Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.vrijdag 16 oktober 2015

Filmrecensie: Fill the void (2012), Rama Burshtein


Morele dilemma’s rond uithuwelijking in orthodox joods milieu

Fill the void speelt zich af in een joods orthodox milieu in Israël waar jonge vrouwen uitgehuwelijkt worden aan orthodox joodse mannen. Door omstandigheden krijgt de knappe achttienjarige Shira - in een drama dat zich mooi en rustig afwikkelt - te maken tussen een sterk innerlijk conflict tussen de groepsnormen en de eigen gevoelens.

De film begint met een scène waarin Shira Mendelman en haar moeder Rivka een mogelijke huwelijkskandidaat in de supermarkt bespieden. Het is een zoon van Miller, Pinchas geheten, die in zijn zwarte jas en met een hoge zwarte hoed, waaronder de karakteristieke lange krullen langs de oren vallen, aandacht heeft voor een zuivelproduct uit de koeling. Shira is meteen enthousiast en opgewonden. Het is in die kringen als men helemaal geen man vindt, zoals de roodharige vriendin Frieda die lijkt over te schieten.

Tijdens het Poerimfeest, waarop behoeftigen een extra centje krijgen van Aharon, de vader van Shira, vertelt ze haar oudere hoogzwangere zus Esther en haar zwager Yochai over het geluk dat haar ten deel is gevallen. Dit is echter maar van korte duur. Esther overlijdt tijdens de bevalling, het kind Mordechai wordt opgevoed door Rivka en het huwelijk van Shira wordt uitgesteld. De moeder zou het niet aankunnen om naast Esther straks ook Shira kwijt te zijn. Omdat Yochai dreigt te vertrekken naar een vrouw in België die hij al sinds zijn jeugd kent, bedenkt ze het plan om Shira aan Yochai te koppelen, iets dat Aharon eerst absurd vindt, maar tenslotte toch voorlegt aan zijn dochter met daarbij de aantekening dat Yochai akkoord is en dat Pinchas Miller afziet van een huwelijk.

Yochai wil graag met het groene blaadje trouwen en zegt dan ook tijdens een persoonlijk onderhoud tussen de twee dat ze mooi is, hetgeen voor Shira niet genoeg is. Hij voegt er daarom aan toe dat ze een goede moeder zal zijn voor zijn zoon en denkt dat ze goed bij elkaar passen. Shira vertelt hem op haar beurt dat haar zus hem al aan Frieda had beloofd, iets wat ze niet uit de mond van haar zus, maar uit die van een ander heeft vernomen. Yochai is daarop zo teleurgesteld dat hij boos wegloopt. Ook Rivka is perplex over de uitkomst van het onderhoud. Het betekent dat ze straks toch haar dochter en kleinkind kwijt is. Het alternatief is om Yochai aan Frieda te koppelen, maar die laat zich op haar beurt niet vernederen. 

Omdat Shira vanwege de opvang van Mordechai toch nog vaak contact heeft met Yochai, laat ze haar bedenkingen langzaam varen. Yochai zou toch niet zo’n slechte partij zijn vergeleken bij andere suffe kandidaten die haar ook bezoeken. Tijdens een nieuw onderhoud vraagt Yochai spiegelbeeldig aan hun eerste overleg waarom ze dan wel met hem wil trouwen. Vanwege dezelfde reden die jij eerder opgaf, antwoordt Shira, die ook nieuwsgierig is naar zijn huwelijk met haar zus.

Het geval wordt voorgelegd aan de rabbi die niet erg te spreken is over het plichtsbesef dat Shira hem als reden voor haar huwelijk opgeeft. Rivka valt zelfs flauw als ze de uitkomst van de beraadslagingen verneemt. Shira heeft medelijden met Yochai en laat de rabbi weten wat haar werkelijke reden is. Iets waar ze met veel vallen en opstaan achter gekomen is.  

Te midden van de weldadig rustige beelden en de fraaie kostuums voegt ook de muziek veel toe, waaronder de mooie gezangen tijdens de samenkomsten van de mannen en het droevige accordeonspel van Shira.  

Hier de trailer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten