Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.donderdag 3 oktober 2013

Timothy Lenton over kantelmomenten in het klimaat, Gesprek op 24, 9 september 2013Gesprek op 2 wordt tegenwoordig op maandagavond op kanaal 24 van Holland Doc uitgezonden. Paul Rosenmöller en de bevallige Daphne Bunskoek hebben hun plaats als gespreksleiders afgestaan aan Pieter van der Wielen, die het programma dit seizoen afwisselend met Chris Kijne presenteert.

Deze veranderingen zijn futiel vergeleken bij de veranderingen die klimaatdeskundige Timothy Lenton (zie foto) van de universiteit van Exeter schetst. Hij schreef daarover in Geo-engineering Responses to Climate Change en gaat in op kantelmomenten ofwel tipping points in het klimaat.

Maakt de mensheid zich niet altijd zorgen over de toekomst? vraagt Pieter van der Wielen
Lenton geeft toe dat het apocalyptisch denken een grote rol speelt en dat onze rol niet al te groot is. Het zelfregulerend systeem aarde regelt zichzelf al miljarden jaren. Dat neemt niet weg dat wij met onze broeikasgassen een grote last op de aarde leggen. De uitstoot van CO2 is ongekend in de geschiedenis van de aarde.  

Van der Wielen zet zijn waterglas op de rand om het kantelmoment duidelijk te maken.
Volgens Lenton zijn er verschillende kantelmomenten. Behalve het verdwijnen van de ijskap op Groenland hebben ook het ecosysteem in de Amazone en de transportband van de oceaan het moeilijk. (In totaal zijn er zes gebieden op aarde die zeer kwetsbaar zijn voor veranderingen. In Klimaatjagers van en met Bernice Notenboom komen die uitgebreid aan de orde RS.)
Het zee-ijs op Groenland nadert een kantelpunt. Kleine verschuivingen geven dat aan. Het systeem wordt instabieler en minder veerkrachtig. Door te boren in het ijs weten we veel over de laatste ijstijd. Daarna ging de temperatuur razendsnel acht graden omhoog.

Dan zou het met ons afgelopen zijn, zegt Van der Wielen.   
De polen waren tot nu toe redelijk stabiel, maar de data over het zee-ijs van de Noordpool geven aan dat het sinds 2007 afneemt en op den duur zal verdwijnen. Het zee-ijs sneller verdwijnt dan de modellen aangaven.

Van der Wielen zegt dat mensen sceptisch zijn over de opwarming door de koude lente.
Lenton voorspelde dit al in 2008. De straalstroom gaat meer naar het zuiden, waardoor minder warmte onze kant op komt. Het kantelmoment is geen wetenschappelijk onderwerp meer, maar een maatschappelijk probleem. Gelukkig zijn er oplossingen. De mens bezit een groot aanpassingsvermogen en kan zich een uitweg verschaffen door duurzame energie te gebruiken en CO2 op te slaan. Daar zijn verschillende methodes voor, zoals omzetten in houtskool en daarna in de grond stoppen.

Volgens Van der Wielen klinkt dit als een nieuwe industriële revolutie. Hij vraagt of we ook iets moeten opgeven.
Lenton denkt dat we een middenweg moeten zoeken wat betreft onze consumptie en er dan wel komen. De ontwikkeling van de klimaatwetenschap in de toekomst gaat in de richting van het werken met voorspellingen. De huidige recessie zorgt voor een groei van de groene economie, die niet ten koste gaat van het milieu. Recycling is belangrijk om verstandig om te gaan met de schaarse grondstoffen.

Van der Wielen vindt het een positief slot van een groot maatschappelijk probleem. Hierna wordt de Tegenlicht uitzending Cleantech vertoond, die ik hier eerder versloeg. Overigens vond het gesprek plaats voor het uitkomen van het IPCC rapport, eind september. Dat geeft klimaatsceptici weer wat meer ruimte. 
Eergister schreef Tomas Vanheste daarover in De Correspondent.  In een artikel met de kop Is er een pauze in de opwarming van de aarde? concludeert hij dat kennis tot op zekere hoogte altijd onzeker is. Dat geldt ook voor de economische voorspellingen van het Centraal Planbureau. 'In ieder geval zijn er voor de politiek redenen te over om alles op alles te zetten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De verzuring van de oceanen. De eindigheid van de fossiele brandstoffen. En de zeer grote kans dat het echt zo is dat de mens een grote bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. Die blijkt niet alleen uit wat de thermometer aanwijst, maar ook uit het stijgen van de zeespiegel en het afkalven van de polen en gletsjers. Geen verstandig politicus gaat ervan uit dat het met de ongewisse gevolgen van die grote veranderingen wel mee zal vallen.'

Hier meer informatie over de uitzending, ook over de drie anderen die in september ondervraagd werden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten