Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 22 april 2013

Into great silence (2005), documentaire van Philip GröningBezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt? I Korinthiërs 4: 7

Philip Gröning schreef in 1984 het kartuizerklooster La Grande Chartreuse in de Franse Alpen aan met het verzoek om het leven in een van de strengste christelijke kloosters te filmen. Zestien jaar later kreeg hij daartoe toestemming. Hij doet dat met veel betrokkenheid en zonder commentaar. Ook de geluiden zoals die van klossende schoenen in de gang zijn natuurlijk.

De beelden van het biddende, zingende en werkende mannen in witte pijen worden afgewisseld met teksten, die soms meerdere keren langs komen, zoals de uitspraak uit Lucas 14:33 Wie geen afstand doet van zijn bezittingen kan mijn leerling niet zijn. Of die uit Jeremia 20:7 Heer, u hebt mij verleid en ik ben bezweken. Soms komen na zo’n tekst de hoofden van enkele monniken in beeld. Ze kijken ons rustig aan, soms even naar de cameraman, wellicht ten teken dat ze het genoeg vinden.

Twee jonge monniken worden vaker in beeld gebracht. Ze zijn daar op proef, ze kunnen nog terug. Ze hebben de geloften nog niet afgelegd, maar krijgen wel een vredeskus van de andere monniken. Ik had verwacht dat de documentaire zou afsluiten met hun opname als monniken maar dat gebeurde niet. Het begint en eindigt met sneeuw. We maken een rondgang door de seizoenen: het dooit, het licht neemt toe, de bomen ruizen in de wind, het regent, het sneeuwt weer. We horen dat de monniken het advies krijgen de natuur in te gaan als de discipline te zwaar wordt. De natuur geeft verlichting. En plezier. De monniken gaan met een board op de rug de berg op en glijden staand of zittend naar beneden. Na het middageten dat gezamenlijk genoten wordt, is er tijd om met elkaar te praten. Ze hebben het over de regels, zoals handen wassen voor het bezoek aan de kapel. Of dat zinvol is. Een van de monniken wil de rituelen in stand houden, omdat er anders niets over blijft.

De stilte is weldadig. De kijker komt ook tot rust door de trage maar sprekende beelden. De tekst van onbekende oorsprong luidt: Ziet, dit is de stilte: de Heer een woord in ons laten spreken dat hij zelf is. Een oude monnik is niet bang voor de dood. Het is ons mensenlot. Hoe dichter bij God, des te gelukkiger. Ik ben die er zal zijn. Exodus 3:14

Het motto aan begin en eind is ontleend aan het boek Koningen: En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. I Koningen 19, 11-13   

Op een onbewoond eiland neem ik toch de nieuwe bijbelvertaling mee. Dan zal ik me niet vervelen. Al duurt het een leven lang.

Ik zal jullie een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ezechiël 36:26

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Jeremia 29:13

Ziet, ik ben een mens geworden. Als gij weigert God met mij te worden, dan doet ge mij onrecht. Meester Eckhart, preek XVII en Tractaat XV.

Hier de trailer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten