Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 19 mei 2014

Henk van Houtum over Europa als gated community, De Correspondent, 17 mei 2014De Europese Unie doet aan apartheid en is moreel failliet

Lex Bohlmeijer praatte met politiek geograaf Henk van Houtum (zie foto) over het hoe en het wat van de grenzen van Europa en de gevolgen daarvan. Een politiek geograaf, zegt Van Houtum bestudeert grenzen, kijkt naar de manier waarop landjes worden verdeeld. Ik moest meteen denken aan Jelle Brandt Corstius die tijdens Literaturfest live eens opmerkte hoe graag hij in atlassen bladert. Dat geldt mogelijk nog meer voor historische atlassen en dat sluit mooi aan bij het gesprek, waarin Van Houtum zal betogen dat de grenzen van Europa altijd vloeiend waren en niet zo rigide als de EU nu wil vastleggen.

Bohlmeijer vraagt Van Houtum of hij niet meer een activist is dan een wetenschapper, maar volgens de laatste zijn die twee niet met elkaar in tegenspraak. Hij wordt gedreven door rechtvaardigheid en miste die kant bij economie, een studie die hij eerder deed en waarin het voorgesteld wordt alsof die zich buiten de moraal om .

Bohlmeijer begint over een eerdere omslag van De Groene Amsterdammer waarop twee Afrikaanse lijken onder een smetteloos wit laken op het strand van Tenerife liggen. Van Houtum begrijpt de opzet van de foto, maar vindt die teveel een schokeffect geven. Migratie is breder dan een humanitair drama.

Samen met een Spaanse collega schreef Van Houtum een artikel over een incident waarbij een Marokkaanse sloep op zee werd geramd door de Guardia Civil. Er vielen daarbij zes doden. Volgens Van Houtum is zoiets geen uitzondering. Hij weet niet waarom zoiets niet doordringt bij ons in de media. De beelden worden gebruikt door Zuid Europese landen om geld los te krijgen van het Noorden.

De grens van de EU is sinds de sluiting van de buitengrenzen in 1992 de dodelijkste op aarde.
Ook wij in Nederland hebben hiermee te maken. Volgens Van Houtum heeft de EU Europa geroofd. In de mythe werd de godin door Zeus ontvoerd op een witte stier. De EU gebruikt deze mythe op haar afbeeldingen, terwijl Europa heel veelzijdig en open was, ook in geografische zin.

Bohlmeijer brengt de termen bordering, ordening en othering in.
Volgens Van Houtum is het belangrijk om grenzen te bepalen. Dat geldt voor een individu, een land en dus ook voor Europa, maar de manier waarop die grenzen bepaald worden, de ordening, is heel normatief. Op een subtiele manier sluit de EU anderen buiten. Ze organiseert zich naar het voorbeeld van een natiestaat waarbij migratie een potentieel probleem wordt. Door het hanteren van een positieve en een negatieve lijst van landen waarvan inwoners wel of geen recht hebben om Europa binnen te komen, creëert men slachtoffers die in de Middellandse Zee verdrinken. Door mensen vast te pinnen op hun geboortegrond handelt men in strijd met artikel 1 van de grondwet en doet men aan apartheid.

Bohlmeijer verwijst naar een artikel in De Correspondent van Rutger Bregman die stelde dat het voor alle partijen beter zou zijn de grenzen open te stellen.
Van Houtum vindt dat een interessante gedachte waardoor het morele failliet van de EU opgeheven kan worden. Het lijkt hem een opdracht voor de politiek om deze benadering nader te onderzoeken. In de huidige toestand zit de Unie gevangen in haar eigen logica en wordt de fobie voor vluchtelingen alleen maar groter.   

Hier de website van Henk van Houtum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten