Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 28 oktober 2015

De slimme staat, Tegenlicht, 25 oktober 2015


De nieuwe wereld volgens Mariana Mazzucato

Spil in de uitzending De slimme staat onder regie van Martijn Kieft is de Amerikaanse econome Mariana Mazzucato (zie foto), die op een bevlogen manier bezig is om ervoor te zorgen dat de verhouding tussen publieke en private sector verbetert. In de vele jaren voor de financiële crisis heeft de private sector sterk geleund op de publieke sector en sinds de laatste wordt ingekrompen dreigt de innovatie te stagneren. Daarbij is het ook nog eens zo dat de private sector winsten in de zak steekt en die niet opnieuw investeert.

Commentator Chris Kijne leidt het onderwerp in met de vraag of we de economische groei en de innovatie van het bedrijfsleven met Google en Apple als uithangborden wel aan de private sector te danken hebben. Mariana Mazzucato, hoogleraar economics of innovation, weerspreekt deze aanname. Volgens haar is het een mythe dat de overheid alleen maar goedkeurend toekijkt. Google zou zonder internet nergens zijn. De overheid was de aanjager die ervoor zorgde dat de economische groei kon plaatsvinden. De smartphone is alleen slim door de technologie die erin zit en die is afkomstig van met publiek geld gefinancierde onderzoeken, zoals innovatie-expert Frans Nauta haarfijn uitlegt. Veel onderdelen zijn ontwikkeld voor de militaire wereld, het touchscreen komt van een start-up aan de universiteit van Delaware en werd in 2005 door Apple gekocht om daar grote winsten mee te maken, zonder daar veel voor terug te doen, in het negatieve zelfs door op een handige manier weinig belasting te betalen. Nauta zegt dat het ontwikkelen van een touchscreen voor Apple onbetaalbaar zou zijn geweest en er dus nooit gekomen was als de universiteit er niet mee begonnen was.

Tegenlicht gaat naar Bristol waar de European Space Agency gevestigd is, die de interesse heeft gewekt van Airbus die graag met lichtere toestellen zou vliegen en daartoe de kans krijgt door het 3d printen met metaal. David Jarvis van ESA zegt dat hun innovatieve werk nooit van de grond was gekomen als de overheid daartoe niet de aanzet gegeven had. Hij stelt dat het printen met nieuwe metaal legeringen in ieder geval werkgelegenheid oplevert. Hij gaat voorbij aan de vraag van Mazzucato of Airbus wel genoeg belasting betaalt. Mazzucato noemt ook Starbucks en Apple als voorbeelden van bedrijven die hun belastingen op handige manier verminderen. Ze vindt het ook nog eens verwerpelijk dat dit soort bedrijven de winsten oppot om de aandeelhouders te plezieren in plaats van verder te investeren. Tesamen met een terugtredende overheid werkt dit innovatieve verlamming in de hand.

Kijne stelt de vraag hoe een en ander te werk gaat in de farmaceutische industrie, waar men ook voortbouwt op wetenschappelijk onderzoek. Mazzucato is van mening dat de overheid bij patentering zou moeten kunnen ingrijpen om de prijzen voor medicijnen niet uit de hand te laten lopen. Kijne zegt dat dit vooral bij de peperdure weesmedicijnen geldt. Hij laat dit zien aan de hand van Jan Timmerman die jaarlijks voor 150.000 euro aan medicijnen voor de ziekte van Gaucher krijgt. De hoogleraar die de medicijnen voorschrijft zegt dat ze niets kan doen aan de prijzen die de farmaceuten vragen. Eigenlijk betaalt de maatschappij dubbel omdat men eerst de onderzoeken gesubsidieerd heeft.

In Denemarken heeft de overheid een fonds opgericht dat investeert in nieuwe bedrijven, die bijvoorbeeld gemakkelijk te programmeren robotarmen ontwikkelen, die zo op het oog aan toestellen op een sportschool doen denken. Zonder hulp van de overheid zou het onmogelijk geweest zijn om zoiets te ontwikkelen. Na het commerciële succes vloeide de winst terug in het fonds dat daarmee weer nieuwe investeringen doet, totdat het fonds zich straks wellicht overbodig is. Mazzucato is zeer over deze constructie te spreken. Die zou ook ingezet kunnen worden bij initiatieven om klimaatverandering teniet te doen, zoals de Deense overheid voorstaat met haar doel om in 2050 op energiegebied fossielvrij te zijn. De concrete doelstelling en het betrekken van veel sectoren waarbij publieke en private sector samenwerken, is een kolfje naar haar hand.  
   
Hier meer informatie op de site van Tegenlicht, zoals gebruikelijk kan men vanavond napraten over de uitzending in Pakhuis de Zwijger maar ook elders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten