Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.donderdag 21 april 2016

Invasie van de drones, Tegenlicht, 17 april 2016Vliegende robots kennen veel toepassingen

Na de meer algemene uitzendingen van dit seizoen over actuele onderwerpen uit de politieke en financiële wereld - die zeer scherp in de gaten gehouden moet blijven worden zoals tegenwoordig met een scherpe blik op de handelswijze van Poetin en de publicatie van de Panama Papers gelukkig gebeurt - besteedt Tegenlicht onder de regie van Daan Veldhuizen aandacht aan een kleiner, afgepast onderwerp dat volgens sommigen ons leven zal gaan veranderen, namelijk de drone, die heel wat toepassingsmogelijkheden heeft, niet alleen in de strijd tegen terroristen, maar bijvoorbeeld ook om pakketjes te bezorgen in dunbevolkte gebieden, controles op gewassen te doen in de landbouw en milieuprojecten uit te voeren.

In de uitzending Invasie van de drones gaat de Britse kunstenaar en schrijver James Bridle terug naar de oorsprong van dit technologische kunststukje. Hij werd gefascineerd door de vliegende robots en kwam erachter dat ze door Israël werden ontwikkeld in de strijd tegen Palestijnse verzetsstrijders. Door onbemande verkenningsvliegtuigjes die op vijftien kilometer hoogte vlogen, kreeg men informatie wat zich in de dichtbevolkte bezette gebieden afspeelde. Bridle wilde weten hoe groot die onzichtbare vliegtuigjes waren en tekende het model op de grond na. Daaruit bleek dat ze een behoorlijk formaat hadden en erg op gewone zweefvliegtuigjes leken.

Inmiddels heeft de techniek niet stilgestaan. In de Verenigde Staten lagen afgelopen kerst meer dan een miljoen drones onder de kerstboom. Dit geavanceerde speelgoed wordt door drone racers als een echte sport beoefend. We zien beelden van drones waarmee men door een lege parkeergarage vliegt (zie foto). Volgens een van de deelnemers is de psychische belasting net zo groot als die van een oorlogsvlieger. In Dubai wordt een wedstrijd gehouden waarbij met nieuwe toepassingen van drones veel geld te verdienen is. Er zijn zelfs drones ter grootte van een insect. Dus men dient goed op te letten als men lastig gevallen wordt door een brommend geluid rond het hoofd. Het zou zo maar eens een drone kunnen zijn, die men zojuist vermorzeld heeft.  

Nico Nijenhuis is een drone ondernemer die de robird heeft ontwikkeld die vogels van luchthavens moet weghouden. Hij loopt aan tegen de starre wet- en regelgeving en moet heel wat moeite doen om zijn uitvinding ingepast te krijgen. Humanitair technoloog Patrick Meier heeft meer de lange termijn voor ogen. Hij spreekt zelfs van een democratisering van het luchtruim.

Inmiddels worden drones steeds goedkoper en autonomer. Ze kunnen straks hun werk doen zonder tussenkomst van de mens. De NASA werkt aan een highway in the sky. Het gevaar van killer robots komt steeds dichterbij. Vanwege de snelle ontwikkelingen moet nagedacht worden over de regels die voor het luchtruim gelden. In de Biesbosch heeft men besloten dat drones niet toegestaan zijn in gebieden waar vogels uitrusten. Ook elders dient paal en perk gesteld te worden aan het gebruiken van de publieke ruimte.

Wetenschapsethicus Peter-Paul Verbeek, een sterk pleitbezorger van het integreren van de technologie in ons leven, stelt dat ontwikkelde technologie tot onverwachte toepassingen leidt. Zo was nooit bedacht dat echografie gebruikt zou worden om de toestand van het ongeboren kind te bekijken. Verbeek schetst tenslotte de mythe van Icarus die naar de zon wilde vliegen maar door zijn vader werd gewaarschuwd dat hij niet te dichtbij moest komen omdat de was van zijn vleugels anders zou smelten. De mythe zegt ons om het midden te vinden tussen onze idealen en de menselijke praktijk.

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten