Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 16 april 2013

TransitieNL, Tegenlicht, 15 april 2013Van consument naar prosument

Met een programma over de transitie van Nederland, dat de ondertitel Kiemen van het nieuwe Nederland draagt, sluit Tegenlicht het seizoen af. Hoofdgast is hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans (zie foto). Hij werkte vijfentwintig jaar geleden al mee aan de klimaatmodellen van het RIVM. We volgen zijn toespraak tot een volle zaal en daarnaast horen we hem vertellen vanaf een locatie uitkijkend op de Rotterdamse haven. Zijn verhaal wordt gelardeerd met voorbeelden op het gebied van de zorg, de energiebesparing en de stadsontwikkeling Een aantal van deze initiatieven zijn al eerder in beeld geweest. Het is net alsof Tegenlicht, ook door de wat gelaten toon van Rotmans, wat vermoeiend afscheid van ons neemt.

Rotmans ontwaart een collectief verzet van onderop tegen multinationals en overheid. In het nieuwe Nederland neemt de burger de regie over van grote bedrijven en de overheid. Deze crisis, die eerder een verandering van een tijdperk is dan een tijdperk van verandering, biedt daartoe de mogelijkheid. Dat gaat weliswaar gepaard met Verelendung, werkeloosheid, machtsverschuivingen en strijd, waarin de politiek in een kramp schiet en de mensen een worst voor houdt, maar gelukkig zijn er kantelaars, friskijkers en dwarsdenkers, die nieuwe wegen ontsluiten.

Een van die kantelaars is Jos de Blok van Buurtzorg, een netwerkorganisatie op het gebied van de zorg waarbij de verzorgers de regie dragen en managers ontbreken. In het land zijn al 150 teams die vanuit het kloppende hart in Almelo worden aangestuurd. Andere kantelaars zijn dakdekker Peter van Dommele die ingenieuze 4d gevels ontwikkelde of burger Jeroen maters die een stadspark in Leiden ontwierp. 

Volgens Rotmans is de overheid niet onmisbaar, maar moet die de ontwikkelingen faciliteren en beperkingen op het gebied van regelgeving moet opheffen. Hij geeft als voorbeeld een gebied in de Rotterdamse haven tussen Noord en Zuid, waar een regelluwe zone is ontstaan, waar men in samenwerking met RDM campus op het water kassen, bomen een hockeyveld en in de toekomst ook woningen bouwt.   

Rotmans betreurt het dat Nederland in vergelijking met 25 jaar geleden, toen het voorloper was op het gebied van energie, klimaat en milieu, inmiddels hard achteruit gekacheld is en onderaan de lijst met vernieuwende Europese landen bungelt. Duitsland en Engeland doen veel meer op het gebied van windenergie. Volgens hem zijn twintig windmolenparken in de Noordzee voldoende om het hele land van energie te voorzien.

Maar volgens Rotmans komt het goed. Straks ontstaat er een decentrale energievoorziening en is iedereen zijn eigen zelfvoorzienende energieproducent, zoals Texel Energie al duidelijk maakte. De consument wordt daarmee een prosument. Voor zorg en sociale zekerheid zijn broodfondsen. Jongeren schakelen over van bezit naar gebruik. De Amsterdammer Martin Voorzanger heeft met Toogethr een flexibel soort carpoolen ontwikkeld.

Hier meer over de uitzending, die over een kwartier op televisie wordt herhaald.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten