Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 19 januari 2015

Red de mens – on tour with Thomas Piketty en Naomi Klein, Tegenlicht, 18 januari 2015Intellectuele popsterren trekken aan de bel

De nieuwe reeks Tegenlicht uitzendingen in het jaar 2015 begint nogal teleurstellend met, hoe actueel de problematiek is, oud nieuws. Men volgt twee wereldverbeteraars op hun tournee door de wereld. Thomas Piketty heeft afgelopen herfst zijn zegje gezegd over het gevaar van de steeds schevere vermogensontwikkeling, Naomi Klein timmert aan een oeuvre op het snijvlak van economie en ecologie. Tegenlicht volgt deze coryfeeën op de voet alsof het popsterren zijn, maar dat levert weinig meer op dan het idee dat hun boeken wellicht een verandering van bewustzijn kunnen bewerkstelligen.

Klein is heel wat radicaler dan Piketty, die op zich niets tegen het kapitalisme heeft, maar wel vindt dat er een progressief belastingsysteem ingevoerd moet worden. Over zijn boek Kapitaal in de 21ste eeuw zegt hij dat het geen technische verhandeling is en dat hij niet weet hoe groot de invloed ervan is. We zien hem tijdens een voordracht, afgelopen november op uitnodiging van Jesse Klaver van Groen Links, voor de vaste Kamercommissie van Financiën. Hij verontschuldigt zich heel charmant dat zijn Engels meer op Frans lijkt en vindt het vanuit democratisch oogpunt belangrijk dat mensen over kennis van de feiten beschikken die hij in zijn boek aanlevert. Hij wordt ook gefilmd in het geboortehuis van Domela Nieuwenhuis in Amsterdam, waar hij zegt dat de scheve vermogensverdeling een gevaar is voor de democratie. Dat mensen met geld een betere positie kunnen kopen blijkt heel recent uit de voorstellen om een vrije artsen-keuze tegen te gaan. Rijke mensen kunnen een polis nemen waarin de vrije keuze gewaarborgd is, arme mensen moeten maar afwachten naar welke dokter ze gestuurd worden. ’s Avonds in Paradiso wordt Piketty geïnterviewd door Joris Luyendijk, die meent dat de opkomst van Piketty geen hype is, maar onderdeel van een grotere beweging die de neoliberale maatschappij een genadeklap gaat toebrengen. Luyendijk doet het voorkomen alsof Piketty zich vermomd als een sfinx door te stellen dat hij links noch rechts is en hem daarmee onaantastbaar maakt voor kritiek van rechts.

Dit is een mooie overgang naar de rechtlijniger Klein. Ze vindt dat Piketty aantoont dat het neoliberalisme niet waarmaakt wat ze belooft. De crisis in de economie kan gebruikt worden om de ecologische crisis aan te pakken. In haar nieuwe boek This changes everything ofwel No time – Verander nu, voor het klimaat alles verandert legt ze dit uit. Ze meent dat veel mensen naar haar lezingen komen omdat politieke bijeenkomsten in het slop zijn geraakt. In Brussel zegt ze dat er bij het publiek geen sprake is van apathie, maar van het wegdrukken van de problemen omdat men geen uitweg ziet. Ze bezoekt in het Griekse Thessaloniki een fabriek die bezet is en die omgezet wordt in een coöperatie. Ze zegt daar dat de economische crisis een kans biedt en dat de klimaatcrisis er niet los van staat. In het Engelse Cheltenham worden mensen zich door Klein meer bewust van de eigen inbreng die ze kunnen leveren. In Amsterdam zegt ze dat alleen een sociale beweging de wereld kan veranderen, niet een boek.  

Komende woensdag is er weer een Meet up in Pakhuis de Zwijger, een dag later in Rotterdam. Ik ben benieuwd of de discussie daar een breder karakter krijgt. De vraag is en blijft hoe we verandering kunnen verwezenlijken, of de huidige initiatieven genoeg zijn, zo nee, welke strategie we moeten inzetten om een eerlijker, duurzamer maatschappij tot stand te brengen. Volgens Piketty is de Occupy beweging te klein gebleken om invloed uit te kunnen oefenen en moeten we de politici op hun nek zitten. Klein roept in haar video op tot activisme om niet in een depressie weg te zinken.   

 Hier meer informatie op de site van Tegenlicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten