Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 14 maart 2012

Panel over PvdA, Oba live, 9 maart 2012

Het zijn spannende tijden voor de PvdA. Spoedig zullen we weten wie de nieuwe fractievoorzitter wordt. De verkiezing daarvan heeft veel losgemaakt. Afgelopen vrijdagavond sprak Theodor Holman in de Openbare Bibliotheek Amsterdam met Marc Chavannes, politiek commentator van de NRC, en Rick Jonker, voorzitter van de Jonge Socialisten over de toekomst van de partij.

Jonker beleeft een drukke tijd omdat iedereen wil weten wie de kandidaat is voor de Jonge Socialisten. Diederik Samson is ook bij zijn leden de favoriet, gevolgd door Plasterk en Albayrak. Hijzelf vraagt zich af of Plasterk of Albayrak niet beter de boel bij elkaar kan houden.

Chavannes ziet een opleving in de partij na het vertrek van Cohen, maar hoopte dat deze ingelaste verkiezingen meer over de ideeën van de PvdA zouden gaan. Volgens hem moet de partij opkomen voor de laagstbetaalden die naar PVV en SP zijn overgelopen.

Volgens Jonker is men bang om met uitgesproken meningen kiezers te verliezen. Daarom is hij blij met Spekman, die geen blad voor de mond neemt en een linkse oplossing van de crisis voorstaat.

Jonker wil zekerheid bieden en is daarom tegen de versoepeling van het ontslagrecht. 
Chavannes meent dat daardoor misschien meer werknemers worden aangenomen.
Holman vraagt waarom dit onderwerp de PvdA splijt. 
Volgens Chavannes omdat de PvdA een middenpartij is die zelfs Europa erkent. 
Ikzelf zou denken dat hetzelfde probleem de FNV splijt. Een evenwichtige oplossing ligt in het bieden van een solide vangnet voor alle werknemers.

Chavannes stelt dat partijen die zich verdeeld opstellen bij verkiezingen altijd verliezen. Daarom rijgt men zich in de VVD op dit moment in een strak korset.

Ook de verhouding van de partij tot de islam komt aan bod. Er zijn prominente leden zoals Martijn van Dam die vinden dat de PvdA zijn band met het geloof moet opgeven. Jonker ziet daarin een taak voor de integratie.

Holman stelt dat de dubbele houding van de PvdA veel te maken heeft met angst om islamitische kiezers van zich te vervreemden. Chavannes zegt dat de SP leden van de PvdA overneemt vanwege hun houding inzake arbeidsomstandigheden en dat de PvdA verliest aan de SP vanwege het moslimdebat.
Jonker wil de dubbelhartigheid opgeven maar geen SP light worden.

De term bezuinigingen komt niet in de CAO van Chavannes voor. Hij denkt dat de coalitie het erg moeilijk krijgt door de tegenstellingen tussen PVV en CDA rond integratie en Europa.
De slogan wie breekt betaalt zal een waarschuwing inhouden om niet te snel weg te lopen maar dat minister Spies vorige week een voorstel tegen het bezitten van twee nationaliteiten moest verdedigen zal door de aanhang van het CDA met lede ogen zijn aangezien.

Ter sprake komt de animo van de PvdA voor verkiezingen. Jonker zegt dat als je geen verkiezingen wilt, je beter de partij kunt opheffen. Hij hoopt op een hervorming voor de woningmarkt en wil samenwerken met GL, SP en CDA.

Chavannes zegt dat de komende weken van groot belang zijn voor de nabije politieke toekomst van het land.  

 Hier de live stream van Oba live.
  

2 opmerkingen:

  1. Inmiddels hebben de vijf kandidaten voor het fractievoorzitterschap bij Pauw en Witteman (13 maart j.l.) hun laatste debat gehouden. Veel voegde dat niet toe. Televisiedebatten zijn niet anders dan een circus, waarin de actualiteit en toevalsfactoren een grote rol spelen. Pauw rakelde nog eens de kritiek van Samson op de burgemeester van Utrecht op, Witteman vroeg hem naar zijn zwakke punten. Een verzoek om een gebedsruimte op de hogeschool van Amsterdam bepaalde de discussie over de verhouding tussen staat en godsdienst. Ook de cijfers ontbraken niet. Plasterk won het debat met 43% voor wat dat waard is. Morgen zal hij wel gekozen worden als leider. Dat de anderen hem mogen bijstaan om Nederland weer wat meer aanzien te geven in de wereld na deze donkere periode.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Toch Diederik Samson, de man die ik inhoudelijk ook wel het sterkst vind als het gaat om duurzaamheid en daar gaat het ook om.

      Verwijderen