Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zaterdag 18 mei 2013

Jutta Chorus over Beatrix. Dwars door alle weerstanden heen, VPRO-Boeken, 28 april 2013Niets doen is beter voor een koningin

De biografie Beatrix. Dwars door alle weerstanden heen kwam tot stand na een verhaal over haar dat Jutta Chorus in 2005 in NRC publiceerde. Ze ontdekte de mens achter de functie en ging daarmee verder door vijfenzestig mensen om haar heen te interviewen, zoals ex-politici en leden van de hofhouding. De biografie gaat vooral over de tropenjaren 2000 – 2005 toen het populisme opkwam, Beatrix onder een slecht imago leed, als een boze schoonmoeder werd gezien, de monarchie bekritiseerd werd, haar man Claus na een ziekte in 2002 en haar ouders in 2004 overleden en er allerlei affaires uitbraken rond Margarita en Mabel. Beatrix had daardoor het idee dat ze geen goed meer kon doen en dat ze nooit populair zou worden. Ze zei dit tijdens de opening van een door haar ingerichte moderne kunst in het Stedelijk Museum. Volgens Chorus kan een koningin ook beter niets doen. Het noodlot rond het ongeluk in Apeldoorn, de damschreeuwer en het ongeluk van Friso leverde haar meer goodwill op.

Wim Brands vraagt Chorus wat haar in 2005 zo interesseerde aan Beatrix.
Hoe Beatrix zelf oordeelde over die tijd, zegt Chorus, hoe iemand na al die tegenslagen overeind blijft en wat het koningschap van haar ouders voor haar betekend heeft. Het laatste element is beantwoord doordat Beatrix de touwtjes strak in handen nam na de menselijkheid van haar moeder en de koppigheid van haar vader, die graag de grenzen van het aanvaardbare opzocht. Na de dood van Bernard voelde ze zich verraden doordat hij in de Volkskrant uit de school geklapt had. Ze greep in in de Lockheed affaire, reorganiseerde de hofhouding en stelde, in antwoord op haar moeder die het liefst naast de rode loper liep, protocollen op die de functie moesten beschermen en bewaken.

Brands memoreert dat Claus wel eens verzuchtte waarom Beatrix zo perfectionistisch was.
Ze was ambitieus, zegt Chorus, veel meer dan haar zoon en dat ging ten koste van het familieleven. Beatrix wilde inhoud geven aan het koningschap, het niet alleen zien als een erfenis maar ook iets wat je moet verdienen. Dat werd uiteindelijk bevestigd en beloond met een eredoctoraat.   

Brands noemt Hella Haase die een portret maakte van de 18 jarige Beatrix, waarin die zei dat ze opzag tegen het koningschap.
Later zei Beatrix dat ze populariteit niet zo belangrijk vond. Ze hield het persoonlijke voor zichzelf. Ook in de emotioneel zware jaren bleven haar haren perfect gekapt.

Brands noemt NRC columnist Heldring die Willem Alexander aanraadt om distantie in acht te nemen.
Ook Chorus vindt het zagen aan de poten van de functie gewaagd. Het is beter enige afstand te houden. Voorzichtig te zijn met al te persoonlijke uitspraken. Beatrix heeft daar baat bij gehad. Ze sloot haar koningschap naar drieëndertig jaar op een goede manier af.

Brands zegt dat het verhaal van Chorus voortgekomen is uit de moeite van Beatrix met het populisme.
Chorus denkt dat het beter is door te gaan met de monarchie dan te veel te luisteren naar het volk dat erg grillig kan zijn. Dat laatste kan leiden tot een glijdende schaal naar beneden. Dan beter dwars door alle weerstanden heen.    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten