Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 8 april 2013

Discussiebijeenkomst over Rusland, Rode Hoed, 7 april 2013Geweten of gas?

Arjan Berkvens, directeur van de Alfred Mozer Stichting opent de discussiebijeenkomst over Handel, mensenrechten en democratie in de relatie tussen Nederland en Rusland, mede georganiseerd door Amnesty International. Het is meteen de laatste bijeenkomst van de AMS want vanaf eind juni a.s. gaat men op in de Max van der Stoel Stichting. Maar voor deze mededeling kwamen de vele jonge mensen in de zaal niet. Men wilde zich aan de vooravond van het bezoek van Poetin aan ons ‘tulpenland’ laten informeren over de toestand van de mensenrechten in Rusland en hun bezorgdheid daarover uiten.

Er was informatie uit de eerste hand van twee Russische gasten, ondervraagd door Arjan Berkvens: Ilya Ponomarev uit Moskou, lid van de Doema en eerder die dag optredend in Buitenhof en voor AT5 en Pavel Chikov uit Kazan. advocaat en werkzaam voor een niet-gouvermentele organisaties (ngo) die zich bezig houdt met vervolging van andersdenkenden en schendingen van journalistieke rechten. Op de filmbeelden die voorafgaande aan de informatie getoond worden van demonstraties en de harde reactie van de politie zijn veel cliënten van hen zien. De punkband Pussy Riot hoort daar ook onder.  

Ponomarev is lid van een linkse partij en probeert via het parlement én via straatprotest politieke verandering af te dwingen. Afwisselend wordt hij gezien als held of verrader. Helaas is er in Rusland weinig belangstelling voor politiek. Russen vinden lonen, prijzen en huisvesting belangrijker. Moskou heeft een streepje voor bij de rest van het land. Daar is men ook meer geïnteresseerd in vrijheid van meningsuiting. De linkse beweging zit klem tussen de liberale oppositie en de overheid. Poetin gebruikt linkse retoriek om zijn eigen kliek in het zadel te houden. Ponomarev heeft een subversieve daad verricht door in de Hermitage, die Poetin vandaag bezoekt, een advies voor hem in het gastenboek achter te laten: doe als Peter de Grote (1672-1725) en leer van het Westen om groot te worden.

Chikov noemt de toestand van de mensenrechten in Rusland slecht. Sinds de terugkeer van Poetin als president in mei 2012 worden tegenstanders systematisch aan de tand gevoeld. Hij maakt zich zorgen over de wettelijke verplichtingen die aan ngo’s worden gesteld wat betreft financiering en politieke activiteit. Poetin is druk bezig de wetgeving strikt uit te voeren. Het is schimmig wat onder politieke activiteit verstaan moet worden.

Berkvens vraagt hoe minister Timmermans moet reageren op anti homo wetgeving die Poetin heeft uitgevaardigd.
Ponomarev zegt dat Poetin daarmee inspeelt op de angsten van de Russische bevolking. De tijd van mooie woorden is voorbij, want die doet geen pijn. Vaak spreken de leiders voor de bühne en daarna beginnen ze handelsbesprekingen. Hij kent de dubbele standaarden omdat hij zelf bij onderhandelingen betrokken was.
Chikov wil dat Timmermans zich duidelijk uitspreekt tegen de aantasting van de rechten van homo’s, want die houden ook een gevaar in voor Europa. Als Poetin daar steeds op aangesproken wordt moet hij zich er iets van gaan aantrekken.

Vanuit de zaal wordt gevraagd of de mannen geen moeilijkheden krijgen bij terugkeer. Chikov vreest dat men hem, net als een eerdere advocaat, kritisch zal ondervragen, Ponomarev is daar minder bang voor vanwege zijn parlementaire onschendbaarheid. Verder wordt er gesproken over de zaak Magnitsky, de advocaat die een omvangrijk corruptieschandaal onderzocht en in 2009 onder verdachte omstandigheden in een Russische cel overleed. Berkvens vraagt hoe zwaar de Magnitsky lijst voor de Russen weegt. De ironische Ponomarev zegt dat de VS geen populaire bestemming is voor Russen, maar dat men blij was dat de EU hun grenzen niet dichtgooide. Hij vindt dat zij zelf de politiek moeten veranderen, maar dat Europa kan bijdragen door het openbaar maken van het vele zwarte geld dat in Europa circuleert. Het zou een betere straf zijn voor de elite dan het dicht houden van de grenzen voor Russen die graag naar Europa reizen, want die steken toch wel iets van de werkelijkheid in het Westen op.

Berkvens vraagt naar de verwachting over voortzetting van de protesten uit 2011 en 2012, waarbij ook de middenklasse betrokken was en die in het Westen veel indruk maakten. Ponomarev zegt dat de nieuwe wetgeving weer protest oproept, maar dat het gaat om het ontwikkelen van politieke kracht. Hij noemt een nieuwe Russische film waarin met luide instemming van het publiek wraak wordt genomen op de maffia. Het gevaar is wel dat veranderingen ook een verkeerde kant op kunnen gaan.
Chikov noemt een bekende blogger, die het protest van de middenklasse leidde en een proces wacht. De overheid wil daarmee, net zoals tegen de meiden van Pussy Riot, waarschuwen zich niet met politiek te bemoeien. 

Na de pauze met strelende muziek van Our man from Odessa spreekt André Gerrits, president van de AMS, maar vooral historicus over de dictatoriale richting die Rusland inslaat met de ngo wetgeving, anti homo wetgeving. Ook met de anti corruptiewetgeving speelt controle fetisjist Poetin in op de goodwill van de conservatieve bevolking. Gerrits refereert aan een artikel van Hubert Smeets in de NRC van afgelopen dinsdag waarin de vraag gesteld wordt naar de keuze tussen mensenrechten of handel, kort gezegd: geweten of gas. Hij vindt die keuze onverantwoordelijk en onnodig, omdat Nederland gewoon is zijn eigen belangen te verdedigen (het lijkt de VS wel), Rusland helemaal geen boodschap heeft aan Nederland, Poetin zich in zijn vingers zou snijden door de gaskraan dicht te draaien en de homo-bewegjng in Rusland weinig steun geniet. De tegenstelling klopt ook niet omdat Rusland een betrouwbare partner is, die nog nooit moeilijk heeft gedaan over de gaslevering.

Berkvens bedankt Gerrits voor zijn provocerende column en praat verder met de buitenlandspecialisten van PvdA en D’66 en ambassadeur van de mensenrechten Lionel Veer. Hij vraagt hen wat zij in het gastenboek van de Hermitage zouden schrijven.
Sjoerd Sjoerdsma van D’66 vindt de tekst van Ponomarev prima en herinnert ook aan de spotprent, zaterdag in de NRC, met een spandoek waarop te lezen staat: Poetin go homo, Desirée Bonis van de PvdA denkt aan een uitspraak van Obama waarin hij een volk al het beste wenst ook al gedraagt het zich niet in het eigen belang, Veer memoreert een slogan die hij op posters in de stad aantrof, namelijk dat iemand niet op het goud uit is, maar wel de tsaar van Rusland is(, wat dat moge betekenen, kon niemand in de zaal vertellen).

Veer probeerde met de Russische overheid een dialoog te voeren over de verkeerde afslag die men neemt, maar merkte dat het bij twee monologen bleef. Meer aanspraak had hij met vertegenwoordigers van de civil society, die sterker wordt en daarom een sterkere reactie van de overheid te duchten heeft. Hij meent dat Russen zelf de bonen moeten doppen, maar wij kunnen hen wel financieel ondersteunen.   

Tenslotte gaat Berkvens in op de nauwe handelsrelatie tussen Nederland en Rusland. Sjoerdsma vindt dat foute Russen hier niet zouden moeten kunnen winkelen. Bonis acht dat niet gemakkelijk uit te voeren. Ze wil een drietal wegen tot verbetering van de zorgwekkende toestand in Rusland bewandelen: de politieke, de rechterlijke via de Raad van Europa en de sociale. Dat laatste vindt plaats in contacten tussen organisaties. Ponomarev geeft nog een korte reactie voor hij in het vliegtuig stapt. Hij denkt dat visumbeperkingen niet werken en dat de Raad van Europa geen indruk maakt op de Russische overheid. Gerrits vindt dat Dijsselbloem een goede actie heeft verricht door de Russische maffia op Cyprus aan te pakken.  

De laatste vraag van Berkvens betreft een advies aan Timmermans.
Gerrits vindt dat hij het goed doet, beter dan de vorige minister van Buitenlandse Zaken. Retoriek is minder aan te bevelen dan het financieel ondersteunen van projecten. Veer is blij met de financiële steun van de Nederlandse regering
Sjoerdsma voegt daaraan toe dat het parlement politieke druk moet houden op de projecten.
Volgens Bonis zijn de financiën gewaarborgd, maar ze acht ook persoonlijke banden en technische ondersteuning van belang.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten