Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 7 oktober 2013

Russell Shorto over Amsterdam, VPRO-boeken, 6 oktober 2013Vreemde ogen zien meer

Net zoals vreemde ogen dwingen, geven ze ook inzicht in het eigenaardige van het eigene, dat voor een betrokkene niet zo snel duidelijk is. De Amerikaan Russell Shorto woonde in 2005 en in 2008 in Amsterdam, was directeur van The John Adams Institute en schreef een boek over de stad die de meest vrijzinnige ter wereld genoemd wordt, vanaf de bouw van de grachten in de veertiende eeuw tot onze tijd met coffeeshops.

Shorto schreef eerder in 2005 The Island at the center of the World, een boek over de Nederlandse inbreng ten aanzien van de stad New York, ook al een stad waar een buitenstaander zich snel thuisvoelt.

Shorto kan zich voorstellen dat Maxima dacht dat Nederland geen identiteit had, want die is moeilijk vast te stellen of aan te geven. Over de vroege inbreng ten aanzien van New York heeft men nooit de loftrompet geblazen. Nederland verschilt van andere Europese samenlevingen omdat het in een rivierdelta ligt die maakte dat men moest samenwerken om het polderland te behouden. De strijd tegen het water vereiste samenwerking. Dit vormt een van de pijlers van de Nederlandse identiteit. Het individualisme komt voort uit een groepsidentiteit.

Wim Brands begint over het Nederlandse gedoogbeleid, een moeilijk begrip, zelfs voor Nederlanders.
Shorto zegt dat het Nederlandse toestaan van iets dat legaal verboden is, meer is dan wegkijken. Er zit een element in dat men samen tot een beslissing moet komen en dat iedereen daar baat van heeft (iets wat op het ogenblik weer duidelijk in de politiek speelt, rs). Omdat softdrugs wettelijk niet toegestaan zijn, worden ze verhandeld in een coffeeshop.

Brands vraagt naar perioden die moeilijk waren om te beschrijven.
Shorto noemt de vroege periode toen Amsterdam na het Mirakel van Amsterdam (waarbij een hostie die in het vuur geworpen werd, niet verbrandde rs). De stad werd een pelgrimsoord en er werden kloosters gebouwd. Dat had een lange termijn effect op de stad, al is dat niet meer zichtbaar.

Brands stelt dat de Nederlandse tolerantie alleen te begrijpen is op basis van het calvinisme en het conservatisme.
Shorto wil Nederlanders niet in de war brengen, maar stelt wel dat onze spaarzaamheid en voorzichtigheid daarnaast nog afkomstig zijn van onze strijd tegen het water.

Brands vraagt naar twee belangrijke personen in het boek.
Shorto noemt ontwerper Benno Premsela die voorzitter was van het COC en de anti rook magiër en provo Robert Jasper Grootveld, die happenings hield bij het Lieverdje op het Spui.
Beiden zijn vrijzinnig en nazaten van de klassiek liberale maatschappij uit de zeventiende eeuw. Die ideologie, uitgewerkt door Spinoza en al voorbewerkt door onze strijd tegen het water, houdt verband met onze toegeeflijkheid ten opzichte van elkaar.    
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten