Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 13 februari 2013

De gulle gevers, Tegenlicht, 11 februari 2013


Filantropie of overheidsbemoeienis

Als bijeffect van de economische crisis bloeit de liefdadigheid weer op. Sinds de overheid krap bij kas zit (omdat men de banken overeind moest houden) ontstaat er een gat waar superrijke ondernemers graag in springen.

In de Verenigde Staten bestaat The Giving Pledge, een initiatief van Warren Buffett om de helft van het eigen vermogen in liefdadigheid te steken. Bill Gates en Zuckerman doet eraan mee, net als 90 andere miljardairs. Gates heeft samen met zijn vrouw Melinda een foundation opgericht waarmee hij de gezondheidszorg aan de allerarmsten wil verbeteren. Kleine ingrepen als vaccinaties maken al een groot verschil. Zijn project op het gebied van onderwijshervorming is omstreden, want hij zou het runnen als een bedrijf. De Duitse mecenas Peter Krämer stelt de vraag wie bepaalt waaraan het geld wordt uitgegeven. Volgens hem is dat een taak van de overheid.
Investeerder Warren Buffett zegt dat hij 99 procent van zijn inkomen terugsluist naar de maatschappij. In zijn woonplaats Omaha, Nebraska geeft hij tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering een toelichting op de winst van zijn bedrijf. Hij rijdt in vijf minuten van zijn kantoor naar zijn huis, waar hij al bijna vijftig jaar woont. Hij boft maar met het kapitalistisch systeem, dat hij daar zoveel geld mee kan verdienen. Hij zou best meer belasting willen betalen.

In Europa slaat het initiatief niet aan. Ariane de Rothschild, nazaat van een Duitse bankiersfamilie wil vrij kunnen handelen. Ze is geschokt door het verlies aan waarden en normen in de financiële wereld.

Eigenaar van BCD-travel in Zeist zegt dat zijn kapitaal, anders dan dat van Buffett, in zijn bedrijf zit. Hij kan het er niet ongestraft uithalen en heeft ook de plicht om het familiekapitaal op verantwoorde wijze door te geven. Filantropie wordt vaak in stilte gedaan, om geen indruk te wekken, maar het geeft hem een kick om eraan te doen en er ook anderen voor te porren. Hij wil over een gedane besteding geen controle uitoefenen. Omdat hij tegen het extreme misbruik in de financiële wereld is, steunt hij de Occupy-beweging. Hij had graag zijn tentje er bij gezet, zegt hij (te laat). Anderzijds ziet hij liever dat iedereen rijker wordt dan allen armer. Geen economisch systeem is perfect. Daarom geeft hij de voorkeur aan het kapitalisme.

In Rotterdam heeft de stichting De verre vrienden een Peutercollege opgericht om leerachterstanden van jonge kinderen al vroeg in te halen. Social venturing heet zoiets, zegt kapitaalverschaffer Roelof Prins. Men investeert met het idee dat het rendement moet opleveren. Burgemeester Aboutaleb noemt het initiatief van Prins slagroom op de taart

Pieter Geelen verdiende goed met Tomtom. Zo goed dat hij vaak werd aangeklampt en daardoor niet in beeld wil komen. Hij komt uit een kunstenaarsmilieu waarin geld onbelangrijk was en wil het niet bewaren voor zijn kinderen, want het kan een obstakel in hun ontwikkeling zijn. Hij richtte de Turing Foudation op die investeert in kunst, onderwijs en natuurbescherming. Op de valreep kwam daar nog leprabestrijding bij omdat hij in zijn jeugd had gehoord dat de ziekte met minimale middelen te verhelpen was. Het inzetten van geld brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om te kijken of het geld goed wordt besteed. 

Ondernemer Frederik van Beuningen (zie foto) ziet het als een morele verplichting van de rijken om geld te pompen in maatschappelijke projecten. Alles zelf consumeren is armoe, zegt hij. Particulieren kunnen sneller handelen dan de overheid. Zijn Elise Mathilde fonds keert uit aan buurtorganisaties zoals een drumband.

Liefdadigheid is van alle tijden, maar het zou een slechte zaak zijn als we terugkeren naar de tijd van de filantropie, waarin de geldschieter een goede sier maakt met zijn kapitaal. Waarom schenkt Gates zijn geld niet aan Unicef in plaats van zelf zo nodig voor het voetlicht te verschijnen? De verschillen tussen arm en rijk zijn op de eerste plaats een maatschappelijk onrecht.  Door het verkleinen van de inkomens- en vermogensverschillen wordt de welvaart eerlijker verdeeld en krijgt iedereen de plaats op aarde die hij of zij verdient.

Hier meer over de uitzending.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten