Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 2 maart 2016

De slimme universiteit, Tegenlicht, 28 februari 2016


Ideeën over het academisch onderwijs in de toekomst

Onder regie van Alexander Oey wordt de toekomst van de universiteit onder de loep genomen. De bezetting van het Maagdenhuis, vorig jaar, kwam voort uit een protest tegen het rendementsdenken, dat steeds belangrijker wordt. Laatst hield zelfs het NOS Journaal zich bezig met de vraag wat nou zo’n schrikkeldag voor kosten en baten met zich mee brengt. De bezetters wilden in ieder geval meer inspraak over de inhoud en de organisatie van de universiteit van de toekomst. Reden voor Tegenlicht om een aantal opties tegen het licht te houden.

Hoogleraar antropologie Amade M’charek was een van de bezetters van het Maagdenhuis. Ze is sterk tegen de vermarkting van het onderwijs maar wil dat het ook het ook iets toevoegt aan de opvoeding van de burger. In de clean desk policy is minder plaats voor boeken, zo merkte ze rond de verhuizing uit het Spinhuis, maar zij heeft die nodig om haar heen om een artikel te kunnen schrijven. De toename van rankings maakt daarnaast van collega’s concurrenten en leidt tot verschraling.  

Rector Rik Torfs van de Katholieke Universiteit Leuven denkt dezelfde kant op als M’ charek. Hij wil niet dat studenten klanten zijn, maar hen iets meegeven waardoor ze weerbaar in het leven kunnen staan en hun eigenheid kunnen behouden. Hij vindt daarom dat het onderwijs persoonsvormend moet zijn en de universiteit een lichtend pad in de samenleving waarin lange termijn perspectieven worden onderzocht. 

In Essen heeft men een nieuwe universiteit van de grond getild, die breed toegankelijk is en waarvoor geen collegegeld betaald hoeft te worden. Rector Ulrich Radtke heeft niet zoveel op met de zelffelicitatie die vijftien andere Duitse universiteiten elkaar gaven en noemt de neiging tot het maken van hiërarchieën gevaarlijk. Zijn universiteit wil kansen bieden aan mensen die deze normaal gesproken niet krijgen, zoals migranten, al beseft hij ook dat men daarvoor beter op vroegere leeftijd kan beginnen.

De voortschrijdende techniek kan ook bijdragen tot de vernieuwing van het onderwijs. In Silicon Valley heeft Daphne Koller een online platform opgericht dat Coursera heet en dat gratis academische cursussen aanbiedt en voor een certificaat slechts een gering bedrag vraagt. Ze is van plan haar platform straks ook meer toe te snijden op het individu. Ze denkt dat meer mensen op deze manier kennis kunnen opdoen, maar ziet het niet als een vervanging van de universiteit.

Aan de Universiteit van Amsterdam werken de communicatiedeskundigen Rutger de Graaf en Arie den Boon aan de ontwikkeling van Moocs waarmee de student individueel wordt voorbereid op het lesprogramma. Den Boon ziet in deze Massive Online Open Courses een manier om zijn eigen universiteit te promoten.  

Torfs denkt dat Moocs ook van belang zijn, maar ziet liever een mengsel van onderwijsvormen op zijn universiteit waaronder ook het hoorcollege. Naast technologie is het belangrijk dat studenten gesprekken met elkaar kunnen voeren. De kracht van de universiteit ligt, anders dan in andere sectoren van de maatschappij, in zijn ongrijpbaarheid, het verder denken dan hetgeen gangbaar is, ook als dat fouten met zich meebrengt.

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de UvA wil studenten van verschillende richtingen samenbrengen. Een futurologe voert projecten voor overheid of bedrijfsleven uit, waarbij men niet zonder de inzet van verschillende disciplines kan.

M’charek zag tijdens de bezetting de diversiteit aan inhoud en inbreng van personen toenemen en hoopt dat de universiteit in de toekomst een levendige en flexibele organisatie zal zijn. Hoewel de UvA top-down georganiseerd is, is ze niet zonder hoop omdat het anarchisme daar toch ook nog altijd leeft.

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht. Vanavond kunt u napraten in Pakhuis de Zwijger.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten