Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 25 november 2014

Expeditie nog beter Nederland, Tegenlicht, 23 november 2014Drie nieuwe buitenlandse voorbeelden om het Nederland van morgen vorm te geven

Opnieuw is het een jonge Nederlander die, net als Expeditie beter Nederland uit november 2012, Expeditie nog beter Nederland bij ons inleidt. Het is vooral in het belang van de jongere generatie dat de inrichting van Nederland verbetert. Waren we eerst nog een gidsland in de wereld, inmiddels sloffen we overal achteraan. Tegenlicht besteedt aandacht aan drie initiatieven in het buitenland op het gebied van ouderen- en kindzorg, drugsbeleid en onderwijs.

In Duitsland combineert men de opvang van ouderen en kinderen in Mehrgenerationhäuser (zie foto), waarvan er inmiddels zo’n 450 bestaan. Oprichtster Hildegard Schooss wilde de grootfamilie in ere herstellen in de tijd dat het kwetsbare kerngezin als ideale leefvorm gezien wordt. Ouderen en jonge kinderen leven samen in huizen die de hele dag open zijn, ook voor buurtbewoners. Iedereen mag meedoen. Werklozen en probleemjongeren doen er ervaring op. Saamhorigheid is een van de beginselen. In de huizen zijn ook winkeltjes waarmee men het ondernemerschap nastreeft, om niet helemaal afhankelijk te zijn van subsidies. De Duitse regelgeving wordt langzaamaan aan de nieuwe sociale cultuur aangepast. Schoos meent dat haar initiatief zeker overdraagbaar is naar Nederland.

In Denver, Colorado heeft men sinds begin dit jaar het cannabisgebruik vanaf de productie ervan gelegaliseerd. Dit heeft gezorgd voor minder criminaliteit en meer inkomsten voor de overheid. Het was een idee vanuit de bevolking om naast het medicinale gebruik ook het recreatieve gebruik wettig te maken. Een voormalig biologieleraar toont zijn winkel annex kwekerij. Er zijn veel soorten cannabis, die men bij hem kan bekijken, ruiken en kopen. Omdat het recreatieve gebruik zwaar belast wordt ontvangt de staat veel inkomsten. Daarnaast zijn er nieuwe bedrijfjes ontstaan die een graantje meepikken. Deze startups doen denken aan bedrijfjes in de tijd van de internetboom. De burgemeester van Colorado is op bezoek geweest in Nederland, maar heeft hier weinig opgestoken. Wij kunnen beter hun voorbeeld volgen.

In Engeland heeft men het computeronderwijs gemoderniseerd in de zin dat kinderen daar zelf leren programmeren. Deze verandering werd aangebracht nadat een directeur van Google zijn verbazing erover had uitgesproken dat kinderen dat niet kunnen. Het curriculum werd daarop aangepast. De directeur van digital schoolhouse, dat de veranderingen initieert, vindt computervaardigheden van belang voor de toekomst waarin het onduidelijk is hoe het werk eruit zal zien. Daarom kan men het beste zelf het leren zelf leren door te werken met algoritmes. Op een school in Londen wordt dit met enthousiasme in praktijk gebracht. Kinderen zijn zeer geïnteresseerd in het coderen. Hierdoor kunnen ze straks meer keuzes maken op digitaal gebied.

Wat het laatste betreft is de inhoud nogal smal, dunkt me. Ik zie niet in wat al die kleine computerprogrammeurs toevoegen aan hun toekomstkansen. Het lijkt me dat daarvoor meer nodig is. Het beleid ten aanzien van het legaliseren van softdrugs is duidelijker. Ook in Nederland zitten burgemeesters te springen om nieuw beleid. Helaas vindt onze nationale bromsnor het alleen belangrijk om mensen te vervolgen. Met nieuwe leefvormen wordt ook in Nederland geëxperimenteerd. Een heel scala van projecten wordt genoemd op de site van Tegenlicht. Het is voor de jonge generatie te hopen dat we hier schot maken met de broodnodige vernieuwing van onze samenleving.

Hier meer over deze uitzending, hier mijn verslag van de eerste uitzending Expeditie beter Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten