Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 8 december 2014

Inequality for all (2013), documentaire van Jacob KornbluthDemocratie ondermijnd door sociale ongelijkheid

De documentaire Inequality for all gaat over een lezing die econoom Robert Reich (1946) op de universiteit van Berkeley, Californië voor studenten hield over de grote sociale ongelijkheid in de Verenigde Staten. Robert Reich is klein van gestalte maar groot van visie. Hij was minister onder Clinton en onder Carter en heeft humor, want hij zegt dat hij ook al onder Lincoln diende. Hij is in Berkeley om de jongeren een riem onder het hart te steken en hen op te roepen tot sociale verandering. Hij is in ieder geval een heel wat overtuigender spreker dan Al Gore met zijn colleges over klimaatverandering.

Het interactieve college van Reich gaat over drie vragen: wat gebeurt er op het gebied van rijkdom en inkomen in de VS, waarom gebeurt dat, en ten derde, is dat erg? Filmmaker Jacob Kornbluth illustreert het betoog van Reich met voorbeelden uit het leven van alledag. Daarnaast zijn er animaties die de woorden van Reich kracht bijzetten.

Reich stelt dat de verschillen tussen inkomen en vermogen steeds groter worden. Hij baseert zich op de onderzoeken van Saez en Piketty. Hij toont een grafiek die lijkt op een hangbrug met pijlers die staan voor de jaren 1928 en 2007 (zie foto), vlak voor de crises. Een schuldluchtbel zorgde in beide perioden voor economische instabiliteit. Reich hamert erop dat de middenklasse zeer belangrijk is voor een gezonde economie. Zij vormen het hart van de economische bestedingen. Durfkapitalist Nick Hanauer zegt zelf dat een miljonair zoals hij zelf maar beperkt uit eten en naar de kapper kan, dus zijn geld wegsluist. Dit wordt onttrokken aan de economie.

Reich legt vervolgens uit waarom de verschillen tussen inkomen en vermogen groter worden. Sinds het eind van de jaren zeventig zijn de lonen achtergebleven bij de productiviteit. Vakbonden werden in die tijd monddood gemaakt door bedrijven die hun concurrentiepositie niet in gevaar wilden brengen. Achtergronden daarbij waren de globalisering en nieuwe technologieën. Hierdoor konden producten overal ter wereld geproduceerd worden. Het drukte de lonen in de V.S. Samen met minder banen en hogere kosten voor het levensonderhoud leidde dit tot problemen in middleclass gezinnen. De positieve spiraal die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontstond, werd vanaf eind jaren zeventig doorbroken door een negatieve. Reich vertelt met veel humor dat een omslagpunt in de jaren negentig lag toen hij minister onder Clinton was. Hoewel hij hamerde op investeringen in onderwijs, werden de verschillen alleen maar groter. Reich zegt dat er geen reactie van de middenklasse kwam omdat vrouwen meer gingen werken, mannen en vrouwen meer uren gingen werken en men daarbij ook meer leende, hetgeen mogelijk was door de prijsstijgingen van huizen, leidend tot de huizenbubble in 2008.

Het gevolg van de steeds grotere ongelijkheid is dat de democratie ondermijnd wordt. De topinkomens kunnen macht kopen. Hun belastingen zijn door Reagan lager dan die van de middenklasse. Door de begrotingscrisis die daarvan het gevolg is, zijn studenten de dupe. Studeren wordt steeds duurder. Het verschil tussen waarden en werkelijkheid moet volgens Reich de bijl zijn die aan de wortel van de maatschappij staat. Hij roept op tot sociale verandering om de maatschappelijke ontwrichting te keren. Hij vertelt daarbij een persoonlijk verhaal. Omdat hij als kleine jongen vaak gepest werd, zocht hij steun bij grote jongens. Toen een van hen eens de marteldood stierf omdat hij zich had ingezet voor hulp aan zwarten, veranderde dat het leven van Reich. Hij wilde daarna de machtelozen bevrijden uit de ketenen van de machtigen en roept de studenten op hetzelfde te doen.

Hier de trailer met daarin ook de hangbrug.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten