Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.donderdag 7 februari 2013

Filmrecensie: Doubt (2008), John Patrick Shanley


Strijd tussen onkreukbaar conservatief schoolhoofd en laakbare progressieve priester

De film Doubt speelt in een katholiek milieu in the Bronx. Waarschijnlijk is de regisseur van Ierse komaf. In de ochtend roept een moeder haar zoon Jimmy dat hij de mis moet dienen. Jimmy spoedt zich naar de kerk en ontmoet daar de twaalfjarige zwarte misdienaar Donald Miller, die zeer toegewijd is en, naar we later vernemen, priester wil worden. Ook priester Flynn die de mis opdraagt kon zo uit een Ierse plattelandsgemeente weggelopen zijn. Wat doe je als je onzeker bent, vraagt Flynn zich in zijn preek af. De moord op Kennedy, een jaar daarvoor, dompelde het land in rouw, maar dat deed men samen. Hoe erg moet het zijn om persoonlijk in de ellende te geraken? Wellicht ziet hij in zijn preek vooruit op de gebeurtenissen die zullen volgen.

De blik wordt verlegd naar de schoolklas waar de jongens in de geschiedenis onderwezen worden door de charmante zuster James. De hoofd van de school zuster Aloysius (Maryl Streep) komt binnen om, net als eerder in de kerk, te controleren of iedereen goed oplet. Ze is iemand van de oude stempel. Balpennen vindt ze maar niets. Ze oogt frikkerig achter haar bril en omsloten door haar kap, een uitdrukking die ze in de film maar heel sporadisch laat varen.

Flynn is ten opzichte van haar de gevierde man. Hij geeft ook basketballles aan de jongens.  
Fraai is een scène waarin zuster James de kinderen de bossanova leert. Met Flynn bespreken de jongens hoe ze een meisje kunnen versieren. Als dat helemaal niet lukt kunnen ze altijd nog priester worden, zegt Flynn gekscherend.

De film verdiept zich als James ziet dat Flynn een hemd van Donald Miller in zijn kluis stopt. Eerder werd de jongen uit de klas naar hem toegeroepen. James spreekt over het incident met Aloysius. Ze vond dat de adem van de jongen naar alcohol rook. Aloysius zegt dat ze al vreesde dat er iets gaande was. Als ze met Flynn praten over het kerstspel, brengt Aloysius het incident ter sprake. Ze wil de waarheid horen. Flynn vertelt dat Donald van de miswijn had gedronken en dat hij hem daarover wilde onderhouden. James is zichtbaar opgelucht dat het probleem is opgelost, maar Aloysius bijt zich er in vast.

Het drama spitst zich toe op een strijd tussen de progressieve priester en het conservatieve schoolhoofd, waarbij zuster James zich tussen twee vuren bevindt. Aloysius zoekt steun bij de moeder van Donald maar die tilt niet zwaar aan een mogelijk misbruik van haar zoon. Haar man slaat hem omdat hij homoseksueel gedrag laat zien en zou hem vermoorden als hij zou horen dat hij wat met een priester had. De moeder zegt dat haar zoon toch aan het eind van het schooljaar overstapt naar een middelbare school, dus dan lost zich het probleem vanzelf op.

Flynn is woedend over de komst van de moeder van Donald op school. Aloysius zegt hem dat ze gebeld heeft met een non uit zijn vorige parochie. Flynn trekt zijn consequenties en vertrekt. Aloysius kan tevreden zijn, maar uit huilend haar twijfels tegen James. Ze heeft helemaal niet gebeld met een non van een vorige parochie, maar destilleerde op grond van de angst van Flynn daarvoor dat hij schuldig was. Het was sterker geweest als ze bij haar vastberaden houding was gebleven. De gang van zaken, waarbij Flynn weer in een andere parochie werd geplaatst, is gemeengoed in de katholieke kerk.   

Doubt werd bewerkt door John Patrick Shanley naar een toneelstuk van hemzelf. De teksten zijn sterk en verrassend, er is humor, bijvoorbeeld als Flynn in een gesprek met Aloysius steekwoorden noteert voor zijn aankomende preek over intolerantie en het talent van Maryl Streep trekt de film nog meer omhoog. 

Hier de trailer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten