Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zondag 12 mei 2013

Hans Schoots over Stromenland, VPRO-Boeken, 12 mei 2013Over het Zeeuwse landschap en de innerlijke rust, die daar van uit gaat

Stromenland van Hans Schoots ahgaat over De wereld rond de Westerschelde, zoals de boventitel heet. De schrijver is historicus, komt uit het het Zeeuwse Axel en schreef eerder over filmmakers als Joris Ivens en Bert Haanstra.

Wim Brands toont een foto uit de jaren zestig van mensen op een veerboot.
Een goede foto van het eilandenrijk waarop het meditatieve gevoel is terug te vinden, was moeilijk te vinden, zegt de sympathiek ogende Schoots. Het gaat daarbij om een innerlijke rust door het openstaan voor het land- en zeeschap; de combinatie van water en glinsterend licht, die overweldigend is.  

Brands wil weten waarom Schoots eerder over Ivens schreef.
Dat had te maken met de combinatie van culturele interesse en maatschappelijke betrokkenheid van Ivens. Het waren twee gegevens die hem interesseerden. Hij interviewde Ivens voor de Groene Amsterdammer in Parijs. Ivens worstelde met zijn communistische verleden.

Brands herinnert zich De Brug (1928), maar Ivens filmde nooit in Zeeland.
Schoots zegt dat Ivens meer in mensen dan in het landschap geïnteresseerd was.

Brands vraagt waarom hij over het landschap schrijft.
Schoots schreef eerst over Haanstra en zijn filmische visie op het landschap, maar wilde er directer over schrijven, dichterbij komen. Zijn herkomst speelde mee bij de keuze voor Zeeuws-Vlaanderen. Veel is nog onbekend over dit gebied. Het is een interessante streek vanwege de drukste vaarroute in de wereld en de discussie over het onder water zetten van de Hedwige polder. Deze discussie kende weinig diepgang, om dat woord hier maar te gebruiken. Journalisten leken zich in een spiegelpaleis te bevinden en kwamen niet los van de tegenstelling tussen agrariërs en natuurbeschermers. (Iets wat ook Tommy Wieringa aan te rekenen is in zijn televisieserie De grens)

Brands vraagt naar een boeiend voorbeeld.
Schoots noemt een ingenieur die vijftien jaar onderzoek deed voor het behoud van het estuarium de Westerschelde en de resultaten presenteerde over de lange termijn processen. Politici vergaten het tijdselement waardoor er heel andere accenten kwamen te liggen.

Consequentie van het uitdiepen van de Westerschelde voor grotere schepen is dat daardoor de stroomsnelheid vergroot wordt en het natuurlijke systeem uniformer wordt. Elke keer dat de vaargeul uitgediept wordt neemt dat gevaar verder toe. Schoots oppert om een nieuwe zeehaven aan te leggen bij Zeebrugge.

Verder gaat het gesprek over het krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen dat zich isoleert van de rest van Nederland, ook al is er tegenwoordig een tunnel. Tijdens de boekpresentatie in Middelburg werd daarop ingegaan: de vroegere protestantse elite studeerde aan de VU in Amsterdam en de katholieke in Brabant. Daardoor richtte men het vizier niet op de zuiderburen. Nog steeds studeren weinig jonge Zeeuwen in het nabij gelegen Gent.  

Hier een artikel van Hans Schoots over Joris Ivens op zijn eigen site.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten