Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 21 november 2012

Yoeri Albrecht in Mag het ergens over gaan, Teylers Museum, 16 september 2012


Ziggy Klazes stelt Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, voor aan de hand van een stel steekwoorden. De eerste is Amsterdam: volgens Yoeri de mooiste stad in ons land, één van de mooiste in de wereld, met een enorm cultureel aanbod.
Pim Fortuyn: een dieptepunt dat iemand met ideeën werd omgelegd. Bedreigingen werden niet serieus genomen. Yoeri was zijn pleitbezorger tijdens de verkiezing tot Grootste Nederlander vanwege zijn geschoktheid over de moord, omdat hij hem persoonlijk kende, omdat Fortuyn graag debatteerde én omdat niemand anders dat wilde doen. Afwijkende meningen zijn niet geliefd. Het uiteenzetten van argumenten is niet hetzelfde als die omhelzen.
Stedelijk Museum: Yoeri zit in de Raad van Toezicht en vindt het fantastisch dat het museum weer open gaat. Door de enorme subsidies zijn de kunsten wel eens vergeten voor wie ze het doen. Binding is belangrijk.
Links en rechts: de tegenstelling is niet meer relevant. Tijdens de Franse revolutie waren het begrippen om aan te duiden waar men zat aan de kaatsbaan. Tegenwoordig een trucje van machthebbers om aan het roer te blijven.

Ziggy noemt de Balie het epicentrum van de meningsuiting. Verandert de maatschappij snel?
Yoeri kan dat niet zeggen. Voor de Eerste Wereldoorlog veranderde er ook veel. De aannames die na de Tweede Wereldoorlog opgeld deden bestaan niet meer. Na 1989 leven we in een vacuüm. Hij ziet nog niet snel een uitweg. Er is een gebrek aan nieuwe gedachten. De Balie nodigt ook andersdenkenden uit zoals de Brit Nigel Farage, leider van de Independent Party, die geen goed woord over heeft voor Europa of Haitham Al Haddad, een fundamentalistische moslim, die verontrustend veel steun kreeg uit het publiek dat vooral uit hoofddoekjes bestond. Yoeri weet niet of hij Breivik zou uitnodigen, maar denkt van wel. Voorlopig komt hij gelukkig nog niet vrij.

Waarom is de stem van de kunst onmisbaar?
Omdat alle vernieuwing voortkomt uit een idee. Kunstenaars vangen die eerder op dan anderen. De academie wordt gegijzeld door de overheid, journalisten door de commercie, kunstenaars hebben nog een stem.

De bezuinigingen zijn anders rap door de Kamer aangenomen.
De sector moet beter formuleren waar men voor staat. Subsidies zijn, net als kunstmest, ook schadelijk. Toch moeten we het in Europa hebben van cultuur. Het is een economische factor. Investeringen in cultuur zijn hard nodig.

De cultuur is voor de elite, is een vaakgehoorde klacht.
Men produceert weliswaar voor een witte, goedopgeleide bovenlaag, maar educatie helpt wel: als je kinderen maar genoeg stimuleert om cultuur te snuiven, komen ze later terug. Ook niet iedereen hoeft trouwens te komen. Pieken in het landschap zijn nodig. Goed aanbod is ook van belang. De Balie doet zijn best om alle bevolkingsgroepen te bereiken en houdt bijvoorbeeld ook een transgender filmfestival.

Moet verandering van bovenaf (vleestax) of van onderop tot stand komen?
Van twee kanten. De elite heeft het af laten weten. Intellectuelen praten met elkaar mee in plaats van problemen bloot te leggen. De financiële elite heeft zich niet hervormd. Maatschappelijk succes is tegenwoordig het hoogst haalbare. Een revolte is nodig, maar de Occupy beweging brengt die niet. De maatschappij is door de welvaart in slaap gesust en incompetent geworden. Vakkennis verdwijnt. Daarom is het goed om het Concertgebouworkest te laten horen.

Ziggy noemt het kwalijk als studenten geen studie meer kunnen bekostigen.
Volgens Yoeri kunnen sommigen wel weg uit het academische milieu, maar moet een studie wel mogelijk blijven voor studenten met capaciteiten. Hij bepleit een toelatingsexamen net zoals in Cambridge en Oxford gebeurt. In Engeland wordt meer gedebatteerd. Er mag worden geëxcelleerd, maar tegelijk zijn daar veel universiteiten die onder het Nederlandse niveau liggen. Het is niet duidelijk hoe je hier naar boven kunt klimmen. Iedereen krijgt hetzelfde diploma waardoor de steun van vader toch weer naar een klassenmaatschappij doet ruiken.

Heeft hij ooit gedacht in de politiek te gaan?
Yoeri zette samen met Roel van Duyn in 1986 Groen Amsterdam op, maar stelt zijn onafhankelijkheid op prijs. Deze jas past hem goed. Hij werd laatst geraakt door twee moedige theatermakers uit Wit-Rusland die zich voorbereidden op een festival in oktober en vertelden over de ellende daar. Een van hen hoestte steeds omdat hij in een natte cel gezeten had.   

Hier het gehele interview met Yoeri Albrecht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten