Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 20 november 2012

De kolonisten van Hebron, Tegenlicht, 19 november 2012


De arrogantie aan de macht

De jonge Nederlands - Israëlische filmmaakster Esther Hertog legt in Soldier on the roof, zoals de Engelse titel van deze Idfa-documentaire luidt, het dagelijks leven vast in de joodse nederzetting in Hebron, een stad waar 120.000 Palestijnen wonen. Achtduizend joden hebben zich aan de rand van de stad op de Westbank verschanst om te tonen dat dit hun gebied is, het land van hun voorvaderen, zoals een vrouw in de documentaire zegt.

Esther Hertog geeft weinig commentaar en daarom is de documentaire des te aangrijpender. De kijker zit zelf midden in het conflict. Het begint er al mee dat de kolonist David Wilder, natuurlijk met een lange witte baard, Esther vanaf een hoger gelegen olijfgaard de stad Hebron wil laten zien met daarin de tombe van aartsvader Abraham. Meteen komen er een aantal Palestijnse jongeren op hen af die hen het filmen onmogelijk maken. Wilder roept met zijn mobieltje een paar soldaten op. Die komen er zwaar bewapend aan. Een van de Palestijnen wil niet vertrekken. Het is per slot van rekening zijn land. Men yellt als het filmen doorgaat, maar uiteindelijk vertrekt men. Ik meende een van de soldaten nog horen zeggen dat ze wellicht een huiszoeking bij de Palestijn zouden kunnen doen om uit te zoeken of hij een terrorist is. Wilder meent later in de uitzending dat hij de waarheid in pacht heeft en dat zijn God hem hier naar toe gestuurd heeft.

Zo zijn er meer schrijnende beelden. Zo’n Israëlisch jochie Yinon, dat stenen gooit tegen de luiken van zijn Arabische buren spant wel de kroon. Hoe worden die kinderen opgevoed dat ze al zo’n haat tegen de Arabieren hebben? Zijn moeder zegt dan dat de kinderen daar vrij zijn en er sterk van worden. Nog erger is de opmerking van de vader van Yinon, die zegt dat joden anderen moeten helpen, maar daarmee bedoelt hij zeker niet de Palestijnen.    

Het is al vaker ter sprake gebracht dat men de toestand van de tweede wereldoorlog niet verwerkt heeft en die herleeft. De joden leven in een getto. Met dichtgetimmerde huizen die vroeger van Palestijnen waren, hoge muren en wachttorens. De Palestijnen rond het getto leven in ondraaglijke omstandigheden, zegt een soldaat, terwijl men vroeger goede buren was. Af en toe zien we soldaten die Palestijnen tegen de muur zetten en fouilleren. ‘De joden hebben het huis van de Arabieren afgepakt en dichtgetimmerd,’ zegt een klein jochie bij zo’n verlaten huis tegen Esther. De moeder van Yinon houdt vanuit haar keuken een stadsgids in de gaten houdt die bezoekers laat zien hoe de kolonisten daar wonen. Die zijn van een linkse organisatie, zegt ze minachtend. De rabijn van de school van Yinon is trots. Hij wil ook de Tempelberg weer terug. Tijdens Chanoeka gaat met naar de legerbasis om kaarsen te ontsteken, het Poerimfeest wordt ook in alle vrolijkheid gevierd. De soldaten worden op de schouders gezet. Onder leiding van enkele soldaten wordt een rondleiding gegeven door Hebron waar heilige plaatsen worden aangedaan.

Ik heb geen zin meer om verder te schrijven. Ik merk dat ik heel boos ben. Wat dat betreft heeft Esther Hertog prima werk afgeleverd.

Hier de trailer, hier een interview met Esther Hertog, die zich blijkbaar niet eens zo bewust is van de impact van haar film, juist in een tijd waarin het conflict in de Gaza strook weer in alle hevigheid losbarst.


3 opmerkingen:

  1. Triest wat daar gebeurt. Mensen, vereenzaamd op hun weg naar een doel dat vrede moet opleveren, voeden hun kinderen op in haat en het Joodse volk grijpt niet in. Op deze wijze creëert men de teloorgang van een jonge generatie, een moordmachine die eerst de geest en daarna de medemens vermoordt.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Mijn levenswortels zijn en worden nog steeds gevoed door de vruchtbare grond van het joodse cultuurgoed. Dat zou een zekere eenzijdigheid van visie in de hand kunnen werken. Maar ik probeer wel verstandig met de historisch gegroeide problemen om te gaan, dat wil in mijn geval zeggen dat ik oog wil hebben voor de wederzijdse argumenten. Het zou al te gemakkelijk zijn om op allerlei details en clichés in te gaan die dit gigantische probleem aankleven. Wij dienen de wortels van het conflict bloot te leggen. Duidelijk is dat we i.c. te maken hebben met twee tot op het bot getraumatiseerde partijen. Trauma's kunnen leiden tot obsessief denken en handelen. En dat is hier duidelijk het geval. Beide partijen (Joden en Palestijnen) zouden gebaat zijn met solide deskundige psychiatrische c.q. psycotherapeutische hulp. Aangezien dit volslagen onmogelijk is zullen we er in moeten berusten dat dit uitzichtloze conflict nog eeuwen zal voortkankeren. Nogmaals, je kunt als zelfbenoemde deskundige wel allerlei spitsvondige historische flauwekul uit de kast trekken teneinde je eigen vooroordelen voor de zoveelste keer te onderbouwen , maar het zal het probleem nooit oplossen. In tegendeel! Het valt te betreuren dat liefde en wijsheid, die in dit conflict zo’n constructieve rol zouden kunnen spelen, vermoord worden door agressieve oorlogshitsers uit beide kampen.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Er bestaat geen wezen op deze aarde dat niet gekwetst is tot in het diepst van zijn of haar ziel of dat zal worden. Geen wezen dat daaraan ontkomt. Pijn/trauma's, hoe groot ook, zijn in wezen niet het probleem, zonder pijn/verdriet bestaat er geen vreugde/blijdschap, alles bestaat bij de gratie van zijn tegenhanger. Zaak is dat mensen die dit kunnen weten die zich dit bewust zijn, dit probleem niet altijd in zichzelf een plek geven en er dus niet op de juiste wijze naar handelen. Vrede is mogelijk maar begint bij jou en hoe jij dat anderen voorleeft. Het begint heel klein het vraagt vaak grote offers maar het is mogelijk.


    BeantwoordenVerwijderen