatste zegt dat de vrouw vroeger waardeloos was ten opzichte van de man. Lihua haalde haar kennis over de romantische liefde uit Engelse roman zoals Jane Eyre, maar kon die in haar huwelijk niet vinden. Haar relatie verslechterde nadat haar man in de tijd van economische hervorming manager werd en een drankprobleem kreeg die hem uiteindelijk het leven kostte. Samen met haar zoon moest ze door. Ze helpt hem met het schoonmaken van zijn kamer en vraagt over zijn huwelijksplannen. Inmiddels heeft ze zelf ook contact met een vroegere klasgenoot, met wie het aardig lijkt te klikken. De families zitten samen aan een lunch in het park. 

Wen-Wen is tweeëndertig jaar, sinds drie jaar vrijgezel en economisch onafhankelijk, hetgeen problemen oplevert om een geschikte man te vinden. Ze is veel op reis naar het buitenland en heeft daar bevrijdende ervaringen opgedaan, zoals naaktzwemmen in Griekenland. Ze heeft hoge verwachtingen over een gelijkwaardige relatie, maar er zijn nauwelijks mannen te vinden die daaraan voldoen. Haar moeder maakt zich zorgen over haar toekomst en vindt dat ze minder hoog van de toren moet blazen. Als ze hoort dat haar dochter een nieuwe relatie heeft, wil ze meteen dat zij contact maakt met de familie van haar vriend, maar Wen-Wen wil het eerst allemaal aanzien.

Hua Ling is actief in de beweging Bcome die strijdt voor meer rechten voor vrouwen en dat samen met andere leden zingend uitdraagt in de metro, hetgeen op positieve reacties van mannen komt te staan. Zelf deed ze op haar negentiende haar eerste seksuele ervaring op die tot een geslachtsziekte leidde, waar ze zelf de schuld van kreeg. In groepsgesprekken met andere leden van Bcome praat men openhartig op seksualiteit.

Christy tenslotte is feministe en naaktmodel en zegt dat ze twee personen in zich heeft die tegengesteld zijn aan elkaar. Net zoals veel andere jongeren gedraagt ze zich heel welopgevoed bij haar familie maar daarbuiten gaat ze haar eigen gang.  

Hier de trailer op YouTube, waarin Lihua met verbazing kijkt naar de seksspeeltjes die psychologe Zhen aan een groep vrouwen uit haar praktijk demonstreert. Deze zijn belangrijk om kennis op te doen over de eigen seksualiteit en de eigen behoeftes te leren kennen.

Gustaaf Peek over Verzet!, VPRO Boeken, 26 november 2017


Nee zeggen is een constructieve daad

Schrijver Gustaaf Peek (Haarlem, 1975) heeft na zijn roman Godin (2014) een pamflet geschreven waarin hij een pleidooi doet voor het communisme.

Jeroen van Kan brengt de uitzending over de laatste Boekenweek in herinnering waarin Peek het verboden vruchtenboek Het communistisch manifest meegenomen had. Verzet! is daarvan een uitvloeisel, al zal de inhoud niet door iedereen gedragen worden.
Peek zegt dat dit misschien op dit moment nog niet zo is. Het woord communisme bestaat alweer even en heeft niet zo’n goede connotatie. Hij schreef dit pamflet om zijn verlangen in woorden te vatten. Dat ziet hij als een uiting van onverzettelijkheid. Hij laat daarmee zien dat we er nog zijn, dat we nog niet helemaal ingekapseld zijn door het kapitalisme dat de natuurlijke vijand is van het communisme.

Van Kan vraagt hem naar de nationalisering van de productiemiddelen. Streeft hij staatseigendom na?
Peek zegt dat het begrip communisme vol contradicties zit. Dat komt door de Koude Oorlog en totalitaire systemen in Rusland en China die zich de term communisme hebben toegeëigend. Hij is daar kritisch over. De vraag is van wie de productiemiddelen zijn en volgens het communisme zijn ze eigendom van het volk.

Van Kan vraagt of er geen sprake kan zijn van pervertering van de uitvoering.
Peek stelt dat het onmogelijk is om het communisme in een dictatuur uit te voeren. Het gaat immers over het collectieve streven naar een egalitaire samenleving, waarin kennis, inkomen en macht op gelijkwaardige wijze verspreid zijn. In het communisme zijn we allemaal even veel waard. De eigenwaardigheid leidt tot rechtvaardigheid. Het gaat hem in zijn pamflet niet over de staatsinrichting maar om een collectief idee dat we samen moeten vormgeven.  

Van Kan vraagt zich af of zoiets denkbaar is.
Peek antwoordt dat het idee leeft dat er geen alternatief is voor de huidige maatschappelijke orde, maar dat de werkelijkheid veranderlijk is. Elke generatie meent dat men de wijsheid in pacht heeft. Peek hoopt dat als we straks op onze maatschappij terugkijken met verbazing over het feit dat we zo konden leven.

Van Kan vraagt wat het meest verbazingwekkend is.
Peek antwoordt dat we alles aan de markt hebben overgelaten. De farmaceutische industrie dicteert de prijs van medicijnen.

Van Kan vraagt of dat laatste niet een uitwas kan zijn het kapitalisme.
Peek zegt dat alles wat we tot ons nemen door de filter van het kapitalisme is gegaan. Hij zelf heeft ook niet de wijsheid in pacht, maar wil in ieder geval kritisch kijken naar hetgeen ons overkomt.

Van Kan zegt dat Occupy uit elkaar gevallen is en dat Bernie Sanders ook niet het verschil kon maken, maar dat hij desondanks toch vasthoudt aan het communistisch ideaal.
Peek antwoordt dat het communisme een vanzelfsprekend is en dat we geen eilanden zijn, zoals door het kapitalisme wordt voorgesteld. In onze maatschappij bestaan op het gebied van onderwijs, stemrecht en zorg al communistische waarden, maar het kapitalisme stelt die als afschrikwekkend voor omdat het alleen winstmaximalisatie nastreeft. Daardoor creëert het behoeften die we helemaal niet nodig hebben. Nee zeggen daartegen is een constructieve daad. 

woensdag 13 december 2017

Filmrecensie: Blue ruin (2013), Jeremy Saulnier


Vete tussen families van kwaad tot erger

De Amerikaanse filmregisseur Jeremy Saulnier (1976) staat bekend om zijn harde actiefilms en Blue ruin vormt daarop geen uitzondering. Deze film over de zwerver Dwight Evans die wraak neemt op de man die zijn ouders vermoord heeft, is een aaneenschakeling van geweldsscènes, die van kwaad tot erger gaan. Vanwege het vele bloed dat er vloeit is de film door Canvas aangeraden voor zestien jaar en ouder.

De film opent met beelden uit het zwerversleven en wel om te beginnen met een bad dat Dwight neemt in het huis van een gezin dat op datzelfde moment thuis komt zodat Dwight in zijn nakie door een raam het huis uit vlucht en naar de oude auto gaat waar hij in leeft. We zien dat hij zich in leven houdt met flesjes die hij inlevert voor het statiegeld maar ook steelt hij uit tassen op de kermis en uit auto’s die voor een bar geparkeerd staan. Dwight is niet een gemiddelde zwerver maar een man die na de moord op zijn ouders aan lager wal is geraakt, zoals blijkt uit het feit dat hij in zijn auto ook een boek leest.

Een aanhouding door de politie doet het ergste vrezen, maar de vrouwelijke brigadier heeft het beste met hem voor. Ze vertelt hem dat de dader van de moord op zijn ouders vrijgelaten is en wil het liefst dat hij zich niet in de omgeving vertoont waar zijn ouders ooit woonden. De behoefte aan wraak is echter groter bij Dwight dan het leven voortzetten zoals hij dat op dat moment leidt. Hij schrijft een ansichtkaart aan zijn zus Sam, die nog altijd in de oude omgeving woont, dat hij eraan komt en arriveert net op tijd bij de gevangenis om te zien dat Wade Cleland daar door zijn familie verwelkomd wordt. Hij volgt hun auto naar een café en steekt Wade op de wc neer, waarna de poppen aan het dansen zijn.

Om zich voor zijn zus te vertonen, scheert hij in het ouderlijk huis zijn baard af en knipt zijn haren, waardoor hij er weer uitziet als een doorsnee Amerikaan. Hij ontmoet zijn zus net op het moment dat ze de deur uitgaat naar haar werk en de zorg voor haar twee kinderen heeft overgelaten aan het kindermeisje. Als haar broer vertelt over de moord op Wade, die mogelijk niet de moordenaar van hun ouders was, haasten de twee zich terug naar het huis van Sam en zien dat de kinderen in ieder geval niet de dupe zijn geworden van een wraakactie door de familie Cleland. Dwight brengt zijn zus er wel toe om het huis te verlaten en zich met de kinderen elders te vestigen zolang de zaak nog niet opgelost is. Zelf verschanst hij zich in het huis en wacht in het donker af tot de broers van Wade zullen verschijnen. Op dat moment probeert hij met een pijl in zijn been met hun auto te vluchten maar rijdt daarbij broer Teddy aan die hij in de kofferbak dumpt, voordat hij wegrijdt. Omdat het niet lukt de pijl zelf te verwijderen, gaat hij naar een ziekenhuis maar vlucht daar weer weg na een geslaagde behandeling van de wond.

In een volgende fase zoekt hij contact met zijn oude vriend Ben Gaffney die wel een wapen voor hem heeft. Met dat wapen op Teddy gericht, hoort hij de man uit over de moordenaar van zijn ouders. Dat bleek diens vader geweest te zijn, die wraak nam op het feit dat de vader van Dwight een relatie was aangegaan met de moeder van de Clelands. Het gesprek ontaardt in een gevecht waarbij Teddy het onderspit delft en door Dwight begraven wordt in de buurt van het buitenverblijf van zijn ouders dat inmiddels door de Clelands is ingenomen en waar Dwight tenslotte zelf ook aan zijn eind komt.

Hier de trailer.

Rodaan Al Galidi over Duizend-en-één nachtmerries, VPRO Boeken, 26 november 2017


In Nederland moet een kanarie om vier uur kraaien.

Rodaan Al Galidi (1971) is schrijver en dichter maar heeft daar geen hoge pet van op. Hij speelt liever op een muziekinstrument of luistert ernaar. Vorig jaar kwam zijn roman Hoe ik talent voor het leven kreeg uit, dit jaar gevolgd door de verhalenbundel Duizend-en-één nachtmerries. Jeroen van Kan praat met de Irakees die uitgesproken, weinig geaccepteerde meningen heeft en daarom een genot is om naar te luisteren.

Van Kan vraagt meteen wat de verschillende verhalen, buiten de persoon van de schrijver, bij elkaar houdt.
Al Galidi zegt dat de lezer niet dient na te denken maar verder moet lezen. Zijn verhalen doen geen appèl op het intellect en de lezer moet er niet door veranderd willen worden. Men dient juist voorzichtig te zijn met het opgeladen worden met woorden, want daar zijn slechte voorbeelden van, zoals Mein Kampf, dat veel over de toonbank gaat.

Van Kan vraagt daarop waarom hij zich dan inspant om zijn ideeën op papier te zetten.
Al Galidi antwoordt dat hij vaak niets te doen heeft en dan maar gaat schrijven. Muziek en sport zijn belangrijker activiteiten voor hem. Schrijven doet hij om wat geld te verdienen want acht uur per dag werken lijkt hem niets. Van huis uit is hij civiel ingenieur en schrijven is een hobby. Een mooie zin komt toevallig naar boven en doet hem nadenken of hij die ergens gelezen heeft. Zijn lezers zijn vaak minder te spreken over zo’n zin omdat die te ingewikkeld is. Hij houdt van kinderboeken met zwart en witte karakterschetsen van vlees en bloed en verder vindt hij alleen de negentiende schrijvers van belang. In de levensduur van zijn eigen boeken heeft hij geen hoge dunk. Die zullen snel vergeten worden. Hij vindt geluid belangrijker en was musicus geworden als hij talent daarvoor gehad had.

Van Kan haalt de uitspraak van hem aan dat zijn verhalen niet verder dan twee centimeter diep gaan.
Al Galidi antwoordt dat ze soms wel een halve centimeter dieper gaan. Veel van de inhoud heeft hij afgepikt van zijn personages. Hij luistert en kijkt graag, maar heeft geen goed geheugen, waardoor situaties steeds weer nieuw zijn. Hij haalt een verhaal aan over een buitenlandse vrouw die een Nederlandse kip krijgt van een boer, die de culturele botsing tussen de twee culturen symboliseert. Zo’n kip weet net als een Nederlandse hond meer van ons met de tijd verbonden leven dan een advocaat in Bagdad. Voor een buitenlander is onze levensstijl, waarin we ook in onze persoonlijke sfeer bedrijfsmatig handelen die burn-outs veroorzaakt, vervelend maar er valt wel onder te werken. 

Dat doet Van Kan denken over een verhaal van een Amsterdammer van buitenlandse afkomst die op een eiland toch weer zijn eigen land van herkomst probeert vorm te geven.
Al Galidi vraagt zich af hoe een buitenlander zich aan onze levensstijl kan aanpassen en of hij daartoe moet veranderen. Hij moest meer veranderen dan Nederlandse emigranten eerder deden, zoals in de Verenigde Staten en Canada. Op straat dient men zich anders te gedragen dan thuis. Hij vertelt dat hij in een azc woonde en met een groep Arabieren naar de supermarkt ging, hetgeen zo bedreigend was dat zelfs de katten in de straat van de vensterbank verdwenen. In Nederland moet een kanarie om vier uur kraaien. Het systeem heeft twee gezichten en geeft aan wat men wel en wat men niet moet doen. Zelf opteert hij voor het eerste. In Irak zou hij hetzelfde systeem maken als hier. Dan zou dat het mooiste land in het Midden Oosten zijn. Een crimineel volgt hier de regels beter op dan een advocaat in Bagdad. De eerlijkheid hier, of die nou uit angst of geloof voortkomt, komt hem voor als een wonder. Hij is in de loop van de tijd zo Hollands geworden dat hij zich op een boekenbeurs in Algerije ergerde aan het feit dat zijn lezing tot een later tijdstip werd uitgesteld.

Van Kan eindigt het gesprek met de opmerking dat de verhalen wel dieper gaan dan twee en een halve centimeter.

Hier het verhaal Slaap lekker op de site van de uitgeverij.

dinsdag 12 december 2017

Nureyev – dance to freedom (2015), documentaire van Richard Curson Smith


Spannende reportage over de sprong naar de vrijheid

Documentairemaker Richard Curson Smith richtte zich na een fascinerend portret van de Britse schrijver Ted Hughes, op het leven van de Russische danser Rudolf Nureyev. Hij richt zijn aandacht vooral op de tijd dat Nureyev (1938-1993) naar het Westen ontsnapte. Dat was in 1961 op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Ooggetuigen vertellen hoe ze een en ander beleefden en door dramatisering van de gebeurtenissen rond Nureyev, vertolkt door Bolsjoj danser Artem Ovcharenko, maken we alles direct mee. De tijdsaanduidingen, die aangeven hoeveel dagen het nog is voor de ontsnapping plaatsvond, zorgen voor extra spanning in het portret. Tenslotte horen we ook nog over politieke motieven die ten grondslag zouden liggen aan de feitelijke gebeurtenissen.

Richard Curson Smith begint zeven maanden voor de gebeurtenis plaatsvond die op 16 juni 1961 als een schokgolf door de wereld ging. Sergej Vikoelov, danser bij het Kirov ballet was op dat moment al bewust van de enorme expressieve techniek van Nureyev. Zijn vrouwelijke collega Alla Osipenko zegt dat men in de groep groot respect had voor choreografe Natalia Dudinskaya maar dat Nurujev een slechte verhouding had met de leidende danser Konstantin Sergejev. Zo weigerde hij na de repetitie de vloer aan te vegen en deed dit pas na druk op hem van zijn collega danser Yuri Slovjev. De vrouw van de laatste zegt dat Nuruyev anders dan Yuri geen enkel geduld had en zijn eigen gang ging. Een vriendin van Nuruyev zegt dat hij het liefst naar Parijs wilde.

Die mogelijkheid deed zich in 1961 voor de eerste keer voor. In de Koude Oorlog wilden de Russen ook hun artistieke en culturele superioriteit bewijzen. Voor vertrek was er nog een vergadering over het gedrag van Nureyev die Yuri beledigde maar er met een berisping vanaf kwam. De groep werd zwaar beveiligd onder leiding van Vitaly Strizhevsky, die heel wat uit te staan kreeg met Nurujev die in Parijs zijn kans schoon zag om van de vrijheid te genieten. Meteen al maakte Nurujev contact met het Franse gezelschap, waaronder Pierre Lacotte. Nurejev kreeg toestemming om met hen te gaan dineren, maar zijn kamergenoot Yuri moest dan ook mee. Na een spetterend optreden ontmoette Nureyev de knappe Claire Saint in het Franse gezelschap. Zij was weliswaar verloofd maar meteen verliefd op de innemende Nureyev. Omdat de escapades van Nurejev Strizhevsky boven het hoofd groeiden werd zijn onaangepaste gedrag aan Moskou gerapporteerd. Bemiddeling door de Russische ambassadeur kon voorkomen dat Nuruyev werd teruggestuurd en dat bespaarde Sergejev veel kopzorgen over de invulling van de rollen. Strizhevsky was echter woedend dat Nurujev niet inbond.

De spanning wordt opgevoerd als Nurujev zich op een avond door Yuri laat masseren, maar vervolgens uit de kamer wordt gegooid. Strizhevsky ziet daarin een mogelijkheid om Nuruyev uit te schakelen op grond van homoseksueel gedrag. Als het gezelschap zich opmaakt om op Le Bourget naar Londen te vliegen, krijgt Nuruyev te horen dat hij naar Moskou gaat. Lacotte roept Saint op, die de doodsbange Nuruyev ziet en naar de politie stapt. Na een korte worsteling met KGB agenten, die hem al de hele tijd in Parijs gevolgd waren, weet Nuruyev zich te bevrijden en wordt afgevoerd naar een appartement waar hij zich dood verveelt, terwijl de Russische leider Chroetsjov alles op alles wil stellen om de verrader op te pakken en zijn benen te breken. Saint regelde een Frans balletgezelschap waar Nurujev aan de slag kan, al neemt het publiek hem aanvankelijk zijn uitspraak kwalijk dat hij in Frankrijk nooit gelukkig zal zijn. In Londen probeert Yuri de rol van Nurujev te doen vergeten, maar de druk die op hem wordt uitgeoefend eist zijn tol en jaren later pleegt hij zelfmoord.

Tenslotte horen we nog bij monde van een KBG agent over de politieke achtergrond van deze zaak, waarbij Nurujev werd ingezet om Alexander Shepelin, het hoofd van de KGB te wippen, waarmee het persoonlijke en politieke nauw met elkaar vervlochten waren.

Hier de trailer, die begint met archiefbeelden van de dansende Nureyev, hier mijn bespreking van Ted Hughes – sterker dan de dood.