Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 15 februari 2017

Schaliecowboys, Tegenlicht, 12 februari 2017


Schaliegas zet de Verenigde Staten op de kaart, maar vergiftigt het milieu

Regisseur Nordin Lasfar ging op bezoek bij producenten van schaliegas en – olie in Texas, het oude hart van de Amerikaanse olie industrie, dat inmiddels door de schalierevolutie een nieuw verfje heeft gekregen. Het is opmerkelijk hoe weinig kritiek Lasfar heeft op de cowboys die zich op een nieuwe manier willen verrijken met de producten van de aarde. Eerder in 2010 was Josh Fox met zijn documentaire Gasland heel kritisch en strijdbaard over de vervuiling van de aarde door schaliegas. Het kan zijn dat de technieken om schaliegas te winnen in zes jaar verbeterd zijn, maar eerder denk ik dat de productie van schaliegas het ontwikkelen van duurzame energiebronnen zal remmen, het CO 2 gehalte zal doen toenemen, net als de ongelijkheid in de wereld, zeker in een tijdperk waarin Trump met de botte bijl regeert. Lasfar had kortom wel duidelijker mogen maken dat hij zich als een vos in lamskleren gedroeg tijdens zijn gesprekken met allerlei lieden die hoog opgeven over de winning van fossiele brandstoffen uit schalie.

Geoloog Dan Steward werkte voor Mitchell Energy, die in Texas de eerste boringen deed naar schaliegas en wel in het Barnett- veld, dat momenteel het grootste gasveld van de Verenigde Staten is. Een andere geoloog, Kent Bowker, ontdekte dat gesteente dat in een boorput naar boven gehaald werd, veel gas bevatte. Nick Steinsberger ontwikkelde slick water fracking, het splijten van het gesteente en het omhoog halen van het gas, waarmee veel geld te verdienen viel. Het betekende dat de Verenigde Staten minder afhankelijk werd van anderen voor hun gigantische energiebehoefte. De zorg om die op peil te houden leidde tot de nodige interventies zoals in Irak. Energieonderzoeker Daniel Yergin oogt minder als een cowboy maar plaatst ook weinig kritische kanttekeningen in zijn verhaal over de ontsluiering van het geheim van schaliegaswinning en een verspreiding van deze techniek over de wereld, eerst in Canada, straks mogelijk in Pennsylvania en daarna ook in Europa.

De exploitatie van schaliegas en –olie kreeg een stimulans door de strijd met de OPEC over de productie van olie. De prijzen werden door de olieproducerende landen verlaagd om de schaliegaswinning uit de markt te prijzen, maar door een verbeterde technologie konden de Amerikanen de concurrentieslag aan. Door lagere productieprijzen en een snelle schuldensanering door herstructurering van oude oliebedrijven, kon men de dominante positie van de veertien traditionele olieproducerende landen breken. In de Golf van Mexico werden installaties bedoeld voor de import van olie en gas inmiddels omgevormd om die te exporteren, ook naar Koeweit, het land dat in 1948 voor het eerst olie leverde aan de VS. Volgens Yergin is er daarmee meer variëteit op de energiemarkt gekomen en daarmee is het geopolitieke landschap veranderd. Hij denkt dat schaliegas vooral de steenkool verdringt en daarom een factor speelt in een duurzamer wereld.

Yergin zegt tegen Lasfar dat ook Europa baat zou kunnen hebben van het schaliegas. Het zou zich daarmee minder afhankelijk maken van Rusland. Commentator Chris Kijne zegt daarop dat bij ons de weerstand groot is tegen schaliegas en dat de plannen daarvoor daarom in de kast zijn gelegd (zie foto). Dat is heel wat anders dan in Groot Brittannië dat, ondanks protesten van de bevolking in Nottinghamshire, de cowboys juist heeft uitgenodigd om hun expertise rond de ontwikkeling van schaliegas in te brengen. Gelukkig ziet Bowker in dat schaliegas alleen een overgangsstadium naar duurzame energie kan vormen. Dat is er dan wel een waarin een stel cowboys de wereld nog een keer over de knie legt.

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht, hier mijn bespreking van Gasland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten