Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 7 februari 2017

Uitdagers van de democratie, Tegenlicht, 5 februari 2017


Op zoek naar een strategie om de Europese democratie te versterken

De verkiezingen komen eraan. Niet alleen de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland maar ook in de landen om ons heen, Frankrijk en Duitsland, die een belangrijk stempel drukken op de Europese gemeenschap. De vragen daaromheen stapelen zich op. Hoe sterk is de kracht van de democratie nog? Wordt die straks gesloopt door de populisten? Jos de Putter legt zijn oor te luisteren bij vier ervaringsdeskundigen op het gebied van democratie, allen met een verschillende kijk op het onderwerp.

Birgitta Jonsdottir (zie foto) kennen we nog van de Tegenlicht uitzending Wikileaks voor daglicht en zonneschijn, zes jaar geleden alweer. Ze staat nog eens bij het huisje in Reykjavik waar de vijf activisten van Wikileaks het materiaal van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad op een busje met onschuldige burgers bewerkten. Later verliet Jonsdottir de organisatie omdat ze structuur te hiërarchisch vond. Ook tegenwoordig nog vindt ze dat nieuwe structuren de plaats moeten gaan innemen van oude. Dit vereist veel energie want de oude structuren hebben de neiging om weer terug te buigen. Ook in IJsland waar men na de financiële crisis met nieuw elan de democratische vernieuwing in de hand nam. Inmiddels houden ook daar de gevestigde partijen en de populisten elkaar in de houtgreep. Het is nog niet zo gemakkelijk om protest om te zetten in beleid. Technologie ziet zij niet als oplossing. Het vermindert de empathie en polariseert alleen maar. Zij vindt het aandragen van nieuwe ideeën belangrijker dan ideologische scherpslijperij.

Beppe Grillo, komiek en initiator van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging bokst de crisis van zich af, die van hem geen crisis mag heten maar een omslag in het denken is. Zijn partij heeft vertegenwoordigers in Rome en Turijn. Technologie heeft volgens hem wel de toekomst. Grillo heeft samen met een technicus inmiddels een systeem bedacht om de directe invloed van burgers op de politiek te vergroten. Op internet kan men wetsvoorstellen en amendementen indienen, bijvoorbeeld over de bescherming van het Italiaanse ijs. Op die manier krijgt de burger meer invloed op de politiek. Net als Jonsdottir is ook hij een pragmaticus. Als linkse populist pleit hij voor een herwaardering van het begrip volk, dat in de tijd van de Romantiek nog een hele positieve gevoelswaarde had, maar vandaag de dag toegeëigend is door extreem rechts.

Patrick Stefanini was de campagneleider van Francois Fillon en staat nog steeds pal voor de verdediger van Franse en Europese waarden als vrijheid, gelijkheid en broederschap, ook al is Fillon inmiddels erg besmet geraakt door opgegeven bijverdiensten van diens vrouw Penelope. De christelijke waarden die Fillon hoog heeft zitten, zouden ook jongeren aanspreken die zich vooral onzeker voelen in een maatschappij waarin waarden het afleggen tegen de commercie. In plaats van lange debatten gelooft hij in de kracht van nadenken. Technologie zit niet in zijn pakket.

Evgeny Morozov werd eerder door Tegenlicht geportretteerd aan de hand van uitspraken van anderen. Hij is een groot tegenstander van een ongebreidelde macht van grote technologiebedrijven als Google en Facebook. Die brengen de vernieuwing van de maatschappij niet dichterbij. Hij pleit voor een nieuwe online infrastructuur, die de macht van de burger versterkt in plaats van verzwakt. Dat laatste gebeurt door het verspreiden van nepnieuws, al helpt het verbieden daarvan ook niet. Hij denkt evenmin dat een beroep op religie de burgers zal verbinden.

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht. Daarop ook een oproep om uitdagers aan te brengen die op de verkiezingsavond van 15 maart a.s. in Pakhuis de Zwijger de gelegenheid krijgen om hun ideeën te presenteren. Morgenavond napraten aldaar.
Hier mijn bespreking van Wikileaks voor daglicht en zonneschijn, hier mijn bespreking van Evgeny Morozov en het einde van de internet-utopie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten