Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.donderdag 28 februari 2013

Zwart geld: de toekomst komt uit Afrika, Tegenlicht, 25 februari 2013Verfrissende kijk op migratie

Nigeriaanse ondernemers vestigen zich tegenwoordig liever in China dan in het ondoordringbare fort Europa. Het is veel gemakkelijker een visum voor China te krijgen. Mr. Tony heeft voor Guangzhou gekozen omdat het daar niet zo koud en hij daar stamgenoten treft, onder andere in een Afrikaans restaurant. Hij leerde eerst de taal en maakt tegenwoordig winst op de handel van Chinese goederen naar zijn geboorteland. Mr. Prince is getrouwd met een Chinese en samen hebben ze kinderen. Rachel Nono, die ook Engelse les geeft, zegt dat de mensen eerst verbaasd waren over haar zwarte huid. Ze dachten dat ze dier eraf kon wassen, maar inmiddels zijn ze eraan gewend. Zelf zal ze niet met een Chinees trouwen.

Globaliseringsdeskundige Ian Goldin zegt dat de Chinese investeringen in Afrika een band hebben geschapen waardoor het voor Afrikanen gemakkelijker werd om naar China te gaan. De andere cultuur vraagt aanpassing, maar migranten zijn overlevers. Volgens hem zijn we allen migranten en is pas de laatste tijd de controle op reizigers zwaarder geworden. Het is een onjuiste veronderstelling dat migranten alleen nemen. Ze geven, zowel de geschoolden als de ongeschoolden, en zorgen voor economische groei. Het is eveneens onjuist dat landen bedolven worden onder nieuwkomers als de grenzen geopend worden. De armen komen niet veel verder dan de dichtbijzijnste stad. Hij kan zich voorstellen dat Europa door de schuldencrisis angstig is over de instroom van buitenlanders. Ze krijgen al gauw de schuld van de problemen. Dit korte termijn denken leidt echter tot problemen op de langere termijn. Het vergrijzende Europa zal straks schreeuwen om arbeidskrachten. Door het tegenhouden daarvan snijdt men zichzelf in de vingers.

Gemeenschapsleider Emma uit Nigeria zegt dat veel geld en goederen uit China naar Afrika komen. Vroeger was er op individueel niveau niets mogelijk. Alles werd door overheden beslist.

Volgens Achille Mbembe, schrijver van On the Postcolony (2001), zoekt China naar een machtspositie in de wereld en past de samenwerking met Afrika daarin. Wellicht werkt deze beter voor Afrika dan de ontwikkelingshulp uit het zelfgenoegzame Westen. De ideologie van de globalisering heeft ervoor gezorgd dat sommige groepen zich wel en andere zich niet vrij door de wereld kunnen bewegen. Er is sprake van een militarisering van grenzen voor personen, terwijl het goederenvervoer ongemoeid wordt gelaten. Het zou goed zijn minder streng te controleren, betere pensioenregelingen voor migranten te maken, zodat die ook gelden voor Britten die hun oude dag in Spanje doorbrengen en soepeler te zijn met visa, waardoor migranten gemakkelijker heen en weer kunnen reizen. Tegenwoordig durven ze terug te gaan naar hun geboorteland uit angst dat ze het gastland niet meer in kunnen.  

Hier meer over de uitzending, die verfrissend tegengas geeft tegen de paniekerige verhalen over migranten.

1 opmerking: