Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.vrijdag 21 oktober 2016

Recensie: Dichter draagt voor (2013), Ramsey Nasr


Beluisteren van gedichten brengt de inhoud dichterbij

Dichter draagt voor is een multimediaal project waarin acteur en dichter Ramsey Nasr 21 gedichten voordraagt, die in de bundel mee- , voor- of na te lezen zijn. De gedichten zijn door Nasr zelf uitgekozen en schetsen een beeld van de Nederlandse poëzie door de eeuwen heen. De mooie dictie van Nasr brengen de gedichten tot leven. Ze vormen een mooie opstap om het lezen van gedichten en het werk van de gekozen dichters en dichteressen te bevorderen. Helaas zijn de codes waarmee de gedichten op YouTube terug te vinden zijn niet meer geldig, maar gelukkig zijn ze allemaal nog op dit videokanaal te vinden.

In een Ten geleide vertelt de acteur hoe hij in de greep van de poëzie kwam. Het begrijpen is niet in de eerste plaats van belang, het gaat om taal die blijft hangen, die raakt en doordreunt. ‘Gelovigen zeggen dan dat je aangeraakt bent. Ik voelde echter dat er happen uit me waren genomen.’
Het analyseren ervan is funest, net zoals je de schoonheid een bloem niet leert waarderen door de blaadjes eraf te trekken. ’Droogstoppels zijn de dood voor de poëzie’. Het beluisteren van poëzie voegt daaraan wel iets toe. Daardoor worden ook oudere dichters als Bredero, Beets en Boutens weer levend voor ons. Ramsey Nasr voegt, geholpen door zijn broer Shariff die de clips regisseerde, de daad bij het woord.

Nasr begint met het anonieme, Middelnederlandse Egidius waar bestu bleven? Fraai zijn de beelden van een snijzaal. Daar is de pijn voelbaar van het verlies van de geliefde Egidius, die de dood verkoos. Nasr vervolgt met een ander klaaglied, dat ook zo getiteld is en dat van Bredero komt. De begeleidende beelden van dit erotische vers zijn elektrificerend, brandend, zoals de sfeer in het gedicht. De erotiek is nog duidelijker aanwezig in Dartelavond van P.C. Hooft. Het is niet verwonderlijk dat daarbij het beeld van een hunkerend lichaam is gekozen.

W. G. Focquenbroch uit in Gedachten op mijn kamer de mijmeringen van een 17de -eeuwer op de Amsterdamse Zuid As. Eierkoken van Bilderdijk speelt zich natuurlijk af in een keuken en de dood van Vrouw Sijmenz. van dominee dichter Nicolaas Beets voltrekt zich aan zee.

Dan de Tachtigers. Baders hartewens van Albert Verwey wordt begeleid door een fantastisch filmpje van een man die de deur uitgaat om naar zijn werk te gaan maar zich bedenkt, zich uit zijn kleren wurmt en in het water duikt. Dan Herman Gorter: zijn gedicht over een dromerige arme jongen wordt treffend omgeven door wolken en wit licht. Sterren van Helène Swarth gaat zowaar niet over de hemellichamen, maar wordt geïllustreerd door een eenzame vrouw op een roltrap in wie we Nelleke Noordervliet herkennen. In Avond van Willem Kloos zien we een man, gespeeld door Jack Wouterse, die zich niet kan overgeven aan de avondrust.

Het doodsgedicht van J. L. Leopold wordt begeleid door kooltjes en Slaapwandelen van P.C. Boutens wordt fraai weergegeven door een man die vanachter de ramen in de donkere tuin een slaapwandelaarster voorbij ziet gaan tot hij door zijn vrouw naar bed wordt teruggevoerd.

De moderne Paul van Ostaijen krijgt twee gedichten toegemeten. Marc groet ’s morgens de dingen met een vader, gespeeld door Burt Rutteman, die dromerig het ontbijt maakt voor zijn kinderen en Melopee waarin hij een automobilist in de regen speelt.
Slauerhoff vertelt in Bruiloftslied over een ouder stel waarvan de man zo tevreden met zijn vrouw dat een scheepsreis niet meer nodig is. De idioot in bad van M. Vasalis zit natuurlijk in bad en wordt hardhandig afgedroogd door een verpleegster, Het meisje en de trom van Gerrit Achterberg doet denken aan Die Blechtrommel. Indrukwekkend is het slachthuis waarin gefilmd wordt terwijl Nasr De slachtlammeren leest, net als de natte gele bloemen die Er is niets zo zoet als ’s avonds onder de bloemen te zijn van Hans Lodeizen verbeelden. Na het grappige filmpje van een man in een bushokje in er is een grote norse neger volgt tenslotte Ik schrijf je neer van Hugo Claus waarin een man in de persoon van Tommy Wieringa druk op zijn schrijfmachine tikt terwijl zijn geliefde om hem heen draalt en het huis tenslotte achter hem instort.  

Af en toe blikt de declamerende dichter ook van een afstandje op het tafereeltje toe. Hij zag dat het goed was.

Hier de clips van de gedichten uit de bundel op YouTube.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten