Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zondag 1 september 2013

Filmrecensie: Small town murder songs (2010), Ed Gass-DonellyBehoefte aan genoegdoening sterker dan verlangen in vrede te leven

The Lord will forgive you, you only have te be still. Onder dit motto maken we kennis met politieman Walter Ruden, die zich in het begin van de film laat dopen als mennoniet. Hij behoort daarmee tot de groep gelovigen die zich ooit gevestigd hebben in de Canadese provincie Ontario. Omdat ze de kinderdoop afwijzen wordt Walter na het uitspreken van zijn goede bedoelingen achterwaarts ondergedompeld in een zwembad. De groep blijkt uit de zinnen die ze tot elkaar spreken nog afkomstig uit Nederland, hetgeen een grappige bijkomstigheid was.

Een verkrachting en moord op een knappe jonge vrouw nabij een meertje in het gebied waar Walter werkt, verwekt de nodige commotie bij hem. Hij houdt al snel de mogelijk verdachte Steve Hinden in zijn rode pick-up truck aan vanwege te hard rijden. Walter waarschuwt hem meteen om geen afval te dumpen bij het meertje. Steve reageert laconiek met de opmerking dat de bekering van Walter hem nog weinig veranderd heeft.

Tijdens het onderzoek van de recherche wordt langzamerhand duidelijk dat Walter nog een appeltje te schillen heeft met de louche Steve, omdat die zijn vriendinnetje Rita Louis heeft afgepikt. Hij vertelt de rechercheur dat hij rond de tijd van de moord een rode pick-up truck in het gebied heeft gezien. Rita verklaart echter dat Steve die avond bij haar thuis was.

Zoals het motto aangeeft probeert Walter zich rustig te houden, maar dat valt niet mee. Zijn huidige vriendin Sammy werkt als dienster in een restaurant waar zij de nodige roddels hoort over Walter en zijn verhouding met Rita. Hij wil daarom vaart zetten achter de oplossing van de moord.

Als hij verneemt dat de vermoorde vrouw bij het meer gedumpt is, vermoedt hij dat zij als danseres in een striptent in de stad gewerkt heeft. Samen met zijn collega Jim gaat hij daar op bezoek. Ze horen dat de vrouw daar inderdaad gedanst heeft, dat ze Melissa heet en dat ze uit Hamilton afkomstig was. Als ze eveneens horen dat Steve op de bewuste avond daar ook aanwezig was, weten ze dat Rita gelogen heeft. Jim geeft de informatie door aan de recherche en Walter rijdt meteen naar Rita toe om haar te confronteren met haar leugen. Rita wil echter niets meer met hem te maken hebben en als Steve in het donker opdoemt kan Walter niets anders dan vertrekken.

De recherche is niet gelukkig met de solo actie van Walter en haalt hem van de zaak, maar het is voor Walter nauwelijks mogelijk zich er niet mee te bemoeien. De behoefte aan genoegdoening is daarvoor te groot. Dat de wraakzucht van de mens sterker is dan het verlangen om in vrede te leven, geeft te denken.
  
De verschillende hoofdstukken –als die zo genoemd mogen worden- worden voorafgegaan door fraaie bijbelse teksten, zoals: live in the world but not at it of God meet us where we’re at. Nog fraaier zijn de gospelachtige liederen van de groep Bruce Peninsula zoals een herhaalde tekst you cannot hide die in de verder tamelijk stille film een indringende werking hebben en er een bijzondere sfeer aan geven.

Walter wordt zeer overtuigend gespeeld door Peter Stormare. Grote klasse!

Hier de trailer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten