Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.



donderdag 24 september 2015

Onder ongelovigen (2015), documentaire van Dorothée Forma


Religie als troefkaart om anderen de mond te snoeren

Voormalig parlementslid Boris van der Ham zet zich als voorzitter van het Humanistisch Verbond in voor de rechten van ongelovigen. In veel delen van de wereld, vooral in islamitische staten, hebben atheïsten het moeilijk. Hun positie lijkt op die van de homoseksuelen. Er is nog een wereld te vinden voordat ieder voor zijn eigen geaardheid en overtuiging kan opkomen. Van der Ham wil lotgenoten op religieus gebied een hart onder de riem steken.

Het is niets voor niets dat Van der Ham eerst naar Istanbul reist waar een bijeenkomst is van de atheïstische vereniging. De voorzitter wordt bedreigd. Een vrouw zegt dat Erdogan boerenbedrog pleegde met zijn belofte aan democratie en vrijheid. Volgens Van der Ham is Turkije steeds meer een land met twee gezichten. Achter het seculiere karakter schuilt een streng islamitische aard.  Van der Ham bekijkt een moskee in aanbouw in de stad die bedoeld is om de islamitische invloed uit te breiden want naast de moskee komen ook speelpleinen en wegen. 

Met drie vooraanstaande leden van de vereniging gaat Van der Ham naar een eilandje in de buurt van Istanbul waar veel stedelingen naar toe gaan om zich te ontspannen. Ze praten over de vooroordelen die tegen hen geuit worden en die hen in de verdomhoek zetten. Ze voeren acties op internet die gesteund worden door mensen die zich niet kenbaar durven maken. Lotgenoten hebben minder carrièrekansen. De vereniging wil meer bovengronds gaan om hun stem duidelijker te laten horen. Later wordt hun site uit de lucht gehaald. Leden worden met de dood bedreigd.    

Tijdens de Secular Conference in Londen gaat het over gelijke burgerrechten. Belangrijk is de scheiding tussen kerk en staat. Een Tunesische vrouw verwerpt de steun die de Franse president Hollande aan de Tunesische regering gaf, die stelde dat religie en democratie samen kunnen gaan. De vrouw kan niet vrij voor de camera spreken uit angst voor vergelding. Tijdens een demonstratie voor vrijheid van gedachten (zie foto) gaat men naar ambassades van landen die het niet nauw nemen met de vrijheid van meningsuiting. De ambassadeur van Irak laat een delegatie binnen en vertelt over de verschillende waarden die in zijn samenleving leven en dat die niet zo gemakkelijk te veranderen zijn.  

Van der Ham ontmoet tijdens de conferentie toevallig ook Paul Cliteur, zijn voorganger bij het Humanistisch Verbond. Ze zijn het erover eens dat Nederland meer moet doen om de ongelijkheid in islamitische landen tegen te gaan en de coming out van atheïsten te bevorderen. Vooral Saoedi Arabië, waar onlangs een bekende blogger tot stokslagen werd veroordeeld en anderen zonder pardon worden opgehangen, is erg intolerant.

Elizabeth O’Casey, voorzitter van de internationale atheïsten, zegt dat men religie als  troefkaart gebruikt om anderen de mond te snoeren. Volgens de strijdbare gevluchte Saoedische Nahla Mahmoud leven gelovige jongeren hun agressie uit op jonge atheïsten. Na het interview kreeg ze te maken met doodsbedreigingen. Richard Dawkins pleit voor het opkomen voor liberale principes. Volgens Van der Ham is er moed nodig om afstand te nemen van het geloof en voor de eigen mening uit te komen.

Van der Ham spreekt in Glasgow met Ramin Forghani die de oprichter is van Ex moslims Schotland. Die heeft heel veel ongeregistreerde volgers. Deze student uit Iran vreest dat hij vanwege zijn overtuiging terug wordt gestuurd en daar mogelijk zal worden opgehangen. Hij denkt erover een asielaanvraag te doen. 

Van der Ham wil dat de blasfemie wetten, net als hij zelf in de Tweede Kamer initieerde, overal in de wereld worden afgeschaft. Hij noemt die een duizend dingen doekje om andersdenkenden de mond mee  te snoeren.

Hier de trailer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten