Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zaterdag 26 oktober 2013

Big Data: the Shell search, Tegenlicht, 21 oktober 2013Datamining legt verbindingen tussen bedrijfsleven en politiek bloot

Dat er nauwe banden bestaan tussen Shell en de Nederlandse regering is duidelijk. Minister Kamp van Economische Zaken bevestigde de innige relatie met zijn onhandige handelwijze rond het winnen van schaliegas. Politici zoals Albayrak vinden er een baan. In de Tegenlicht uitzending over een zaak tussen Shell en Iran wordt deze nauwe verstrengeling aangetoond. Historicus Marcel Metze schrijft een monografie over Shell, die hij omschrijft als een politieke organisatie nauw verweven met de staatsmacht.  

Kenneth Cukier, dataredacteur van The Economist, vertelt dat de journalistiek door de aanwezigheid van veel digitale data de mogelijkheid heeft daarin te gaan spitten in plaats van op grond van gesprekken met personen een verhaal te schrijven. Dit wordt datamining genoemd.

Tegenlicht onderzoekt dit aan de hand van een schuld van twee miljard dollar die Shell volgens een krantenbericht op 29 oktober 2012 aan Iran heeft en die vanwege het handelsembargo niet afbetaald mag worden. Een team van onderzoekers gaat aan de slag om meer aan de weet te komen over de openstaande rekening. Metze onderzocht de cables van Wikileaks. Over de relatie tussen Shell en Iran vond hij 329 hits.

Amerikaanse organisaties protesteerden tegen de nucleaire plannen door het instellen van sancties. Men zette ook druk op Europese bedrijven om mee te werken aan een boycot.
Miguel Jiménez ontdekte dat het Spaanse energiebedrijf Repsol en ook Shell aangesproken werden over het afzien van het ontginnen van een enorm gasveld voor de kust, South Pars genoemd. Inmiddels exploiteert Iran dit veld zelf, met noodlottige gevolgen. Een filmpje op YouTube waarin een boortoren in de golven verdwijnt, werd een record aantal malen bekeken.

Omdat Khatami voor het Westen aanvaardbaar leek, bouwde men in Rotterdam tanks voor vloeibaar aardgas, maar toen in 2005 Ahmedinejad aantrad en meteen op hoge toon begon over zijn nucleaire ambities, veranderde dat. De Verenigde Staten pleitten voor een langzame verstikking van Iran. United against Nuclear Iran voerde een mentale oorlog. Men dreigde tegen Pieter Vosser van Shell om zijn bedrijf van de beurs te halen. De agressieve roddelcampagne zette druk op de aandeelhouders.

Tussen 2007 en 2010 was er een intensief verkeer tussen Washington en Den Haag. De rijksambtenaar Simon S. was gedetacheerd bij Shell. De overstap vormt een onderdeel van de Government Relations Group van Shell. Volgens Metze geeft dit aan hoe diep de verbindingen zijn.

Nederland zei in 2007 bij monde van Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken, dat men verscherping van de sancties steunde. Hij zei er niet bij dat men tegen het beperken van de activiteiten van Shell was. Weglaten is in de politiek geen liegen, zegt Metze. Cukier spreekt van een dubbele agenda.    

Benoit Faucon, verslaggever van Dow Jones, duikelde fixture lijsten van schepen op die aantonen dat Shell in 2010 in het geheim Iraanse olie vervoerde en in de Verenigde Staten verkocht. Een onderzoeksjournalist van Reuters analyseerde daartoe de transporten met het schip Front Page.

Ship tracking expert John van Schaik van Energy Intelligence houdt de scheepsbewegingen in de Perzische golf via de satelliet scherp in de gaten. Iran veranderde de namen van schepen en schilderde die over.  

Een idee van Shell om goederen te betalen in ruil voor de schuld werd afgewezen. Shell houdt graag alle opties met Iran open, want als straks president Rohani de betrekkingen met het Westen verbetert, kan het alsnog het enorme gasveld voor de kust ontginnen.

Hier meer informatie over dit onderwerp op de site van Tegenlicht.Geen opmerkingen:

Een reactie posten