Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 7 december 2015

Fossielvrij, Tegenlicht, 29 november 2015


Het einde van het gebruik van fossiele brandstoffen is in zicht

De strijd tegen klimaatverandering wordt onder andere gevoerd door de divestment-beweging die op een Amerikaanse universiteit ontstond maar inmiddels wereldwijd van zich laat horen. Die beweging bepleit, vanwege een toenemende onleefbaarheid door het gebruik van fossiele brandstoffen, een fossielvrije toekomst. Het feit dat bijna iedereen hier een belang in heeft en  bijvoorbeeld als werknemer en lid van een pensioenfonds hierover zijn zegje kan doen, maakt de kracht uit van deze beweging, die het hart van het financieel economisch systeem wil raken. 

Regisseur Martijn Kieft begint in Someren waar een aantal boegbeelden van de beweging in de aanloop naar de klimaattop in Parijs op een kampeerboerderij samenkomen. Ze stemmen overeen in het feit dat ze weinig vertrouwen hebben in een politieke oplossing van het klimaatprobleem en richten zich op de macht van de banken, die in het centrum staan van de financiële wereld. Behalve door het voeren van acties, wil men ook met kennis binnendringen in de die wereld.

Ella Lagé is een vertegenwoordigster van de beweging in Berlijn. Ze is zeer bezorgd over de klimaatverandering, niet eens voor zichzelf maar vooral voor haar kinderen en kleinkinderen. Verlegen als ze is, vertelt ze over de gevolgen van de klimaatverandering, die ook niet aan Europa voorbij zullen gaan. Daarbij moet gedacht worden aan nog veel grotere vluchtelingenstromen en aan voedseltekorten, omdat producten bijvoorbeeld niet meer uit Afrika gehaald kunnen worden. Ze vindt het heel vreemd dat de dreigende uitsterving van de mens door de politiek niet wordt opgepakt. Daarom gaat ze zelf met medestanders naar bijeenkomsten waarbij de burgemeester aanwezig is om haar zegje te doen en aandacht te vragen voor het probleem.   

Vatan Huzeir van de actiegroep ABP Fossielvrij is een luis in de pels van het pensioenfonds, waar een op de zeven Nederlanders een belang in heeft. Samen met Liset Meddens die zegt dat het klimaat de basis van ons bestaan is en dat de macht van de burger niet onderschat moet worden, bezoekt hij een persconferentie van het bestuur van het ABP dat met veel tamtam in de richting van duurzaamheid zegt te willen gaan. De actiegroep wil meer, fossielvrij zoals al in hun vaandel staat, en regelen een onderhoud met het bestuur, die aan de Amsterdamse Zuid As zit, waar ze nogal beduusd weer uitkomen.   

De beweging wordt vanuit New York ondersteund door May Boeve. Ze zegt dat de richting van de geldstroom onze waarden weerspiegelt en dat we die heel concreet anders kunnen laten lopen. Ze wijt het aan het falen van de democratie dat die tot nu toe niet anders gelopen zijn. Ze zegt ook dat een positief imago voor bedrijven belangrijk is en dat die zeker willen voorkomen dat ze net als eerder de tabaksindustrie in het verdomhoekje terecht komen. 

Inmiddels zit het bedrijfsleven ook niet stil. Risico manager Bob Litterman die vroeger voor Goldman Sachs werkte, verbaast zich er net als Lagé over dat niemand de leiding neemt om het probleem op te lossen. Hij is niet principieel tegen fossiele industrie, maar vindt dat die overgewaardeerd wordt. De zogenaamde stranded assets wakkeren de vrees aan voor dalende koersen. Omdat er niet meer CO2 mag worden uitgestoten dan een derde van de reserves aan fossiele brandstoffen wordt de resterende reserve daarmee waardeloos. Dit betekent een enorm investeringsrisico en wel op de korte termijn al. Volgens Litterman hebben we dus ook helemaal niets meer aan schaliegas. Voormalig topman van Shell Jeroen van der Veer bagatelliseert het aandeel van zijn bedrijf. Hij zegt dat Shell maar twee procent van de totale fossiele productie voor zijn rekening neemt. Hij onderkent wel dat carbon prizing eraan komt en dat daardoor duurzame energie daarmee goedkoper wordt dan fossiele brandstof. Pensioenfondsen dienen dan ook na te denken waar ze het pensioengelden in beleggen.

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten