Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 12 maart 2012

Een krankzinnig avontuur, VPRO-boeken, 11 maart 2012


Over een man die het veertig jaar lang zo goed mogelijk heeft geprobeerd te vertellen.

Wim Brands heeft drie personen uitgenodigd om te praten over een boek met nagelaten essays van Hans van Mierlo, die deze zondag op de kop af twee jaar geleden overleed. Behalve Henk Hofland en Guy Verhofstadt zit ook zijn vroegere medewerker en samensteller van het boek Lennart van der Meulen aan tafel.

Hoe herinneren jullie je Hans van Mierlo? vraagt Brands. Hofland vertelt over diens verontwaardiging tijdens een rondetafelgesprek, die aanleiding was tot de oprichting van D’66, Verhofstadt noemt de verontwaardiging over de negatieve Nederlandse houding in het referendum over de Europese grondwet, Van der Meulen noemt de manier waarop Van Mierlo zijn teksten schreef: de kern van de boodschap is de redenering en niet het standpunt. Hofland zegt dat Van Mierlo nauwkeurig wilde zijn en dat hij plezier had in het schrijven, Verhofstadt ziet dat terug in het boek, waarin Van Mierlo al handelend aan zijn ideeën komt en niets wil hebben van dogma’s. Van der Meulen ziet Van Mierlo als een kind van de Verlichting, iemand die zich verzette tegen het links-rechts denken en die zich genoeg culturele bagage toedichtte om zelf tot een oordeel te komen. Hofland spreekt van een empirische handelwijze.

Als Brands aan de hand van de houding van Van Mierlo de huidige Nederlandse politiek wil analyseren, stuit hij op enig verzet, maar Verhofstadt zegt toch dat zijn ideeën over burgerschap toe te passen zijn op de huidige knopen in de Nederlandse situatie. Daarnaast was Europa voor Van Mierlo essentieel is als het gaat om veiligheid en rechtvaardigheid in de wereld.

Brands toont een fragment uit de documentaire Wat ik nog steeds te schrijven droom van Hans Fels en Edmond Hofland, waarin Van Mierlo betreurt dat hij geen acteur geworden is, maar dat gebrek goed maakt tijdens politieke redevoeringen waarin hij de mensen meeneemt in het avontuur van de redenering en vervolgens tot een standpunt komt. Van der Meulen verbindt daaraan de uitspraak van Van Mierlo, dat het drama net zo goed in de politiek te vinden is. Hofland noemt Van Mierlo multi-eerzuchtig. Voor zichzelf schoot hij altijd tekort. Van der Meulen zag meer zijn gedrevenheid, Verhofstadt ziet in zijn teksten zijn perfectionisme.

Brands vraagt of Verhofstadt nieuwe politieke inzichten heeft ontdekt in het boek. Verhofstadt heeft deze vraag al beantwoord, maar noemt nog eens het essay over Europa dat bij elk Nederlands gezin in de brievenbus gestopt moet worden.

Brands toont het beroemde filmpje van Martin Veltman waarin de gekwelde Van Mierlo in regenjas over de gracht loopt en vindt dat er in het vermolmde Nederland iets moet gebeuren. Vervolgens stapt hij naast de bestuurder in een oude Volvo en biedt hem een sigaret aan. Verhofstadt noemt het filmpje modern, op het roken na dan. Hofland noemt Van Mierlo als privé persoon bescheiden, Van der Meulen zegt dat Van Mierlo veertig jaar lang heeft geprobeerd zijn visie zo goed mogelijk uit te dragen.

Brands stelt nogal gemakkelijk dat dat niet gelukt is, omdat de kloof tussen politiek en burger niet gedicht is. Van der Meulen zegt dat de politiek geen goede analyse maakt van het probleem en dus ook geen antwoord erop heeft, Hofland meent dat de mondige burgerij lak heeft aan de politiek, Verhofstadt bepleit meer participatie, Van der Meulen meer betrokkenheid bij de publieke zaak.

Tenslotte vraagt Brands Vermeulen naar de titel van het boek. Vermeulen zegt dat het politieke avontuur waarin de journalist Van Mierlo zich stortte ongewis was en het einde onbekend.

Hier een link naar de docu Wat ik nog steeds te dromen schrijf uit 2006. Duur: 69 min. De documentaire begint met het fraaie fragment dat Wim Brands toonde, waarin Van Mierlo zijn bezwerende toon prachtig laat zien.     


1 opmerking:

  1. Een erudiet verteller is niet meer onder ons. Dat het boek maar een bestseller mag worden.

    BeantwoordenVerwijderen