Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.vrijdag 8 februari 2013

Power to the people, Tegenlicht, 8 oktober 2012


Van centrale naar decentrale energievoorziening

Na de industriële - en digitale revolutie is het tijd voor een energie-revolutie. De Amerikaanse econoom en voorvechter voor duurzame energie Jeremy Rifkin houdt ons voor dat wij als burgers in totaal heel meer geld kwijt zijn aan energiekosten dan we denken. Met het duurder worden van de fossiele brandstoffen, loont het om energie, onafhankelijk van grote energiebedrijven, zelf duurzaam op te wekken. Daarmee worden we van consument tot producent.


Marjan Minnesma staat in de Duurzame Top Honderd op de eerste plaats. Haar moeder (zie foto) neemt ons mee de tuin in om op haar zonnepanelen te wijzen, die ervoor zorgen dat ze meer stroom opwekt dan verbruikt. Ze was 24 jaar klant bij de Nuon maar wil er niet meer naar terug. Het is haar ambitie van haar om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Ze gaf Marjan een zuinige waterkoker. 

Coöperatie Grunneger Power maakt op de plaatselijke markt reclame voor hun organisatie. Oprichter Frans Stokman zegt dat tweederde van onze energie in handen is van buitenlandse bedrijven. Met een lokaal energienetwerk wordt afhankelijkheid van anderen vermeden en zelfs winst gemaakt worden. Hij maakt een tekening van de in- en output van energie aan de hand van een aquarium waar water inkomt met kraantjes er onderaan. De in- en uitstroom hebben in het huidige systeem fysiek weinig met elkaar te maken. Bij Grunneger Power is dat anders. Je weet precies waar de binnenkomende energie vandaan komt.  

Op het Deense eiland Samsö is men geheel zelfvoorzienend op energiegebied. De traditionele landbouw ging daar door schaalvergroting ten gronde. De eilanders kochten samen een windmolen en men gebruikte afval van de akkers voor biomassa om de verwarming. Met dit verdienmodel kreeg men een nieuw toekomstperspectief. Volgens Sören Hermansen, hoofd van dit energieproject, heeft Nederland veel mogelijkheden op dit gebied, maar worden die beperkt door de concurrentie op de energiemarkt en de centralistische energiepolitiek van de overheid.

Op Texel wil men een voorbeeld aan Samsö nemen. Brendan de Graaf, oprichter van Texel Energie, experimenteert in zijn huis met een slimme energiemeter. Hij kan daarmee zien wanneer hij veel energie gebruikt en daar alternatieven voor bedenken. De boeren op het eiland zijn gebaat bij zonnepanelen om hun melk koel te houden. Door salderen kan een tekort aan energie in de winter verrekend worden met het overschot in de zomer. De Graaf vindt dat de hogere subsidies voor de fossiele industrie verstorend werken op de energiemarkt.

De decentralisering van de energievoorziening leidt tot kleinschalige initiatieven op andere gebieden zoals die van de verzekering. Het Broodfonds voor zelfstandige ondernemers is gebaseerd op onderlinge solidariteit. Rifkin spreekt van een distributief kapitalisme, waarin men voorbij gaat aan de centrale plaats van de markt. Kapitalisme en socialisme gaan hand in hand als kleine ondernemers elkaar in nood helpen. Volgens De Graaf is het in een decentrale organisatie minder erg als er iets mis gaat. Lokale en kleinschalige productie heeft meer voordelen. Men omzeilt overheadkosten en dure controles die grote bedrijven doorberekenen omdat ze zo onzichtbaar en omslachtig opereren. 

Volgens Marjan Minnesma is Nederland in Europa dramatisch gezakt als het gaat om initiatieven op het gebied van duurzame energie, terwijl windenergie rendabel is en zonnepanelen een goede investering zijn in een tijd waarin de energierekening alleen maar zal stijgen. Positief vindt ze de vele initiatieven die burgers op basis van onderling vertrouwen nemen. Ze spreekt aan het eind van de uitzending de Eerste Duurzame Troonrede uit en wijst op de urgentie om aan de noodrem te trekken, willen we niet met z’n allen het ravijn indonderen (Hier de pfd).

Hier meer over deze boeiende uitzending.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten