Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 5 oktober 2016

Wij zijn het volk, Tegenlicht, 2 oktober 2016


Ongelijkheid in de wereld is het probleem en niet de vluchtelingen

De populistische partijen doen overal in Europa van zich spreken. In Duitsland komt Alternative für Deutschland op, dat zich de laatste jaren van een anti Europa partij tot een rechts radicale partij ontwikkelde en inmiddels veel Duitsers aan zich bindt. Vooral de instroom van vluchtelingen in de zomer van 2015 heeft veel angst en onveiligheid geschapen. Men is bang dat de eigen cultuur aan het verdwijnen is en zet zich schrap tegen veranderingen. Regisseur Britta Hosman peilde de stemming in haar moederland.

Ze gaat naar Dresden waar elke maandagavond gedemonstreerd wordt door Pegida, die zich keert tegen de islam. Een man die ook in 1989 in Leipzig demonstreerde tegen de DDR ziet parallellen met de tijd van vandaag. Ook nu weer komt men in opstand tegen een macht die het leven bedreigt, dit maal is het Europa dat haar identiteit prijsgeeft aan vluchtelingen die veelal het islamitische geloof aanhangen. Een aanwezige vrouw op de demonstratie vreest zelfs dat ze straks onder de sharia zullen leven. Ze oordeelt dat men over het algemeen bang is om de eigen mening te uiten, zeker jongeren uit vrees hun baan te verliezen.

Dat laatste overkwam Harold Gilke, die inmiddels gemeenteraadslid voor AfD in Dresden is. Hij is afkomstig uit de SPD maar voelde zich daarin niet meer thuis en stapte over naar de AfD. Vanwege het rechts-radicale imago van deze partij kreeg hij ontslag. Hij reist tegenwoordig met een partijbusje, een mobiel burgerbureau genoemd, door de stad en praat met inwoners over hun problemen. Hij toont Hosman hoezeer hij door anderen beschimpt wordt over zijn idee de hoge beschaving te behouden. Zelf leest hij geen kranten meer omdat die toch niet de waarheid zeggen. Volgens hem is hij niet de enige en lopen de abonnementen terug.

De sfeer is gepolariseerd sinds de zomer van 2015 toen Merkel zich onbaatzuchtig toonde ten opzichte van politieke vluchtelingen en hen massaal verwelkomde. Ze haalde daardoor ook terroristen binnen, onlusten tussen verschillende groepen van vluchtelingen en aanrandingen tijdens de oudjaarsnacht in Köln. Deze incidenten vergrootten het onlustgevoel onder de bevolking. Daarnaast was ook de opvang van vluchtelingen logistiek niet goed verzorgd waardoor een woongroep opeens vluchtelingen op haar dak kreeg. Later bleek dat men het goed kon vinden met de mensen uit andere culturen, maar er leeft nog steeds wel angst voor de verdere impact op de maatschappij.

CDU lid Maximilian Krah probeert de negatieve stemming in zijn stad te doorbreken. De tegenstellingen lopen door de families heen. Een gesprekspartner vreest zelfs een burgeroorlog. Tobias Wolf van de Süddeutsche Zeitung maakt zich niet zo druk over de stampij van de AfD, al durft hij ook niet te voorspellen hoe het verder gaat met Pegida. De voorlieden ervan hebben hun eigen problemen. Lutz Bachmann heeft een crimineel verleden en Tatjana Festerling vindt haar starre opvattingen over de huidige morele terreur alleszins redelijk. De opvatting uit de mond van psychiater Joachim Maaz (zie foto) klinkt echter heel wat genuanceerder dan de haatvolle blik van Festerling. Maaz verzet zich tegen de politieke correctheid die door Merkel werd verkondigd toen ze de demonstraties in Dresden bekritiseerde. Volgens Maaz betekent zoiets het einde van de democratische cultuur. Men kan beter nadenken over de herkomst van de protesten. Niet de islam is het probleem maar de ongelijkheid in de wereld. We staan op een kritiek punt wat de verhouding tussen armoede en rijkdom betreft.   

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht. Vanavond een meet-up in Pakhuis de Zwijger.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten