Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 8 januari 2013

Filmrecensie: Forbidden fruit (2009), Dome Karukoski


De verleidingen van de grote stad

Het is bekend, dat jonge mensen vervormd worden door een streng gelovige opvoeding. Die werkt op een negatieve manier door op de persoonlijke ontwikkeling. Dome Karukoski brengt dit thema met lange shots op een heldere manier in kaart in de Finse film Forbidden fruit. Die handelt over het Laestadianisme, een Lutherse sekte in het noorden van Finland, gebaseerd op boetedoening en vergeving, die me erg deed denken aan het Noorse Broederschap, door Ellen Heijmerikx beschreven in Blinde wereld.

Er zijn 110.000 Laestadianen. Ze nemen de bijbel letterlijk en hebben de pil, alcohol, televisie en seks voor het huwelijk taboe verklaard. Wat gebeurt er als die verboden overtreden worden? De film begint als de donkerharige Maria en de blonde Raakel (zie foto) tijdens een dienst meer oog hebben voor de jongens dan voor de voorganger, die over de verleidingen des levens praat. Maria is duidelijk toe aan seksuele activiteit. Als ze na de dienst naast een jongen rijdt, duwt ze hem de berm in, om eens te kijken wat er onder zijn kleren schuilgaat. Seks is het werk van de satan, zegt voorganger Johannes, die een stel jongeren apart neemt, maar dat weerhoudt Maria niet het onbekende gebied verder te exploreren. Ze is inmiddels achttien jaar en besluit een zomer naar Helsinki te gaan waar haar zus woont die gebroken heeft met de sekte en zich in het mondaine leven heeft gestort. Raakel blijft achter, maar wordt later door Johannes naar Helsinki toe gestuurd om een oogje op Maria te houden en haar terug te brengen.

Het is fantastisch mooi hoe het proces van de meisjes zich voltrekt. De kijker ziet door de ogen van Raakel de grote stad met zwervers en seksueel getinte reclames. Ze trekt in bij Maria en samen kijken ze televisie. Raakel staat erop dat Maria met haar mee terug gaat als zij het toverwoord zegt. Ze werken in een wasserij en komen in contact met de vrijgevochten Tuuli, ze experimenten met make-up, bezoeken de disco en drinken cider, al duurt het bij Raakel erg lang voor ze een flesje aan haar mond zet. Maria is sneller. Haar zus Eeva wijdt haar in in het moderne leven, terwijl Raakel in een bioscoop belandt, waar ze ontroerd wordt door een film. De jongen Toni krijgt een oogje op haar. Raakel is schuw, maar ook geïnteresseerd. Tegen elkaar zeggen de meisjes niets over hun ervaringen.

Een nieuwe fase wordt ingeluid als Johannes voor hen staat. Samen met een stel ouderlingen heeft hij de reis vanuit het noorden gemaakt om poolshoogte te nemen. Raakel waardeert de bezorgdheid in een stad waar men nogal onverschillig is, maar Maria is boos over hun bemoeizucht. Eenmaal op hun kamer vertellen de meisjes elkaar wat ze tot nu toe hebben meegemaakt. Maria wil Toni ontmoeten en treft ook diens vriend Jussi. Ze gaan met de jongens mee naar Toni’s huis. Diens ouders zijn in Spanje. Raakel onderneemt met vingervrijen een voorzichtige poging tot intimiteit met Toni maar als haar grens bereikt is, roept ze Maria tot de orde, die net in bed ligt met Jussi. Toni is nijdig over het vluchtgedrag van Raakel. Raakel voelt zich slecht, egoïstisch en zwak. Ze wil terug naar de sekte, maar Maria is nog niet uitgeraasd. Ze neemt Raakel mee naar een nachtclub waar ze na sluitingstijd worden meegenomen door een stel mannen aan wie ze ternauwernood kunnen ontsnappen. Helaas raakte Maria daarbij haar portemonnee kwijt, zodat ze opgespoord kunnen worden. Ze vluchten eerst naar Eeva en vervolgens, omdat Eeva slecht kan opschieten met Raakel, naar Toni. Raakel vertelt hem over haar verleden bij de sekte.

Aan het eind van de zomer, nadat Maria in het ziekenhuis is beland en het toverwoord wil horen hetgeen Raakel aanvankelijk niet wil zeggen, gaan de meisjes terug naar het noorden. De zomerdiensten van de Laistadianen zijn een mega-event. Hun zonden worden hun vergeven. Maria trouwt met Johannes, maar de ontwikkeling van Raakel kan niet meer teruggedraaid.

Hier de trailer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten