Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zondag 18 december 2016

Ongelovig (2016), documentaire van Dorothée Forma


Vrijdenkers in het spoor van Spinoza

De documentaire Ongelovig kan gezien worden als een voortzetting van de documentaire Onder ongelovigen die Dorothée Forma in 2015 maakte. De troefkaart die gelovigen hebben om ongelovigen de mond te snoeren, wordt duidelijk uitgespeeld door islamitische leiders die de bevolking ophitsen om de niet gelovigen te doden. Forma portretteert een aantal ongelovigen die daardoor naar ons land kwamen en zich zelfs in de asielzoekerscentra niet veilig voelen. Gelukkig biedt het Humanistisch Verbond een platform waar deze ongelukkigen zich met elkaar kunnen verstaan. De groep bezoekt het stadsarchief in Amsterdam en bekijkt een oud boek waarin de verbanning van Spinoza vermeld staat. Zijn overtuiging geeft hen een steuntje in de rug in moeilijke tijden.

Saikat is een blogger uit Bangladesh en spreekt de parlementscommissie onder leiding van Boris van der Ham toe over het geweld dat vrijdenkers in zijn land over zich heen krijgen. Hij studeerde marketing en werkte voor een bank, terwijl hij in zijn vrije tijd blogs schreef over gewelddadige praktijken binnen de islam, die niet gewaardeerd werden door de islamieten. Hij voelde zich na moorden op schrijvers en bloggers zo bedreigd dat hij een jaar lang niet naar buiten kwam. Ook in Nederland voelt hij zich niet veilig. De Duitse politie heeft hun Nederlandse collega’s erop gewezen dat Saikat gevaar loopt door extremisten vermoord te worden.

Fauzia en Syed (op de foto op de fiets door een vredig Hollands landschap) komen uit Pakistan en hebben beide hun echtelijke relaties verbroken. Fauzia werd mishandeld door haar echtgenoot en Syed werd niet begrepen door zijn vrouw. Beiden missen ze hun kinderen en vinden steun bij elkaar in de vijandelijke sfeer in het asielzoekerscentrum. In de supermarkt zoeken ze behalve kruiden ook een fles wijn uit, waar zij tijdens de ramadan van zullen genieten. Fauzia zegt dat haar moeder niet aanspreekbaar was over haar geloof. Syed kreeg, net als Fauzia, doodsbedreigingen na acties op Facebook. Ze stapte naar de politie maar die gaf niet thuis. Syed voelt zich soms onveilig in de trein. Ook hun optreden in deze documentaire is en blijft een risico.

Ayman die met zijn gezin uit Syrië kwam, fietst door de polder en is actief op het gebied van het vrijdenken. Zijn moeder wilde dat hij moslim werd maar de gekte rond de Kabaä in Mekka stootte hem af. Hij begon religies te bestuderen en concludeerde dat het allemaal onzin was. Na de eerste moorden in Damascus maakte hij reportages over het geweld van Assad en deelde die in het online tijdschrift iThink, een uniek platform in de Arabische wereld. Hij vond de sfeer in het azc niet erg vredelievend. Moslims vinden Nederlanders heidenen en haten hen daarom. Inmiddels voelt hij zich veilig, al speelt de gedachte dat hij vermoord kan worden nog steeds in zijn achterhoofd.

Televisiemaakster Marina en universitair docent Javeed ontmoetten elkaar in 19993 in een show van Marina en zijn uit Afghanistan gevlucht, nadat Javeed bedreigd werd door de taliban. Dat kwam door de publicatie van een artikel over de vrijheid van godsdienst. Verwijzingen naar de haat die islamieten koesteren jegens ongelovigen kwamen hem op doodsbedreigingen te staan, zelfs toen hij al in Nederland was. Marina maakt zich zorgen na de recente aanslagen door moslimextremisten in Europa. Javeed is weer gaan schrijven, nadat hij daar tijdelijk mee gestopt was. Het recht om niet te geloven moet verdedigd worden om een buffer op te werpen tegen alle haat. u


Hier mijn bespreking van Onder ongelovigen, hier een link naar iThink.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten