Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 17 september 2013

Het Duitse alternatief, Tegenlicht, 16 september 2013Europa is van, door en voor het grootbedrijf

Aan het eind van de week gaan de Duitsers naar de stembus. Ze kiezen niet alleen een Bondskanselier, de verkiezingen hebben ook veel invloed op de toekomst van Europa.
VPRO-Tegenlicht ging op zoek naar personen die daar een mening over hebben. De inmiddels bekende commentator Ewout Engelen is reisleider in een naar zijn zeggen onbekend gebied. Hij bekijkt op de laptop de uitlatingen van de geïnterviewden, legt uit, geeft commentaar.

De reis begint in New York, waar George Soros woont, een rijke investeerder, die in de New York Review of Books van september 2012 een verrassend artikel schreef over de Eurocrisis. Hij stelde een uitweg voor door het, tegen zijn zin, leidende Duitsland eruit te laten stappen. De Eurolanden bestaat, zo betoogt Soros, uit crediteuren en debiteuren. De eersten bepalen het beleid en leggen de laatsten hun wil op. Maar op deze manier komt er nooit een oplossing. De schulden zijn het gevolg van de manier waarop de Eurozone tot stand is gekomen. Het Noorden mist begrip voor het Zuiden. Dat is politiek gevaarlijk vanwege de wrok die gevoeld wordt in het Zuiden. 
Soros ziet twee oplossingen. De eerste is om binnen de huidige regels het proces te corrigeren, maar dat is iets van lange adem, het tweede is een aanpassing van de wissellkoersen. Als Duitsland de Eurozone verlaat komt er meer ruimte voor andere, zwakkere landen om te concurreren.   

Op de beurs van Frankfurt zegt Dirk Müller, een befaamd beursanalist, dat het taboe is te praten over flexibele valuta en een exit van Duitsland. Alternative für Deutschland (AfD) zet daar echter op in. Ze willen niet uit de EU maar menen dat een exit van Duitsland uit de Eurozone de beste oplossing is voor iedereen. Ook voor Duitsland omdat de Euro een te zwakke munt is voor de Duitse export van hoogwaardige industriële producten. Europa dient voor de burgers te zijn en daarom decentraal georganiseerd te worden in regio’s. Iemand die een eenheidsworst voorstaat is een vijand van Europa.

Engelen meent ook dat de Euro op een mislukking is uitgelopen. Het heeft verarming gebracht, twisten en de opkomst van fascistische bewegingen in Zuid-Europa. 

De Britse econoom Bernard Connoly (zie foto) vreesde al eerder dat de EU een doodgeboren kindje was. Het idee dat de muntunie tot welvaart zou leiden kwam uit de koker van slechte economen, die vergaten dat de economische ontwikkeling in de Eurolanden erg uiteen liep. Inmiddels zijn Portugal, Spanje en Griekenland failliet en wankelen Frankrijk en Italië. Het Zuiden kan nooit voldoen aan de moreel verwerpelijke eisen van het Noorden. Terwijl Soros de crisis wijt aan perverse banken, houdt Connoly het erop dat men teveel geloofde in een unie.

Engelen knikt. Hij zegt dat men in 1992 geen instrument bedacht dat de afwaardering van de euro regelde en dat de crisis van 2008 duidelijk maakte hoezeer dat een gemis was, waardoor we nu in een moeras zitten.

Oplossingen ziet Connoly in een exit van Duitsland en/of andere landen uit het Noorden. Het zou niet onzinnig zijn als Nederland en Duitsland een nieuwe munt zouden delen. Het afwaarderen van de euro is onmogelijk vanwege de verschillen tussen de Eurolanden. Het einde van de Eurozone zou het minst rampzalig zijn, maar Engelen denkt dat dit politiek onbespreekbaar is vanwege het daarmee gepaard gaande welvaartsverlies.
Vermogensoverdracht van Noord naar Zuid is het minst schadelijk, ook al betaalt Duitsland tegenwoordig meer dan tijdens de herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog.

Engelen gelooft in het vuilnismodel, waarin bedachte oplossingen die niet rijp waren voor de omstandigheden nog wel in de papierbak te vinden zijn. Het mismanagement beschadigt het idee van Europa. Het is de vraag of Europese jongeren, die veelal werkloos zijn, nog wel een project willen steunen dat de witte boorden met hun vaste aanstellingen beschermt.

Op de vraag van regisseur Jos de Putter naar de vele paradoxen in Europa antwoordt Engelen dat de moeizame totstandkoming van Europa te maken heeft met de kapitalistische ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog waarin de nadruk lag op schaalvergroting en efficiency. Fusies leidden tot geïntegreerde markten. Van lokaal ging het tot regionaal, nationaal en supranationaal, waardoor multinationals balansen kregen die groter waren dan die van landen en ook in politiek opzicht belangrijker werden dan de staten. Door hun macht hebben ze de wetgeving beïnvloed en voor hun karretje gespannen, waarbij ze ook nog eens hun handen van de verzorgingsstaat af trokken. Europa is van, door en voor het grootbedrijf en de burger heeft het nakijken. Het is alsof ik Karl Marx zelf hoorde praten. 

Hier meer over deze uitzending.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten