Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 26 maart 2014

De kracht van water, Tegenlicht, 23 maart 2014Goed omgaan met water leidt tot gedragsverandering en een betere toekomst op aarde

De Tegenlicht uitzending De kracht van water van regisseur Alexander Oey gaat over watermanagement. Dat leek eerder een modieus project te zijn van onze toenmalige kroonprins, maar door het opraken van grondstoffen is het een serieuze aangelegenheid aan het worden is.

De uitzending begint op Schiphol waar de urine van passagiers wordt opgevangen en doorgesluisd naar de waterzuiveringsinstallatie. Uit de urine wordt fosfaat gewonnen die nodig is voor de productie van kunstmest. Ook de Heineken Music Hall heeft een leiding lopen naar het waterbedrijf, zegt directeur Roelof Kruize van Waternet. Op de daken langs de Amsterdamse Zuid As vangt men het water tijdelijk op zodat de riolen bij overvloedige regenval niet overstromen.

In kleinschaliger vorm gebeurt de winning van grondstoffen uit het afvalwater in een wijk in Amsterdam Noord. De zeer onderlegde ecologe Eva Gladek legt uit dat in de wijk een circulair systeem is opgezet waarbij het afvalwater direct gezuiverd wordt en zorgt voor energie.

Ook in Sneek gebeurt dit in een nieuwbouwwijk die niet meer op het riool is aangesloten maar die zelf energie opwekt uit het afvalwater. We krijgen uitgelegd dat het toilet net als in vliegtuigen wordt doorgespoeld met lucht waardoor de urine meer geconcentreerd aankomt en minder drinkwater gebruikt hoeft te worden. In de keukens is een voedselvermaler aanwezig die zorgt voor vergisting en tenslotte tot biogas.

Gladek vertelt dat er in steden een geïntegreerde oplossing nodig is op het gebied van intelligent water- en voedselbeheer om de leefbaarheid te behouden.
In Bangalore, India brengt een ingenieur dit in praktijk door water op zijn dak te verzamelen dat wordt gebruikt voor de verbouw van rijst. Het afvalwater wordt gezuiverd en de menselijke faeces vormt de mest voor de rijst.

Volgens Gladek zal in 2030 de vraag naar water groter zijn dan aanbod. Men kan niet onbeperkt grondwater gebruiken want dat raakt ook op. Kleinschalige projecten hebben als voorbeeld dat men sneller aanpassingen kan verrichten en dat er minder transport nodig is. Ze wil ook regenwater gaan omzetten in drinkwater.

In het stadhuis van Amsterdam verwarmt men de ruimte door middel van de ict-apparatuur in de kelder. In de zomer gebruikt men het rivierwater van de Amstel voor koeling van het gebouw. De warmte wordt dan opgeslagen om in de winter weer gebruikt te worden.

Het mooiste experiment komt uit Budapest waar men een rioolzuiveringsinstallatie heeft omgevormd tot een botanische tuin die het groene hart van de wijk vormt. De installatie die werkt met plantenwortels die zich voeden met afval en er uit ziet als een grote kas. Dit idee wordt zelfs geëxporteerd.
De leider van het project vertelt dat men door deze installatie ook leert om chemische middelen door het riool te spoelen. De planten zijn daar immers gevoelig voor. Het inzicht leidt tot een gedragsverandering. Men begrijpt dat men deel uitmaakt van de natuur en dat men in staat is de toekomst mede te bepalen. Een hoopvolle gedacht om mee af te sluiten.

Hier meer over de uitzending. Napraten erover kan vanavond in Pakhuis de Zwijger.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten