Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 15 oktober 2012

Jan van Betten in Mag het ergens over gaan?, Teylers Museum, 14 oktober 2012


Een stok vanaf de overkant

In de programmaserie Mag het ergens over gaan? ontvangt Ziggy Klazes deze zondagmiddag in de Grote Herenkamer van het Teylers Museum Jan Betten, eerder werkzaam bij Reed Elsevier Duitsland in en 2012 oprichter van Nudge, een duurzaam consumentenplatform.

Jan probeert zijn idee uit te leggen. Het is een initiatief van onderop, bedoeld om individuen een handelingsperspectief te bieden en mensen met elkaar in contact te brengen. Na je aanmelding als Nudger (ikzelf was net lidnummer 26744) kun je meedoen met kleine en grote veranderingen. Joost uit Leidse Rijn bijvoorbeeld wilde zonnepanelen, maar vroeg zich af welk systeem hij moest kiezen en hoe hij het moest plaatsen. Hij overlegde met zijn buurman en van lieverlee ging de hele wijk meedoen. Nudge deed vervolgens een oproep aan andere wijken. Inmiddels zijn er 185 wijken met zonne-energie bezig. In Gouda is het initiatief uitgegroeid tot Maak Gouda duurzaam.

Ziggy vraagt of er targets gesteld worden. Jan antwoordt dat Nudge niet op dezelfde manier denkt als in het bedrijfsleven en iets wil bereiken dat impact maakt, maar met die zonne-energie willen ze wel uitkomen op een bepaalde CO2 reductie. Nudge houdt zich ook bezig met de mensenkant. Er zijn internetlessen om de integratie in de samenleving te bevorderen.

Ziggy vraagt hoe een topman uit het bedrijfsleven hiertoe komt. Jan antwoordt dat hij in Zuid-Duitsland woonde en dat zijn buurman, een keuterboer, hem vroeg wat er toch met de wereld aan de hand was dat de prijs van melk in de supermarkt zo laag was en de kwaliteit zo slecht. Zijn bedrijf stond op punt om te vallen en hij dacht dat Jan daar wil iets over zou weten. Jan stortte eerst de bekende argumenten over hem uit, zoals meer investeren, maar vroeg zich vervolgens af wat voor wereld hij wilde. Hij maakte kennis met de Duitse duurzaamheidsbeweging die, anders dan in Nederland, geen linkse zaak is maar gedragen wordt door de bevolking en de Rijnlandse cultuur en wilde iets dergelijks in Nederland initiëren.

Ziggy wijst erop dat Groen in de verkiezingstijd weinig voeten aan de grond gekregen heeft. Jan zegt dat men in verkiezingstijd zijn best doet om kiezers te winnen en dat duurzaamheid dan niet het eerste onderwerp is om mensen over te halen, maar dat er langzamerhand wel interesse ontstaat voor een lange termijn visie. Hij heeft vertrouwen in Samson en Rutte. Gezien de urgentie mag gezegd worden dat er offers gebracht moeten worden, bijvoorbeeld op het gebied van de pensioenleeftijd. Er moet een omslag plaatsvinden van welvaart naar welstand. Meer nadruk op welbevinden. Jan begon zelf als productmanager. Winst was in die tijd de belangrijkste maatstaf, inmiddels moet het gaan over deugdelijkheid. Hij ontwikkelt een app waarmee je in de supermarkt kunt zien of een product deugt. Iedereen kan daar informatie aan toevoegen. Nudge bereidt de verandering voor en reikt een stok aan vanaf de overkant.

Staan daar al mensen? vraagt Ziggy. Jan wijst erop dat er in de geschiedenis altijd voorgangers en volgers zijn geweest. Er is altijd een elite die het voortouw neemt. Hij ziet dat jongeren veel minder bedenkingen en bezwaren hebben. De moderne communicatiemiddelen spelen een belangrijke rol. Consumenten krijgen straks een gebruiksrecht op mobieltjes, waardoor de kostbare metalen hergebruikt kunnen worden. In een koffiecoöperatie in Afrika is het Fair Trade gelukt om chemicaliën uit te bannen waardoor de handen van kinderen gespaard blijven. Door koopgedrag kun je iets veranderen in de wereld. Een productmanager kan ervoor zorgen dat duurzame producten een redelijke prijs krijgen. Uiteindelijk gaat het om een wereld waarin we op een aardig manier met zijn allen kunnen leven.   

Jan Betten is een vriendelijke man die rust vertrouwen uitstraalt. Hij staat nr. 37 in de Duurzame 100 van Trouw. Hier meer over Nudge en hoe je een Nudger wordt.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten