Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 8 oktober 2013

Mensen van nu, documentaire van Tomas Kaan, Tegenlicht, 7 oktober 2013Yuppen op het grensvlak van oude en nieuwe tijd

Tegenlicht heeft hele sterke uitzendingen, zoals de eerste van dit seizoen over Griekenland en de lokale economie of die over Duitsland en hun opstelling ten opzichte van de euro, hoewel dat laatste programma tendentieus te noemen was, gezien de enorme overwinning van Merkel en de matige uitslag van AfD.
Soms bakt men er echter weinig van. De uitzending Mensen van nu over de manier waarop jonge mensen zich in deze crisistijd staande weten te houden, leek af en toe meer op een Bacardi reclame dan dat het uitzicht biedt op een andere toekomst.

Tomas Kaan heeft een groot aantal Amsterdamse yuppen gesproken. Om te beginnen over de tijdgeest waarin ze opgegroeid zijn. Het safe bed, de goede vooruitzichten, het onbezorgde leven, dat alles werd onderuit geschoffeld door de crisis, die als een monster achter de zon leek te verschijnen en oude waarden als een vaste baan, een rustige oude dag met een welvaartsvaste pensioenen op losse schroeven zette.

Trendwatcher Farid Tabarki doet dienst als analist. Hij stelt dat de jonge generatie nog met één been in de oude wereld van pensioenen, hypotheken en uitkeringen staat en met het andere in een wereld leeft met daaraan tegengestelde ideeën, zoals over delen in plaats van bezitten.

Het zijn allemaal hoger opgeleiden die kort aan het woord komen en die hun weg wel weten te vinden. Nieuwe hippies die anders dan hun voorgangers minder in een monocultuur leven en op hun eigen manier, met of zonder gebruik van hoogwaardige moderne technologie, hun eigen leven vorm geven. Op eigen kracht, zegt Farid. Op weg naar een toekomst die niet eenduidig is zodat iedereen wat aanrommelt. Die weg is wellicht beter dan collectief te te protesteren tegen negatieve ontwikkelingen, zegt Rob Wijnberg, die de maatschappelijk toegevoegde waarde van het eigen ondernemerschap benadrukt.

Een aantal van hen spreekt zich langer uit. Zo is er een kapster - ik moet zeggen een barbier - die een zaakje heeft geopend, maar als dat niet werkt net zo goed een slagerij begint. Op internet heeft ze gezien hoe men een baard snijdt, vooral de reverse backhand vindt ze indrukwekkend. Thomas Vaassen is van werkplek The Hub dat driehonderd leden heeft. Starters zijn beter in staat om de markt open te breken dan grote bedrijven. De meeste willen ook geen baan. Robin van Stokrom probeert met zijn vrouw en zoon geldloos te bestaan. Hij is een dumpster diver, die groenbakken leeg haalt op zoek naar eetbare producten. Hoewel hij het leuk vindt om voedsel te verzamelen, zou het wellicht beter zijn als supermarkten, bakkerijen en hotels afspraken maken over hun overschot aan voedsel. Tom van de Beek is natuurondernemer. Hij gaf zijn vaste contract op en werkt tegenwoordig aan een versnelde transitie naar een duurzame samenleving. Zijn eigen tempo heeft hij aangepast aan de natuur. 

Het had een boeiende aflevering kunnen worden als Kaan de diepte in gegaan was. Een aantal van de geïnterviewden schrijft voor De Correspondent, de nieuwe online krant die met diepgravende artikelen een bijdrage wil leveren aan een andere manier van communiceren en leven.

Dat deze yuppen zich niet lenen voor consumentisme of een schakel in het productieproces willen zijn, zal niet gauw een bedreiging voor de topmensen die de macht in handen hebben. Rutger Bregman stelt terecht de vraag of het niet beter zou zijn om zich te organiseren. De VPRO maakte meteen gebruik van zijn uitspraak om zichzelf aan te prijzen.  

Hier meer over de hoofdpersonen in deze Tegenlicht uitzending.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten