Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.donderdag 21 februari 2013

Filmrecensie: The letter (1940), William Wyler


Psychologisch drama in een occulte wereld

Tijdens de aankondiging klinken de schelle strijkers pijnlijk in de oren. Opdat we weten dat we met een oude zwart-wit film te maken hebben. Bette Davis treedt erin op als boegbeeld en schiet als Leslie Crosbie al meteen op de veranda van haar huis met veel kogels een man neer. De werkers op de rubberplantage, die in hangmatten slapen, schrikken van de schoten, gaan erop af en zien de man, waarin ze Geoff Hammond herkennen, op de grond liggen. Alles is in rep en roer. Leslie zegt dat het een ongeluk was en vraagt om haar man te roepen. Die schakelt meteen de gouverneur en zijn advocaat uit Singapore in.

Leslie legt haar man Robert, advocaat Howard Joyce en gouverneur Withers uit dat Hammond zomaar bij haar kwam en haar wilde kussen. Ze was zo overstuur dat ze een pistool pakte om hem van haar af te houden en daarna bleef ze schieten, omdat ze buiten zichzelf was. Ze heeft spijt van haar daad. Het lijkt erop dat men de hand over het hart zal halen en de zaak wil vergeten, maar advocaat Howard vindt het een geval van moord, dat in een rechtszaak moet worden behandeld en tot die tijd moet Leslie in voorarrest.

Via zijn assistent Ong komt Howard aan de weet dat Leslie voor haar ontmoeting met Hammond een brief aan hem schreef dat Robert afwezig was en dat hij bij haar moest komen. Ong overhandigt de met de hand geschreven kopie van de brief aan Howard. Het origineel bevindt zich bij de Eur-Aziatische weduwe van Hammond in Singapore.
Leslie geeft in een gesprek met Howard tenslotte toe dat ze de brief geschreven heeft maar wil niet dat Robert hiervan op de hoogte raakt. Howard besluit de brief te onderscheppen, maar hoort van Ong dat de weduwe er tienduizend dollar voor vraagt en eist dat het bedrag persoonlijk door Leslie bij haar gebracht wordt.

Howard heeft in een café een gesprek met Robert over het probleem. Hij wil de brief onderscheppen om de onschuld van Leslie bij de jury niet in gevaar te brengen. Dat kost geld. Robert gaat, zonder te informeren naar de hoogte van het bedrag, akkoord. Leslie en Howard gaan naar de weduwe. Terwijl ze op haar wachten bekijkt Leslie een antieke dolk in haar woning. De weduwe verschijnt als een sfinx op het toneel. Ze wil, nadat ze het geld ontvangen heeft, dat Leslie voor haar komt staan en werpt dan de brief aan haar voeten waardoor Leslie zich moet onderwerpen.

Tijdens de rechtszaak wordt Leslie vrijgesproken, zodat alles geklaard lijkt. Robert wil echter graag een nieuw leven beginnen op Sumatra. Hij heeft gehoord dat hij daar voor tienduizend dollar een plantage kan kopen. Dat daar allemaal Hollanders zitten neemt hij voor lief. Leslie en Howard proberen hem van zijn plan af te brengen omdat er geen geld meer op zijn rekening staat, maar Robert houdt vol. Howard kan niet anders dan hem vertellen over het geld, waarop Robert vraagt wat er dan in godsnaam zo belangrijk aan de brief was. Leslie besluit om Robert de brief te laten lezen. Ze bekent vervolgens dat ze verliefd was op Hammond en woedend dat hij getrouwd bleek. Robert loopt boos naar buiten, maar Howard zegt dat hij haar zal vergeven.

Leslie werpt bij de buitendeur een blik op de maan, zoals ze ook al deed tijdens de moord. In Indonesië en omgeving heersen esoterische krachten, door Couperus de stille kracht genoemd, waardoor men buiten zichzelf raakt. Voor de deur vindt Leslie de dolk die ze bekeek toen ze bij de weduwe was. Er volgt een dramatisch einde.     

The letter is gebaseerd op een gelijknamig toneelstuk van Somerset Maugham. Hier de trailer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten