Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 24 februari 2015

Nederland kantelt, Tegenlicht, 23 februari 2015Bezielende voorbeelden van een ander, sociaal en slim Nederland

Nederland kantelt is het vervolg van de uitzending TransitieNL, alweer bijna twee geleden, en staat onder de bezielende leiding van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans die wiskunde studeerde en veel weet van de kanteltheorie. Kantelen houdt een radicale verandering in. De laatste keer dat de maatschappij kantelde was in de tweede helft van de negentiende eeuw en inmiddels staan we voor een vergelijkbare omwenteling. Rotmans heeft inmiddels zo’n 250 duizend landgenoten gewonnen voor zijn idee van een duurzaam, sociaal en slim Nederland, maar moet er nog tien maal zoveel hebben om de samenleving werkelijk aan het kantelen te krijgen. Rotmans is overtuigd dat dit ooit zal gebeuren, maar ziet het liever zo snel mogelijk gebeuren.

Een bus uit de Achterhoek komt naar Amsterdam waar Rotmans zijn aanhang toespreekt. De reisleidster in de bus is verbinder Tanja Abbas die in haar omgeving kantelaars, friskijkers en dwarsdenkers heeft opgespoord en meegenomen naar de lezing van Rotmans, waarin die vertelt dat men de oude, op efficiency gebaseerde, samenleving beu is en op zoek is naar een moderne, decentrale maatschappelijke organisatie waarin onderling vertrouwen heerst. Het samenzijn met mensen die afgerekend hebben met het doemdenken, maar nieuwe ideeën inbrengen, is inspirerend. Rotmans toont, net als in TransitieNL, een aantal van hen die hun ideeën al in praktijk brengen.

De schoonmaakorganisatie Schoongewoon beslist zelf over de werkwijze. Oprichter Remmelt Schuuring had ooit een schoonmaakbedrijf maar verkocht die omdat die hem te groot werd. Het bloed stroomt echter waar het niet gaan kan en Schuuring begon een werknemerscoöperatie waarin men alle zaken samen regelt. Omdat er geen overhead is, werkt de coöperatie kostenbesparend. Volgens Jan Rotmans staat de weg open voor andere beroepen om een vergelijkbare organisatie door te voeren. Schuuring heeft op het gebied van de thuiszorg al verzoeken in deze richting gekregen. Helpgewoon is eind vorig van de grond gekomen in de Oude IJsselstreek. Hij is blij dat het concept werkt.

Luuk Domhof (zie foto) verkoopt snacks op evenementen en maakt biodiesel van zijn frituurolie - of wil dat in ieder geval op de korte termijn gaan doen - om aldus een duurzame kringloop tot stand te brengen. Hij koopt zijn aardappelen bij een bevriende boer die aan een milieuvriendelijke opslag doet. De Groentainer is een duurzame kantine die op dit moment wordt gebouwd en straks op festivals wordt ingezet.

Tom van Oostwaard uit Amstelveen komt uit een telersfamilie en houdt zich bezig met het terughalen van afvalstoffen zoals fijnstof en CO2. Hij doet dit door middel van klimaatadaptieve planten. Hij heeft zelf zo’n plant gekweekt en wil die uitzetten op de Stelling van Amsterdam die zo’n 135 kilometer lang is. Hiermee zorgt hij ook voor sociale werkgelegenheid. Uit het snoeiafval komt weer energie vrij.

Coert Zachariasse heeft Park 2020 in Hoofddorp bedacht vanuit de cradle to cradle gedachte, waarbij de gebouwen die op het Park staan weer kunnen worden afgebroken en opnieuw gebruikt. In het glazen dak zitten zonnepanelen ingebouwd. Het past in zijn visie dat voedsel verbouwd wordt voor het restaurant op het Park. Zijn concept is succesvol en wordt inmiddels ook op andere plaatsen in praktijk gebracht. Zachariasse zegt dat hij met zijn ideeën het systeem de goede kant op richt.   

Volgens Rotmans neemt, naarmate het kantelmoment dichterbij komt, ook de weerstand toe. Hij ziet een tweedeling in de samenleving van mensen die willen kantelen en anderen die alles bij het oude willen houden. Wellicht kan men tijdens de meet ups van gedachten wisselen over de manier waarop men de weerstand tegen verandering kan verminderen.

Hier meer over deze uitzending op de site van Tegenlicht, hier mijn bespreking van TransitieNL, hier de site van Schoongewoon.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten