Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 1 oktober 2012

Pepijn Vloemans in Mag het ergens over gaan, Teylers museum, 30 september 2012


In de radioserie waarin Ziggy Klazes personen uit verschillende disciplines aan de tand voelt over de kansen op maatschappelijke verandering, is Pepijn Vloemans (28), werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van Groen Links en auteur van Wat hebben we weer genoten over zijn reiservaringen in Afrika, de jongste. In de Herenkamer van het museum vraagt Ziggy of hij een uitzondering van zijn generatie is.
Pepijn weet dat niet. In zijn vriendenkring is iedereen maatschappelijk bewust. Men beseft dat welvaart niet alles in en men wil zich inzetten voor anderen omdat dat zelfvervullend is. Hij vindt dat positief. In Ethiopië ontmoette hij studenten uit Leuven die bezig waren de landbouw op een hoger peil te brengen. Hij is zich bewust van de dreigende tekorten in de wereld en ziet daarin een splitsing tussen generaties. De wederopbouw generatie moet omschakelen naar duurzaamheid. Economie is voor hem afgeleid van ecologie. De aarde was altijd gratis, maar inmiddels worden de grondstoffen duurder. 

Pepijn komt uit een groen rechts nest. Zijn vader was exporteur van schoenen, maar verkocht zijn bedrijf op jonge leeftijd en ging nadenken over de wereld. Zijn moeder was een fervent reizigster. Hij schreef mee aan het verkiezingsprogramma van Groen Links, waarin de crisis gekoppeld wordt aan duurzame investeringen, zoals het isoleren van huizen.

Ziggy zegt dat ze de mondiale boodschap van Groen Links in de verkiezingscampagne gemist heeft. Pepijn erkent dat het alleen om economie ging en dat daardoor de visie van Groen Links ondersneeuwde. Het is de functie van zijn partij een stap terug te zetten en vraagtekens te plaatsen bij de maatschappelijke realiteit. Wellicht moet de toon radicaler worden en moet Groen Links meer een bewustzijnspartij zijn, die genuanceerd en vrijzinnig denkt. Het groene, liberale én sociale gezicht geeft bestaansrecht aan de partij. Het verhaal van Groen Links kan op twee manieren gebracht worden: als een grenzendiscours waarin de rampen op ons af komen of als kans naar een toekomst, waarin men anders omgaat met grondstoffen.

Ziggy geeft Pepijn de gelegenheid haar te overtuigen van dat laatste.
Pepijn begint over zingeving, maar Ziggy wil duidelijkheid. Pepijn brengt daarom de zonnepanelen ter sprake, waardoor de burger energie neutraal wil gaan leven. Verder richt hij zich vooral op producenten om duurzaam te produceren en wil hij consumenten verleiden tot duurzaamheid met effectieve financiële prikkels. Het eigenbelang wordt daarmee als vanzelfsprekend verenigd met het algemeen belang.

Ziggy begint over verkeerde beslissingen in Brussel over bio-brandstoffen die een voedselcrisis in de hand werken. Pepijn geeft toe dat zo’n beleid ineffectief is en wil ook niet teveel verboden opleggen. Het verbod op de gloeilamp wekte al veel verzet op. Kern van het probleem van de verduurzaming is om de behoeften van de burger af te stemmen op de beperkte middelen. Dat is een kwestie van slim beleid. Als Europa Philips dwingt de stand-by knop van de tv te verwijderen, kan er zo een kolencentrale gesloten worden. Europa kan door haar strenge normen bedrijven er toe aanzetten om de milieu regels vervolgens voor de hele wereld in te stellen. Het idee van Lester Brown om een twee kind-politiek te voeren spreekt hem minder aan.

Ziggy vraagt hem over zijn Afrika reis. Pepijn ging drie maanden in de Hoorn van Afrika, nadat hij in het najaar van 2010 zonder baan en vriendin zat. Hij zocht het avontuur en wilde testen of hij het volhield zonder westerse luxe. De reis was een confrontatie met zijn vooroordelen. Hij zag dat Soedan en Ethiopië hemelsbreed met elkaar verschilden. De honger in Ethiopië wordt lang verborgen door het regime dat daar baat bij had. De onwetendheid viel hem vooral op. Hij sprak op de universiteit van Addis Abeba met intellectuelen die dachten dat homoseksualiteit met verkrachting te maken had en die, ondanks de opgraving van Lucy, niet in de evolutie geloofden. Een investering in kennis is daarom niet weg, zegt Pepijn Ziggy na.

Ziggy vraagt hem tenslotte hoe hij zichzelf ziet in 2050, wanneer hij zesenzestig jaar oud zal zijn. Pepijn is volgens hemzelf dan nog niet met pensioen en hoopt nog meer geschreven te hebben. Wat de wereld betreft: die is afhankelijk van keuzes die de komende jaren gemaakt worden. De toekomst kan mooi worden als alle talent wordt ingezet voor een groene economie. 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten