Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 24 februari 2016

De Chinese wereldorde, Tegenlicht, 21 februari 2016


Moderniseren van de economie is niet hetzelfde als verwesteren

Regisseur Jos de Putter verdiepte zich in de opkomst van de Chinese economie, zoals gesymboliseerd in de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), die een tegenhanger vormt van de Wereldbank en het IMF. Het AIIB stelt de Westerse hegemonie aan de kaak en kan een alternatief vormen voor een meer evenwichtige vorm van handel drijven. Daarmee wordt de aloude angst voor de Chinezen die over ons heen lopen gerelativeerd.

Commentator Chris Kijne haalt om te beginne de Amerikaanse wetenschapper Edward Lorenz aan die stelde dat een vleugelslag van een vlinder in China een orkaan kan veroorzaken in het Westen. Het is een beeld voor de verandering die de wereldeconomie op het ogenblik ondergaat, nu China veel kapitaalkrachtiger is dan de Verenigde Staten. China heeft de fabrieken en de Verenigde Staten alleen geld, maar daaraan heb je weinig als je niets kunt kopen.

Aan het eind van 2015 werd de AIIB in Londen opgericht. Groot-Brittannië deed er tegen de zin van de Amerikanen aan mee en in hun voetspoor volgden andere Europese landen. Schrijver Martin Jacques acht de gebeurtenis van historisch betekenis. Het laat zien dat het zwaartepunt van de wereldeconomie in China ligt. Directeur Jin Liqun van de AIIB wil een nieuwe standaard introduceren, die beter is dan de Westerse. Om de armoede terug te brengen en het milieu te beschermen wil hij de infrastructuur in de ontwikkelingslanden verbeteren, gelijk China dat eerder zelf deed.

Jacques noemt China een huurder op de wereldniveau naar huisbaas de Verenigde Staten. Hun benadering is dan ook voorzichtig met het zetten van stap na stap. Tegenlicht geeft een voorbeeld van de Chinese aanpak in de haven van Piraeus waar het Chinese Cosco voet aan wal heeft gezet en beter rendeert dan het Griekse deel van de haven. Doorzettingsvermogen is de kracht van de Chinezen, horen we. Respect is daarbij een belangrijke waarde, die ontleend wordt aan het confucianisme. Volgens politiek strateeg Yan Xuetong verandert het denken van de mens als zijn materiële welstand is toegenomen. China wil de klassieke waarden herstellen en kiest daarbij voor een krachtige leiding. Jacques legt uit dat de staat in China altijd belangrijk is geweest en als een familie gezien werd met de keizer als een pater familias aan het hoofd.

Iets daarvan zien we terug in de opstelling van geldschieter Hui Wang die de voetbalclub ADO Den Haag kocht, maar zelf wil beslissen hoe en wanneer hij met zijn geld over de brug komt. Cultuurverschillen blijken volgens Nederlandse ADO bestuurders moeilijk overbrugbaar. Een van hen zegt dat Wang zich aan de regels dient te houden en net zoals bij het Kruidvat de management aan de Nederlanders moet overlaten. In het supporterscafé horen we dat belofte schuld maakt en dat dit helemaal niets met cultuurverschillen te maken heeft.

Jacques gaat verder in op de achtergrond van het Chinese denken dat positiever is dan de Westerse, die op het christendom gestoeld is waarin de mens zondig is. Xuetong stelt dat het confucianisme geen bekering nastreeft zoals het christendom, waarvan we de uitwassen zien in het huidige optreden van de Amerikanen in het Midden Oosten. De Chinezen zouden niets opdringen maar anderen in hun waarde laten.

Jacques stelt verder dat men zich in het Westen zorgen maakt over de Chinese opmars in de economie. Investeerder Jim Rogers, een bekende in Tegenlicht programma’s, denkt dat een nieuwe crisis in de maak is, doordat er veel geld wordt bijgedrukt en de problemen niet worden opgelost. Hij waarschuwt dat de volgende crisis zwaarder zal zijn dan die van een aantal jaren geleden. Een andere investeerder, Peter Shiff, ziet positieve effecten van de AIIB omdat het huidige monetaire stelsel met de dollar als ijkpunt de vooruitgang alleen maar tegenhoudt. Xuetong meent dat het verval van het Westen alleen maar toeneemt als men dat niet inziet. Anders dan het Westen kent China geen wraakgevoelens maar wil het voorkomen dat de wereld geregeerd blijft worden door een kleine, arrogante minderheid. ij    

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht, vanavond napraten in Pakhuis de Zwijger. Daar zal ongetwijfeld gediscussieerd worden over de werkelijke bedoelingen van de Chinezen. Bram Vermeulen legde in aflevering vijf van Dwars door Afrika eerder de nogal kortzichtige houding bloot van de Chinezen in Zambia. Hier mijn verslag van deze serie. Hier mijn verslag van de Tegenlicht uitzending over de activiteiten van Cosco in de haven van Piraeus, waar men ook met een cultuurverschil te maken heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten