Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 16 maart 2016

Doorbraak van duurzaam, Tegenlicht, 13 maart 2016


Derde industriële revolutie in de maak

Regisseur Martijn Kieft heeft een hoopvolle uitzending gemaakt, waarin duidelijk wordt dat duurzame energie de toekomst heeft, sterker: die toekomst is in veel landen al begonnen. Het feit dat duurzame energie goedkoper is dan de fossiele brandstoffen maakt de omslag een feit. Er wordt zelfs gesteld dat het klimaatakkoord in december j. l. gesloten is, omdat geldschieters eieren voor hun geld kozen.

Kieft begint in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Buiten de hoofdstad is een enorm park van zonne energie aangelegd, het zogenaamde DEWA project, dat stroom kan leveren tegen een prijs die lager is dan die van gas. De directeur van het bedrijf is daar zelfs verbaasd over en heeft plannen om het park nog eens flink uit te breiden, zodat de prijs nog meer kan zakken.

Meer productie maakt duurzame energie zegt ook Michael Eckhart van de Citigroup, die een glimlach op zijn gezicht niet kan onderdrukken en, ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd, nog een paar jaar doorgaat omdat hij de ontwikkelingen zo boeiend vindt.

China heeft vanwege de grote luchtverontreiniging de urgentie begrepen van duurzame energie. Zelfs hoogleraar Zhang Xilang heeft er last van. Als hij in Beijing buiten loopt, kan hij moeilijker adem halen. Hij vertelt dat China niet zoals het Westen besloten heeft om duurzame energie te subsidiëren maar veel fabrieken neer te zetten waar zonnepanelen gemaakt worden, zodat duurzaamheid als het ware uitgerold wordt. Hij laat een staatje zien waarop te zien is dat de kosten afnemen naarmate het vermogen aan energie toeneemt. Eckhart zegt dat China eerst met kolen vervuilde om de economie op gang te krijgen en inmiddels die vervuiling met schone energie te lijf gaat.

Zhang geeft af op de Westen waar men in de politiek te weinig op de lange termijn denkt, maar anderzijds was Duitsland een goed voorbeeld om duurzame energie te implementeren. Inmiddels weten ook de geldschieters, waaronder de pensioenfondsen, de duurzame energie te vinden. De Duitse investeerder Jochen Wermuth vertelt in Dubai dat het loont om over te schakelen naar duurzame energie. Het is zelfs noodzakelijk. Terwijl hij in een auto rondrijdt door het centrum waarschuwt hij dat de welvaart zal afnemen als men niet op tijd de juiste beslissing neemt. In Duitsland is het al goedkoper om zelf stroom op te wekken dan af te nemen van een energiemaatschappij. Hij spreekt van een dijkdoorbraak die ook maatschappelijke veranderingen teweeg zal brengen.

In de Utrechtse wijk Lombok wordt een energiesysteem ontworpen dat werkt via accu’s van auto’s die meer energie leveren dan gebruiken en daarmee via laadpunten de wijk van energie kunnen voorzien. Net zoals in alle andere genoemde projecten geldt ook hier dat het goedkoper en beter wordt naarmate de capaciteit zich uitbreidt.

Op het Canarische eiland El Hierro heeft men al een oplossing gevonden om het verschil tussen pieken en dalen op te vangen en wel via een waterreservoir waarmee men energie kan opwekken. Omdat energie niets meer kost, kan men gratis voedsel produceren.
i

De door de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin verbeelde derde industriële revolutie is hiermee in de maak en moet de maatschappelijke verhoudingen wel danig door elkaar schudden en het leven veel aangenamer maken.

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht, ook over de genoemde personen. Vanavond napraten in Pakhuis de Zwijger.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten