Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 3 november 2014

Jesse Klaver en Mark Harbers over het zwaarder belasten van vermogens, Buitenhof, 2 november 2014Het nieuwe nivelleren volgens Groen Links

In Buitenhof discussiëren Jesse Klaver (Groen Links, zie foto) en Mark Harbers (VVD) onder leiding van Marcia Luyten over het zwaarder belasten van vermogens. Dit naar aanleiding van een plan van Groen Links tot een nieuw nivelleren, dat weer gebaseerd is op de ideeën van Thomas Piketty, die te grote financiële ongelijkheid als een gevaar voor de samenleving ziet.

Luyten begint echter tegen Harbers over de tegenslag voor de VVD in de afgelopen week, eerst vanwege de plannen rond lease auto’s en daarna vanwege de naheffingen op de belastingen.
Harbers vindt dat de communicatie met de burger beter moet, maar dringt ook aan op een nieuw eenvoudiger belastingstelsel, waardoor dit soort problemen te voorkomen is.
Klaver vindt de naheffingen echter geen fout van de belastingdienst, maar van de politiek die besluiten veel te snel door de Kamer duwt.

Luyten gaat door over het vermogen. De nivelleringsvoorstellen van Groen Links gaan niet over het eigen huis, maar wel over aandelen en spaargelden. De superrijken en niet de hogere middenklasse wordt aangesproken. Erfenissen boven een miljoen worden zwaarder belast.
Harbers herkent het gevoel dat daar achter zit, maar is tegen de plannen en vindt ze niet slim. Over erfenissen wordt al belasting betaald, zowel door de schenker als door de ontvanger. Vermogens worden daarnaast vaak in bedrijven gestoken. Door die zwaarder belasten loopt de werkgelegenheid gevaar.

Volgens Klaver gaat Harbers voorbij aan het feit dat vermogens met veertien procent gestegen zijn, tegen de inkomens met twee procent.  
Harbers stelt daar tegenover dat Piketty zich baseert op de Verenigde Staten, waar anders dan bij ons weinig collectieve voorzieningen zijn. Over Nederland bestaat ook andere cijfers, zoals die van het CBS. Wel is er een vermogenskloof tussen de generaties.
Klaver zegt dat sinds de jaren tachtig de belasting op arbeid alleen maar gestegen is terwijl die op vermogen gedaald is.
Harbers wil dit rechttrekken door de belastingen te verlagen.
Klaver wil echter dat het grootkapitaal inlevert en niet de middenklasse.
Harbers stelt dat de belastingverlaging ook aan de middenklasse ten goede komt. Door het belasten van het vermogen raak je mensen opnieuw, terwijl de superrijken toch buitenspel blijven. Die hebben genoeg wegen om hun rijkdommen elders in de wereld te stallen.
Klaver vindt het vreemd dat dat Harbers zich erbij neer legt dat het grootkapitaal de dans ontspringt. Hij wil de belastingparadijzen aanpakken.
Harbers vindt de term grootkapitaal iets voor links en zegt dat het gaat om ondernemers. Hij wil geen miljonairs wegpesten, zoals Groen Links wil, die eerder al met een energietaks en een vleestaks de industrie voor de voeten liep.
Klaver vindt dit maar een zwak excuus.

Luyten begint over de rendementsheffing die nu dertig procent is over een fictief rendement van vier procent. Groen Links wil dit veranderen in vijftig procent over een reëel rendement boven de miljoen, zoals men ook in de Verenigde Staten doet.
Harbers wil zich net als Klaver richten op reële rendementen, maar niet meteen het geld ophalen bij de rijken, niet om hen te beschermen maar om te zorgen dat er geen kapitaalvlucht plaatsvindt.
Klaver denkt niet dat dit helpt.

Vandaag praat de Tweede Kamer over de plannen van Groen Links

Hier meer over het nieuwe nivelleren op de site van Groen Links.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten