Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zondag 25 november 2012

Tim Jackson over Prosperity without growth, Gesprek op 2, 19 februari 2012


We gedroegen ons als kinderen in een snoepwinkel

In maart 2009 zat Tim Jackson in een Britse adviescommissie over duurzame ontwikkeling. Het rapport Prosperity without growth? gaat over onze uitgeputte planeet, die meteen vrees voor crisis en recessie oproept. Dat werd in 2008 en 2009 al zichtbaar.

Daphne Bunskoek zegt dat de analyse dus niet als een verrassing kwam.
Volgens Jackson wilde toch niemand er echt over nadenken. Het rapport leidde tot consternatie bij de overheid. Tot een woedende, niet met name genoemde, functionaris die zulke berichten niet wilde horen in een tijd van financiële crisis. Inmiddels is het onderwerp minder taboe. Men heeft de bereidheid het probleem onder ogen te zien. Welvaart is niet hetzelfde als geld, maar gaat om redelijke verwachtingen. Inkomen is daarbij maar betrekkelijk van belang.
Mensen noemen eerder gezondheid, veiligheid of een zinvol leven. Het gaat dus meer om sociale verbanden en identiteit.

Is een groeiloze maatschappij mogelijk?
Het is zowel een uitdaging als een dilemma om de welvaart niet afhankelijk te maken van economische groei. Er zijn weinig voorbeelden van. De ineenstorting van de economie leidde in Japan tot een verloren decennium, in Rusland bleven de sociale structuren intact na de ineenstorting van de Sovjet Unie. Soms is meer welvaart mogelijk bij een economische neergang.

In plaats van te vragen naar een voorbeeld begint Bunskoek over de green New Deal en wat daarvoor nodig is.
Volgens Jackson investeringen in verbetering van de levensomstandigheden, al ontbreekt de politieke wil daartoe. Daarvoor is een lange termijn visie nodig en politici zijn niet geneigd verder te kijken dan hun neus lang is. Hij twijfelt eraan of een totale vergroening mogelijk is, of het niet misleidend is. Mensen hebben zich geleerd te gedragen als consumenten.

Zit dat ingebakken in het systeem of in onze menselijke natuur?
Mensen zijn zowel egoïstisch als altruïstisch. Er is behoefte aan een dienstverlenende economie, gericht op verbetering van de leefomstandigheden door o.a. onderwijs, gezondheidszorg en mogelijkheden tot recreatie. Dat kost geld, maar het levert ook geld op. Het maakt niet uit of er een verzadigingspunt bereikt wordt. Dan doet in ieder geval de economie zijn werk. Dat begreep Keynes al. Investeringen en dienstverlening vormen de pijlers voor de nieuwe economie. Dat is geen utopie, maar onze beste kans te ontsnappen uit de crisis. Daar hebben we geen nieuwe normen voor nodig. We dienen te herkennen wie we zijn, namelijk geen consumenten. Het is van belang te herkennen wat we ons zelf aangedaan hebben door ons te gedragen als kinderen in een snoepwinkel. Onder ogen zien dat we de verkeerde signalen hebben afgegeven.

De politiek zal niet blij zijn met het gebrek aan groei.
Een goed politicus geeft de mensen daar iets voor terug. Jacksons rapport had veel impact. Er is de bereidheid erin mee te gaan. Ook multinationals zijn geïnteresseerd omdat ze de problemen zoals grondstoffenschaarste op hen af zien komen.

Om daarmee hun bedrijfsvoering voort te zetten?
We zijn goed, slecht, als een mengeling daartussen. Het is belangrijk voor een mens dat hij zich niet voor zijn daden hoeft te schamen. Consumenten hebben geen onbeperkte macht, maar bijvoorbeeld wel op het gebied van vakantiebesteding.

Wat is de impact op zijn eigen leven?
Jackson zegt dat het voor hem net zo moeilijk is als voor ieder ander om een nieuwe positie in te nemen. Dat geeft vrijheden als beperkingen. Hij heeft al vijf jaar geen auto meer en voelde zich een tweedehands burger.

Wat moet er gebeuren?
Een deel van de oplossing zal op natuurlijke wijze tot stand komen, een ander deel door druk, zoals bijvoorbeeld van de Occupy-beweging die de overheid beweegt tot een andere verdeling van de inkomens. We bevinden ons in de laatste vijf minuten van een voetbalwedstrijd. Concentratie is belangrijk. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten