Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 27 januari 2016

Filmrecensie: Cat on a hot thin roof (1958), Richard Brooks


Angry young man komt tot bezinning in het licht van de dood van zijn vader

Cat on a hot thin roof is een drama, waarin verschillende conflicten worden uitgevochten, maar waarin de onenigheid tussen de rijke vader en zijn onwillige zoon overheerst, al strijdt het conflict tussen deze zoon en zijn aanhankelijke vrouw daarmee om de eerste plaats. Het drama dat zich afspeelt in het grote woonhuis van de planter is gesitueerd in het zuiden van de Verenigde Staten, waardoor de taal niet altijd even gemakkelijk te volgen is, maar de beelden zijn des te fraaier.

Dan denk ik in de eerste plaats aan de interactie tussen de genoemde drankzuchtige, geen compromissen sluitende zoon Brick Politt en zijn vrouw Maggie. De manier waarop zij bij hem in het gevlij probeert te komen door haar nylonkousen nog eens hoog op te trekken wordt inderdaad het beste getypeerd door een kat, die op een dak balanceert. Ze heeft geen poot om op te staan, maar wel een enorme behoefte geliefd te zijn. De twee zijn uit hun woonplaats New Orleans naar Memphis gekomen om de 65 ste verjaardag van de pater familias te vieren, net als Gooper de andere broer, die met zijn vrouw en grote luidruchtige kinderschare aanwezig is. Op de achtergrond speelt de verdeling van het bezit van de vader die net samen met zijn vrouw naar het ziekenhuis is geweest voor medische onderzoeken een grote rol. De man blijkt ziek, ernstig ziek zelfs en dat zet druk op de verschillende partijen. Het orkestje dat de kinderen gevormd hebben om de grootouders die met een vliegtuigje arriveren, kan daar geen verandering in brengen. 

Cat on a hot thin roof begint met een fraai beeld van de voormalige footballspeler Brick die in een leeg stadion een hordeloop doet, maar door de alcoholische staat waarin hij zich bevindt, zijn enkel breekt. De rest van de film zit hij dan ook met een kruk in zijn hand op een stoel, om tegen het einde langzaam weer op te krabbelen, hetgeen ook de nodige symboliek in zich heeft. Hij wordt verscheurd over de dood van zijn vriend Skipper, die net als hij een getalenteerd footballspeler was. Omdat Maggie een bedenkelijke rol speelde in de teloorgang van hun vriendschap, is hij nog steeds boos op haar. Hij is echterij  nog bozer op zichzelf omdat hij zijn vriend in geestelijke nood niet te hulp kwam en daarom zijn zelfmoord niet voorkwam.

Zijn drankzucht wordt hem kwalijk genomen door zijn vader, die altijd hard gewerkt heeft en graag zou willen dat Maggie en Brick kinderen zouden krijgen om daarmee de lijn van de familie door te zetten, maar door de vete tussen het stel is dat er nooit van gekomen en zal dat er ook niet zo gauw van komen. Gooper ziet daarom de kans schoon om zijn reeds uitgewerkte plannen over de verdeling van de erfenis wereldkundig aan zijn moeder en Maggie te maken. Hij doet dit terwijl de vader en Brick in de kelder van het huis hun meningsverschil uitvechten. Dit gebeurt in de mooiste scène van de film, die over de verzoening tussen de materialistische vader en de compromisloze zoon gaat en een verdere verzoening tussen Brick en Maggie in werking zet.    

Cat on a hot thin roof is eindelijk weer eens een Amerikaanse film met inhoud, niet in de laatste plaats door het geweldige spel van Paul Newman in de rol van de verloren zoon, Elizabeth Tayor als de kat en Burl Ives als de machtige plantagehouder die beseft dat rijkdom ook zijn grenzen heeft en niet het belangrijkste in het leven is. De film is gemaakt naar een toneelstuk van Tennessee Williams die niet blij was dat de homoseksuele ondertoon van het stuk uit de film verwijderd was.  

Hier de trailer, waarin de hoofdpersonages worden voorgesteld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten