Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zaterdag 29 maart 2014

Kinderen met Kopzorgen (2013), documentaire van Ingeborg JansenGoed opgeleide ouders zoeken bij opvoedingsproblemen steun bij therapeuten

De rolluiken van het Riagg gaan open. Dat is letterlijk bedoeld. De therapeuten openen hun kamerdeuren. In de wachtkamer strijken de eerste cliënten binnen. Een nieuwe dag in de hulpverlening aan kinderen en jongeren begint. Voor het leesgemak bespreek ik elk geval apart. In de uitzending werd een geval, net als in de werkelijkheid gebeurt, in de tijd opgesplitst.

Gezinstherapeute Marieke Vonk praat met Louise en haar moeder. De laatste maakt zich zorgen over haar dochter. Louise zegt dat ze een broer heeft met Adhd en dat ze zich daarom alleen voelt. Na het inwinnen van informatie volgt een gesprek over een behandelingsplan, zegt Vonk.

Kinderpsychiater Aad Stierum (zie foto) heeft Gebraiel en zijn moeder op bezoek. Het gaat om een intake. Hij praat eerst met de moeder en gaat, als zij de kamer uit is, aan de slag met haar zoontje. ‘Kan je me aankijken als je praat? vraagt Aad. Gebraiel tekent zichzelf. Stierum looft zijn tekening.
Tijdens een teamoverleg vertelt Stierum over zijn indruk van Gebraiel. Door zijn contactstoornis gaat de diagnose in de richting van een autistische stoornis.
Ieder kind is anders, zegt hij later. Hij spreekt met de moeder van Gebraiel en vertelt haar dat er meerdere kanten aan de autisme spectrum stoornis zitten. Haar zoon zal altijd wat vreemd blijven in het contact en moeten aanleren wat wij aanvoelen.

Sonja Boddé praat met Felicia die in behandeling is vanwege gedragsproblemen. Felicia vertelt over een ruzie in de klas waarbij zij gewelddadig werd.
Boddé zegt dat door de toegenomen snelheid in de maatschappij kinderen eerder in de problemen komen.
Met Felicia gaat het beter, al is ze nog wel snel boos. Ze schiet snel door een grens. Het is daarom belangrijk om, door het zoeken van de oorzaak, de agressie te verminderen.

Gezinstherapeute Arianne Slot bekijkt samen met een collega de samenwerking tussen Anouk en haar vader. Anouk heeft last van hechtingsproblemen. Slot constateert dat ze zelfbepalend is.
Later toont ze een video aan de ouders van Anouk. Ze zegt dat hun dochter een druk kind is met veel temperament die de regie graag overneemt.
Anouk doet speltherapie met een ander meisje om te leren samenwerken. De begeleidster breekt in om het spel te bespreken.

Stierum praat met de veertien jarige Rico en zijn moeder. Zijn moeder zegt dat haar zoon anders is dan anderen, stuiterend gedrag vertoont, op school op zijn tenen loopt en thuis alles van zich af praat. De problemen dateren vanaf haar scheiding, zo’n vier jaar geleden. Eerder waren er spanningen en Rico had daar last van. Stierum gaat verder met Rico,die vertelt dat hij praat over alles wat hij ziet en denkt. Hij vindt niet dat hij het thuis moeilijk heeft.
Later bespreekt Stierum het behandelingsplan met Rico en zijn opa, omdat de moeder te moe is om te komen. Stierum vindt Rico een leuk joch zonder veel problemen. De aanwezige problemen horen bij het proces van scheiden en weer opnieuw beginnen.

Stierum en Arianne praten met de zwarte Chazirel en zijn moeder. Behalve problemen met de opvoeding heeft ze schulden. Arianne vraagt de jongen of zijn moeder verdriet heeft. De jongen beaamt dat. Stierum wil eerst ouderbeleiding regelen en daarna ruimte maken voor het verdriet van de moeder.

Vonk praat met Joanne en haar moeder. Joanne is slachtoffer van seksueel misbruik. Haar moeder schrok nadat Joanne zei dat ze uit het raam wilde springen om rust in haar hoofd te krijgen.
Vonk is voorzichtig met een diagnose, al moet het onderwijs die tegenwoordig hebben om geld te krijgen.

Boddé spreekt met Luna die Adhd heeft en een vriend die anderen bedreigt. Luna heeft nog geen contact gehad met de politie. Ze is blijven zitten omdat de school geen rekening houdt met haar Adhd. Om te slagen heeft ze rust in haar hoofd nodig. Omdat ze veel piekert stelt Boddé een piekertijd voor, waarin ze dat kan doen. Luna krijgt een behandeling na een opgelopen trauma.

Stierum praat met Stella en haar moeder over de adhd medicatie van Stella. Moeder vindt het eng als Stella geen contact maakt als ze zo’n pilletje geslikt heeft. Volgens Stierum hoort het hyper gefocust zijn bij de stoornis. Hij zegt dat Stella steeds moet afwegen of ze een pilletje neemt en adviseert om er na de examens geruime tijd mee te stoppen.

Stierum zegt dat er bij ernstige problematiek niet altijd genezing mogelijk is en dat men zich realistische doelen moet stellen. Vonk vult aan dat er geen garantie is voor succes en dat een therapie soms weinig oplevert. De vader van Luna wil niet dat zijn dochter in dagbehandeling gaat. Hij vind haar geen getraumatiseerd kind maar een meisje met pubergedrag. Luna is het niet met hem eens.

Arianne Slot is zo’n beetje de moederkloek van de vestiging. Ze spreekt op grond van lange ervaring. Ze ziet ouders die goed opgeleid zijn en graag willen dat hun kind gelukkig wordt. Men signaleert sneller dat er iets mis is. Zelf denkt ze dat een beetje meer plichtsbesef ook wel goed zou zijn. De huidige crisis zorgt voor een grotere toeloop van cliënten. Men hoopt dat het Riagg de problemen kan oplossen, zo werkt dat niet. Een diagnose geeft ook verdriet, zegt ze.

Slot pakt haar tas in, Stierum doet zijn deur op slot. De rolluiken gaan dicht. De dag zit erop.Tomorrow is another day.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten