Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.donderdag 1 mei 2014

Damon Young over ‘Meaning’ and freedom, Beurs van Berlage, 18 april 2014Huis, tuin en keuken ideeën om een zelfstandiger individu te worden

Wat zijn de morele grenzen van het marktdenken? Bij wie is de macht in de beste handen? Hoe moet ik omgaan met mijn online identiteit? Wat moet ik doen om mijn leven zin te geven, nu er zoveel te kiezen is?

Tijdens van de Nacht van de Filosofie vroeg Stine Jensen een viertal buitenlandse filosofen een kort praatje te houden over een van deze actuele kwesties. Deze werden uitgezonden in het Human televisieprogramma Dus ik ben. De Australische filosoof Damon Young (1975) praatte zo’n twaalf minuten over ‘Meaning’ and freedom, waarbij hij in heel gewone taal, doorspekt met grapjes, de toehoorders in de Beurs van Berlage in Amsterdam inlichtte over de mogelijkheden van het individu om meer autonomie te bereiken.

Young begint zijn praatje met de premisse dat de kosmos zinloos is en het leven toch betekenis heeft, omdat wij die eraan toekennen. De vraag is hoe wij dat doen.
In zijn boek Distraction, dat nog in het Nederlands wordt vertaald en in de winter uitkomt, maakt hij een onderscheid tussen vrijheid en doen wat je wilt. Afleiding door digitale media vormt een gevaar in het moderne leven. Zijn idee van vrijheid gaat voorbij aan de kwestie van rechten en plichten, maar stoot door naar het inrichten van je eigen leven, het vormgeven van jezelf tot een relatief autonoom wezen, iemand die iets minder geleefd wordt en vast zit aan verslavingen.

De vraag is hoe men dat kan oefenen. Het zelf is geen instant product, maar iets dat je van dag tot dag schept, samen met anderen. Young noemt een viertal levensgebieden, waarop deze autonomie beoefend kan worden:
Op de eerste in de sport, dat ons karakter vormt. Zelf geeft hij het voorbeeld van hardlopen dat ervoor zorgt dat men opeens zonder erover na te denken een creatieve oplossing voor een probleem ziet.
Dan is er de kunst, die goed beoefend, een persoonlijke ervaring is waardoor men zich beter leert begrijpen en waardoor ook de ik gerichtheid vermindert.
Ook in de tuin valt het nodige te leren, zoals Young al schreef in zijn boek Filosoferen in de tuin. Hij schrijft daarin een hoofdstuk over Nietzsche die tot nieuwe gedachten kwam in een citroenboomgaard. De band met de natuur wordt inniger. Zelf ben ik wel geporteerd van dit gebied. Als volkstuinder beleef ik bijna dagelijks de rust die het geeft. Ook beleef ik regelmatig dat ik tijdens een boswandeling op nieuwe gedachten kom.
Tenslotte biedt het werk de nodige mogelijkheden om de zelfstandigheid te vergroten. Young erkent dat niet iedereen het door Marx gepropageerde creatieve werk kan doen, maar ook ander werk is heilzaam. Hij noemt T. S. Eliot die in een bank werkte en zijn tijd daarbuiten gebruikte om gedichten te schrijven en Spinoza die lenzen sleep en zich daarbuiten aan de filosofie wijdde. Zelfs onbenullig werk kan gebruikt worden om geld te vergaren waarmee men zich in de vrije tijd kan ontwikkelen, mits men de nodige discipline in acht neemt.

In een interview in Filosofie Magazine met Jeroen Hopster gaat Young nog wat verder in op de waarde van de tuin. Hij ziet die als vermenselijkte natuur, die de eenheid tussen mens en natuur blootlegt. Behalve hierover kan men ook met dit thema filosoferen. De tuin stimuleert tot reflectie, meditatie en mijmering. De Londense filosoof Alain de Botton werkt het Als gastconservator in het Rijksmuseum brengt hij denkbeelden in praktijk die hij ontwikkelde in zijn boek Kunst als therapie (2013). Hij heeft post it velletjes bij schilderijen geplakt waarop hij schrijft wat de waarde van een schilderij kan zijn. Een andere omgang met kunst kan het leven verbeteren. ‘De prioriteit van het moderne leven is juist om tot rust te komen, want mensen lopen over van zorgen en stress.’ Dat is weer eens iets anders dan kunst die moet verontrusten.

Hier darkly wise, rudely great, de blogsite van Damon Young.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten